Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
06.07.2020
Palīdzības sistēma
Vārda dienas svin:
Anrijs, Arkādijs
Valūtas kursi
GBP: 0,9012
RUB: 80,2153
USD: 1,1224
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Ziņas / Rajonos un priekšpilsētās  
SIA “Rīgas ūdens” aicina nekavēties ar pieslēgšanos centralizētajiem inženiertīkliem 08.06.2020 13:07 - Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vēl tikai līdz 30. septembrim nekustamo īpašumu īpašnieki, pievienojot savas dzīvojamās mājas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu šo pieslēgumu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai. To nosaka Rīgas pašvaldības veiktie grozījumi saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai.

Šo saistošo noteikumu mērķis ir aicināt iedzīvotājus pieslēgt dzīvojamās mājas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Tie attiecas tikai uz tiem rajoniem, kuros atzari šādu pieslēgumu izveidei tika izbūvēti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” ietvaros Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimēs.

Pašlaik ir paplašināts to personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā – uz to tagad var pretendēt arī daudzbērnu ģimenes locekļi, ja visiem bērniem dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts līdzfinansējums. Jau iepriekš noteikts, ka uz līdzfinansējumu pilnā apmērā var pretendēt arī personas ar 1. vai 2. invaliditātes grupu; trūcīgās vai maznodrošinātās personas; politiski represētie vai personas, kuras pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai dzīvesvieta deklarēta attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ir ar 1. invaliditātes grupu.

Vēl uz pašvaldības līdzfinansējumu pilnā apmērā var pretendēt šādas iedzīvotāju kategorijas: persona, kuras laulātajam ir piešķirta 1. invaliditātes grupa; persona, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju; persona, kurai nav laulātā un ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, un viņa dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā nekustamajā īpašumā; vientuļais pensionārs, kas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir persona, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta; pensionārs, kas dzīvo īpašumā kopā ar laulāto, pirmās vai otrās pakāpes radinieku, kas arī ir pensionārs.

SIA “Rīgas ūdens” arī vērš uzmanību, ka līdz 2021. gada 31.decembrim decentralizētās (lokālās) kanalizācijas sistēmas īpašniekiem ir jānodrošina tās atbilstība Ministru kabineta noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu noteiktajām prasībām. Ja tas nebūs nodrošināts un nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Lielākoties nekustamajos īpašumos šādas lokālās kanalizācijas sistēmas ir novecojušas un neatbilst normatīvo aktu prasībām. Lai tās pārbūvētu atbilstoši noteiktajām prasībām, nāksies ieguldīt ievērojamus finansiālos līdzekļus, tādēļ jāuzsver, ka iedzīvotājiem šobrīd vēl ir iespēja pievienot dzīvojamās mājas centralizētajai kanalizācijas sistēmai un saņemt par to pašvaldības līdzfinansējumu.

Līdz 2020. gada 1. jūnijam šī projekta ietvaros jau 887 mājsaimniecības ir ierīkojušas pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Iedzīvotāji, kas ir pieslēguši savus īpašumus centralizētajiem inženiertīkliem norāda, ka ir apmierināti, ka vairs nav jāraizējas par savlaicīgu un regulāru notekūdeņu izvešanu vai attīrīšanu, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos apkārtējā vidē.

 


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi