Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
11.12.2018
Palīdzības sistēma
Vārda dienas svin:
Valdemārs, Valdis, Voldemārs
Valūtas kursi
GBP: 0,9025
RUB: 75,8985
USD: 1,1425
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Ziņas / Rīgas domē  
Rīgā paplašināts sociālo pabalstu saņēmēju loks un ieviests jauns pabalsts 09.10.2018 10:53 - Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgā ieviests jauns sociālais pabalsts, paplašināts iedzīvotāju loks pabalstu saņemšanai, kā arī palielināts pabalsts izglītības ieguvei. To paredz spēkā stājušies grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Saistošajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 (iepriekš – 284,57) eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 (iepriekš – 355,72) eiro mēnesī.

Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā ir paaugstināti arī ienākumu kritēriji tiesībām saņemt pabalstu veselības aprūpei (no 192,09 uz 221 eiro un no 234,77 uz 270 eiro) un pabalstu izglītības ieguvei (no 35,57 uz 50 eiro). Ir paplašināts arī pabalsta izglītības ieguvei saņēmēju loks, nodrošinot šī pabalsta piešķiršanu arī izglītojamam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un  izglītojamam,  kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Saistībā ar pabalstu veselības aprūpei turpmāk pabalsts pacienta iemaksu segšanai ir 100 (iepriekš – 71,14) eiro kalendārajā gadā.

Līdz šā gada 31.oktobrim pabalstu 35,57 eiro izglītības ieguvei var saņemt vecāki par izglītojamo no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, taču pabalsta apmērs 50,00 eiro apmērā būs pieejams no nākamā gada 1.jūnija.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klientam 3 mēnešu (iepriekš – viena mēneša) laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

No šā gada 5.oktobra ir pieejams jauns Rīgas pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves sākšanai pilngadīgai personai pēc sociālās aprūpes centra (SAC) pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu var pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevar pārsniegt 430 eiro.

Tāpat arī saistošajos noteikumos ir noteikti labvēlīgāki pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas kritēriji ģimenēm ar bērnu invalīdu, pilngadīgām personām ar invaliditāti vai ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot, ka pabalstu varēs saņemt, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējamu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, neskatoties uz to, ka ģimenei (personai) pieder uzkrājumi vai vairāki īpašumi.

Plašāku informāciju ikviens var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, kā arī pašvaldības portālā: www.riga.lv.


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas galvenā speciāliste Linda Veržbicka, tālr.67105925; e-pasts: linda.verzbicka@riga.lv.


Operdziedātāja Elīna Garanča saņem balvu “Gada rīdzinieks 2018”
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi