Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
10.07.2020
Palīdzības sistēma
Vārda dienas svin:
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
Valūtas kursi
GBP: 0,8966
RUB: 80,0425
USD: 1,1342
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Portāla karte  
Portāla karte
Kanāli: Izvērst visus Savērst visus
Pilsēta
Literatūra par Rīgu
Teikas
Pasakas
Tautas dziesmas
Datubāze "Rīga latviešu daiļliteratūrā"
Rīga skaitļos
Rīgas simboli
Rīgas vēsture
Ieskats pašvaldības vēsturē
Rīdzinieki
Stāsti
Leģendas
Priekšpilsētas
Parki
Ūdeņi
Dzīve Rīgā
Rīgas arhitektūra un vide
Vecrīga
Bulvāru loks
Jūgendstils
Citi pilsētvides objekti
Koka arhitektūra
Dāvanas
Apsveikuma kartiņas
Vēstules
Rīga šodien
Rīgas pašvaldības uzturēto publisko interneta pieejas punktu atrašanās vietu adreses
Rīga pasaulē
Ziņas
Sadraudzības pilsētas
Almati (Kazahstāna)
Bordo (Francija)
Brēmene (Vācija)
Dalasa (ASV)
Erevāna (Armēnija)
Florence (Itālija)
Kazaņa (Krievija)
Kērnsa (Austrālija)
Kijeva (Ukraina)
Kobe (Japāna)
Maskava (Krievija)
Minska (Baltkrievija)
Norčēpinga (Zviedrija)
Nursultana (Kazahstāna)
Olborga (Dānija)
Pekina (Ķīna)
Pori (Somija)
Rostoka (Vācija)
Sanktpēterburga (Krievija)
Santjago (Čīle)
Stokholma (Zviedrija)
Sudžou (Ķīnas Tautas Republika)
Taipeja (Taivāna)
Tallina (Igaunija)
Tartu (Igaunija)
Taškenta (Uzbekistāna)
Tbilisi (Gruzija)
Varšava (Polija)
Viļņa (Lietuva)
Starptautiskās organizācijas un sadarbības tīkli
Rīgas interešu pārstāvniecība Briselē
Sabiedriskā kārtība
Ārkārtas gadījumi
Transports
Satiksmes ierobežojumi
Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta karte
Starppilsētu transports
Starpvalstu transports
Rīcības plāns trokšņa samazināšanai autoceļiem
Praktiski ieteikumi drošai velobraukšanai
Pakalpojumi
Elektronisko dokumentu meklēšana
E - pakalpojumi
Pašvaldība
Rīgas dome
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu adminitrācijas sēžu darba kārtības
Rīgas domes priekšsēdētājs
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Frakcijas
Rīgas domes sēdes
Komitejas
Komiteju sēžu darba kārtības (sasaukums no 22.06.2017.)
Arhīvs
Komisijas
Administratīvā komisija
Rīgas domes Pieminekļu padomes sēdes
Rīgas domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Sēžu grafiks
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Pakalpojumi
Rīgas domes Centrālā administrācija
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Statistika
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Iepirkumi
Juridiskā pārvalde
Personāla nodaļa
Sekretariāts
Saimniecības pārvalde
Administratīvā inspekcija
Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Koplīgums, kas noslēgts starp Rīgas domi un arodkomiteju
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Iesnieguma izskatīšana Rīgas bāriņtiesā
Normatīvie akti
Rīgas bāriņtiesas pretkorupcijas plāni un to izpilde
Rīgas bāriņtiesas Ētikas komisijas lēmumi
Statistika
Informācija par personas datu apstrādi Rīgas bāriņtiesā
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļ
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Juridiskā nodaļa
Ekonomikas attīstības un projektu nodaļa
Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļa
Informācija trauksmes cēlējiem
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas zemes komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Nozaru departamenti un iestādes
Finanšu departaments
Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Finanšu departaments
Informācija trauksmes cēlējiem
Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Iepirkumi
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Labklājības departaments
AKTUALITĀTES
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Mājokļu un vides departaments
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas Pieminekļu aģentūra"
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas izpilddirekcijas
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija
Vadības atbalsta nodaļa
Nekustamā īpašuma nodaļa
Administratīvā inspekcija
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa
Juridiskā nodaļa
Nodrošinājuma nodaļa
Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļa
Sekretariāts
Grāmatvedība
Informācija par komisijām
Kurzemes rajona izpilddirekcija
Izsoles
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpilde
Budžeta plāns
2020
Rīgas domes 09.04.2019. saistošie noteikumi Nr.11 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"
2019
Grozījumi Rīgas domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.74 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”
Rīgas domes 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr.74 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu"
2018
Rīgas domes 07.11.2018. saistošie noteikumi Nr.58 "Grozījumi Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu""
Rīgas domes 27.03.2018. saistošie noteikumi Nr.29 "Grozījumi Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu""
Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.15 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu"
2017
Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.11 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.231 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu""
Rīgas domes 21.06.2017. saistošie noteikumi Nr.262 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.231 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu""
Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.231 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu"
2016
Rīgas domes 18.10.2016. saistošie noteikumi Nr.222 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.181 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”"
Rīgas domes 27.09.2016. saistošie noteikumi Nr.217 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.181 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”"
Rīgas domes 01.03.2016. saistošie noteikumi Nr.193 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.181 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”"
Rīgas domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr.181 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu"
2015
Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr. 173 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”"
Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
2014
Rīgas domes 04.11.2014. saistošie noteikumi Nr.120 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.83 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetu""
Rīgas domes 27.05.2014. saistošie noteikumi Nr.109 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.83 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetu""
Rīgas domes 17.12.2013. saistošie noteikumi Nr.83 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetu"
2013
Rīgas domes 12.11.2013. saistošie noteikumi Nr.65 "Grozījumi 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu”"
Rīgas domes 23.07.2013. saistošie noteikumi Nr.2 "Grozījumi 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu”"
Rīgas domes 09.04.2013. saistošie noteikumi Nr.213 "Grozījumi 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.196 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu”"
Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr.196 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetu"
2012
Rīgas domes 06.11.2012. saistošie noteikumi Nr.191 "Grozījumi 2011.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.150 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu”"
Rīgas domes 03.07.2012. saistošie noteikumi Nr.179 "Grozījumi 2011.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.150 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu”"
Rīgas domes 17.04.2012. saistošie noteikumi Nr.172 "Grozījumi 2011.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.150 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu”"
Rīgas domes 13.12.2011. saistošie noteikumi Nr.150 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu"
2011
Rīgas domes 14.12.2010. saistošie noteikumi Nr.104 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu"
Rīgas domes 19.05.2011. saistošie noteikumi Nr.104 "Grozījumi 2010.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.104 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu”"
Rīgas domes 1.11.2011. saistošie noteikumi Nr.145 "Grozījumi 2010.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.104 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu”"
2010
Rīgas domes 17.12.2009 saistošie noteikumi Nr.46 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu"
Rīgas domes 11.05.2010 saistošie noteikumu Nr.67 "Grozījumi Rīgas domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.46 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu""
Rīgas domes 06.07.2010 saistošie noteikumi Nr.86 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu”"
Rīgas domes 07.09.2010 saistošie noteikumi Nr.91 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu”"
Rīgas domes 12.11.2010 saistošie noteikumi Nr.100 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu""
2009
Rīgas domes 17.02.2009. saistošie noteikumi Nr.153 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžetu"
Rīgas domes 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.4 " Grozījumi Rīgas domes 17.02.2009 saistošajos noteikumos Nr.153"
Rīgas domes 17.11.2009. saistošie noteikumi Nr.22" Grozījumi Rīgas domes 17.02.2009 saistošajos noteikumos Nr.153"
2008
Rīgas domes 18.12.2007. saistošie noteikumi Nr.102 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu"
Rīgas domes 27.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 121 "Grozījumi Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102"
Rīgas domes 16.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 135 "Grozījumi Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102"
Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 145 "Grozījumi Rīgas domes 18.12.2007. saistošajos noteikumos Nr.102"
2007
Rīgas domes 19.12.2006. saistošie noteikumi Nr.65 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu"
Rīgas domes 29.05.2007. saistošie noteikumi Nr. 78 "Grozījumi Rīgas domes 19.12.2006. saistošajos noteikumos Nr. 65"
Rīgas domes 13.11.2007. saistošie noteikumi Nr. 93 "Grozījumi Rīgas domes 19.12.2006. saistošajos noteikumos Nr.65"
2006
Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.33 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu"
Rīgas domes 16.05.2006. saistošie noteikumi Nr.44 "Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.33"
Rīgas domes 29.08.2006 saistošie noteikumi Nr. 52 "Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.33"
Rīgas domes 17.10.2006. saistošie noteikumi Nr.55 "Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.33"
Rīgas domes 19.12.2006. saistošie noteikumi Nr.64 "Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.33"
2005
Rīgas domes 14.12.2004. noteikumi Nr.61 "Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu"
Rīgas domes 21.06.2005. noteikumi Nr.1 "Grozījumi Rīgas domes 14.12.2004.noteikumos Nr.61 “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu”"
Rīgas domes 13.09.2005. noteikumi Nr.3 "Grozījumi Rīgas domes 14.12.2004.noteikumos Nr.61 “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu”"
Rīgas domes 27.09.2005. noteikumi Nr.4 "Grozījumi Rīgas domes 14.12.2004.noteikumos Nr.61 “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu”"
Rīgas domes 13.12.2005. noteikumi Nr.7 "Grozījumi Rīgas domes 14.12.2004.noteikumos Nr.61 “Par Rīgas pilsētas 2005.gada budžetu”"
2004
Rīgas domes 16.12.2003. noteikumi Nr.43 "Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu"
Rīgas domes 25.05.2004. noteikumi Nr.55 "Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 "Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu""
Rīgas domes 14.09.2004. noteikumi Nr.57 "Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 "Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu""
Rīgas domes 09.11.2004. noteikumi Nr.59 "Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu”"
Rīgas domes 14.12.2004. noteikumi Nr.60 "Grozījumi Rīgas domes 16.12.2003. noteikumos Nr.43 “Par Rīgas pilsētas 2004.gada budžetu”"
Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas attīstības plāns
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Par mums
Aktuāli notikumi
Noderīga informācija
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem
Informācija par nodokļu parādu dzēšanu
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
Rīgas pašvaldībai piederošās kustāmās mantas atsavināšanas sludinājumi
Paziņojumi
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes lēmumi - izpildrīkojumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pilsētas pašvaldība iznomā
Sludinājumi
Brīvo telpu iznomāšana
Izsoles un konkursi
Brīvo telpu saraksti
Nomas maksas objektu grupām
Noslēgtie nomas līgumi
Informācija par brīvajiem mazdārziņiem
Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds
Iespējas iegūt nomas tiesības
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Iepirkumi no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Juridiskā pārvalde
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Iepirkumi no 2014.gada
Iepirkumu plāni
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2014.gada
Ārlietu pārvalde
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Iepirkumi no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Informācijas tehnoloģiju centrs
Iepirkumi no 2013.gada 1.janvāra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Personāla nodaļa
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Rīgas bāriņtiesa
Iepirkumi
Rīgas bāriņtiesas iepirkumu plāni
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. – 31.10.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012
Arhīvs
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2011
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2010
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Iepirkumi
Iepirkumi no 2014.gada 1.janvāra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.decembrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2014.gada
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2013
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012
Rīgas pašvaldības policija
Iepirkumi
Iepirkumi no 2014.gada 21.janvāra
Iepirkumi līdz 2014.gada 21.janvārim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2014.gada 1.janvāra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi līdz 31.12.2013.
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
2013.gads
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Iepirkumi no 2014.gada 1.februāra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2014.gada 1.februāra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi līdz 2014.gada 31.janvārim
Arhīvs
2013
Iepirkumi
2012
Iepirkumi
2011
2010
Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi
2009
2008
Saimniecības pārvalde
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 2.oktobra
Iepirkumi līdz 2013.gada 1.oktobrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Arhīvs
Rīgas pilsētas būvvalde
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.oktobrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Finanšu departaments
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.oktobrim
Piegāžu un pakalpojumu līgumu iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 3000 līdz 30000 LVL
Būvdarbu līgumu iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 10000 līdz 120000 LVL
Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļā minēto pakalpojumu iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena pārsniedz 30000 LVL
Sarunu procedūra
Konkursa dialogs
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Iepirkumu arhīvs
2013
2012
2011
Februāris
Aprīlis
Maijs
Jūlijs
Septembris
Novembris
Decembris
Rīgas domes Finanšu departamenta un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes iepirkumu plāns 2011.gadam
2010
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Rīgas domes Finanšu departamenta un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes iepirkumu plāns 2010. gadam
2009
Marts
Aprilis
Augusts
Decembris
2009.gadā plānoto iepirkumu saraksts
2008
Janvāris
Februāris
Marts
Aprilis
Maijs
Junijs
Julijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
2007
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. – 31.10.2013
Rakstveidā noslēgto publisko iepirkumu līgumu arhīvs
2012
2011
2010
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
no 2014.gada
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
Īpašuma departaments
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.oktobrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. līdz 31.10.2013.
Arhīvs
2012. gada iepirkumi
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2014
Mājokļu un vides departaments
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.oktobrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. līdz 31.10.2013.
Labklājības departaments
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.oktobrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Pilsētas attīstības departaments
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.novembra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.oktobrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.novembra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. līdz 31.10.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012
Satiksmes departaments
Iepirkumi
Iepirkumi no 2014.gada 1.janvāra
Iepirkumi līdz 2013.gada 31.decembrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2014.gada 1.janvāra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi līdz 31.12.2013.
Austrumu izpilddirekcija
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. – 30.09.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012
Arhīvs
2011.gads
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
2010.gads
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Pārdaugavas izpilddirekcija
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Iepirkumi līdz 2013.gada 30.septembrim
Iepirkumu plāns 2013.gadam
Iepirkumu plāns 2014.gadam
Iepirkumu plāns 2015.gadam
Iepirkumu plāns 2016.gadam
Iepirkumu plāns 2017.gadam
Iepirkumu plāns 2018.gadam
Iepirkumu plāns 2019.gadam
Iepirkumu plāns 2020.gadam
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012
Arhīvs
2012.gads
Iepirkumu plāns 2012.gadam
2011.gads
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
2010.gads
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Ziemeļu izpilddirekcija
Iepirkumi
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Iepirkumi līdz 2013.gada 30.septembrim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. līdz 30.09.2013.
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012
Arhīvs
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011.gads
Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi
Plānotie iepirkumi
2012.gads
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Iepirkumi
Iepirkumi no 2014.gada 1.februāra
Iepirkumi līdz 2014.gada 31.janvārim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Iepirkumi
Iepirkumi no 2014.gada 1.februāra
Iepirkumi līdz 2014.gada 31.janvārim
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
Iepirkumi no 2014.gada 1.februāra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Iepirkumi
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Rīgas Atkarības profilakses centrs
Vides departaments
Centra rajona izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Mežaparks"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra"
arhīvs
B daļas iepirkumi
B daļa 2009
RKA iepirkumi 2009
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārdošana privatizējot
Nodošana privatizācijai, privatizācijas projektu iesniegšana un pirmpirkuma tiesību pieteikšana
Apstiprinātie privatizācijas projekti un privatizācijas noteikumi
Izsludinātās izsoles
Piedāvājumu konkursi
Noslēgtie pirkuma līgumi
Privatizācijas izbeigšana
Pārdošana atsavinot
Izsludinātās izsoles
Kapitāla daļu un akciju pārdošana
Kustamās mantas atsavināšana
Pieņemtie lēmumi par mantas atsavināšanu
Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izsoles
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības un iestādes
Trauksmes celšana
Uzņēmējiem
Uzņēmējdarbības uzsākšanas ABC
Atbalsta programmas
Atspēriens
Rīgas filmu fonds
Konkursa materiāli
Tender materials
Материалы конкурса
Inovāciju un tehnoloģiju centri, biznesa inkubatori
Atļaujas un licences
Konkursi un iepirkumi
Izsoles un konkursi
Rīgas balvas 2009 nominācija "Attīstība"
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Cita noderīga informācija
Atsauksmes, ierosinājumi un jautājumi
E-pakalpojumi uzņēmējiem
Rīgas plānošanas reģions uzsāk pētījumu par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmām
Saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas
Informatīvi materiāli „Rīgas pilsētas ekonomikas profils” un „Rīga skaitļos”
Medijiem
Preses relīzes
Tiešraides - domes sēdes, videočati u.c.
Fotogalerija
Jauniešiem
Tūristiem

Apakšsistēmas:
Paziņojumi presei
Valūtas kursi
Fotogaleriju saraksts
Aptaujas
Apsveikuma kartiņas
Tālruņu katalogs
Palīdzības sistēma

Apzīmējumi:
Kanāls - portāla kanāls Jauns kanāls - jauns kanāls Apakšsistēma - apakšsistēma

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi