Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
23.06.2018
Palīdzības sistēma
Vārda dienas svin:
Līga
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Ziņas / Rīgas domē  
Informē deputātus par Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2016.gadā paveikto 16.02.2017 16:36 - Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Ceturtdien, 16. februārī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāti iepazinās ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sagatavoto 2016.gada darbības pārskatu.

2016. gada budžets sastādīja 33% no pašvaldības budžeta. Pērn no resursu un administrēšanas viedokļa Departaments saskārās ar daudziem izaicinājumiem. Sadarbojoties dažādu jomu speciālistiem, tapa vairāku elektronisko informāciju sistēmu moduļu izstrāde un esošo pilnveidošana. Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādes un ieviešanas rezultātā tika pilnveidota darba samaksas noteikumu elektroniskā datu apmaiņa.

Pērn īstenots elektroniskais pakalpojums - „Pieteikšanās Skolēna e-kartei” un nodrošināta izglītības iestāžu darbinieku braukšanas atvieglojumu piešķiršana elektroniskā veidā. Aizvadītajā gadā izstrādāts jauns modulis par līdzfinansējuma piešķiršanu privāta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējām - auklēm.

Vērienīgs darbs ieguldīts, lai ieviestu jauno datu elektronisko aprites moduli pašvaldības dotēto 5. - 9. klašu skolēnu brīvpusdienu uzskaitei, uzsākta maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu bezmaksas ēdināšanas uzskaite. Izstrādātā sistēma būtiski atvieglo informācijas apmaiņu un uzskaiti par brīvpusdienu izmantošanu skolās, kā arī kontrolē neizmantoto porciju pārdalīšanu atbilstoši skolas noteiktajiem kritērijiem.

Būtisks finansējuma un administratīvais resurss tika ieguldīts, lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vidi un mācību procesu. 2016. gadā apgūti 1 225 180 eiro un piegādāti 1415 datori Departamenta padotības iestādēm, no tiem 1311 skolām, 84 Rīgas Centrālajai bibliotēkai un tās filiālēm, bet 20 no tiem nodoti Rīgas informatīvi metodiskajam centram. Lai nodrošinātu datorparka atjaunošanu, veikta tīklu izbūve un paplašināšana.

Runājot par Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzekļu apguvi, Departaments 2016. gadā īstenoja 14 Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus par 482 006 eiro. Tika sagatavoti un iesniegti 12 jauni projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti jau 7 pieteikumi, savukārt veiksmīgi pabeigti 8 projekti. Savukārt departamenta padotības iestādes īstenojušas 63 projektus, no tiem uzsākta 20 jaunu projektu īstenošana par kopējo summu 2 151 032 eiro, piesaistot ES finansējumu 1 979 672 eiro apmērā.

Pirmsskolas izglītības jomā jau daudzus gadus kā galvenā prioritāte ir noteikta pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamības nodrošināšana. Lai īstenotu šo prioritāti pēdējo četru gadu laikā, no 2013. līdz 2017.gadam, ir atvērtas 83 jaunas bērnudārza grupiņas, kas nodrošina vietu aptuveni 1660 bērniem. Domājot par pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, 81 pašvaldības bērnudārzā ir labiekārtota teritorija un rotaļu laukumi. Šajā laika periodā turpinājās sadarbība ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, un šobrīd Departamentam ir līgums ar 138 privātajām pirmskolām. Turklāt 2016. gadā Departaments uzsāka arī Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma par privātu bērnu uzraudzības (aukļu) pakalpojuma nodrošināšanu.

Lai pilnveidotu sistēmu bērnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas skolās, 2016. gadā  izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuri nosaka, kā reģistrējami iesniegumi bērnu uzņemšanai 1.klasē. Pilnveidojot Rīgas izglītības iestāžu tīklu, likvidēta mācību otrā maiņa Rīgas 34.vidusskolā un Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā.

Kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, jau vairākus gadus tiek piešķirts pašvaldības finansējums papildus latviešu valodas mācīšanai no ārvalstīm reemigrējušiem skolēniem un jaunajiem imigrantiem. Šajā laika periodā ir nodrošināta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa izstrāde un īstenošana Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

Rīgas pašvaldība ir radusi iespēju piešķirt finansējumu pagarinātās dienas grupu darbam 1.-2. klašu skolēniem Rīgas skolās.

Kultūras jomā būtiski bija nodrošināt programmas “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā” uzsākto iniciatīvu attīstību, tādēļ 2016. gadā izstrādāts Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta programmas projekts. Programmas mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošinot daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi, iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, kā arī sekmēt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību Rīgā.

Informāciju sagatavoja: Ilze Krūkle, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr.: 67181066; e-pasts: ilze.krukle@riga.lv 


Atzīmējot Latvijas simtgadi, Rīgu apmeklē Tallinas un Viļņas mēri
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi