Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
22.01.2018
Palīdzības sistēma
Vārda dienas svin:
Austris
Valūtas kursi
GBP: 0,8837
RUB: 69,3324
USD: 1,2255
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Ziņas / Rīgas domē  
Sākas jaunā Rīgas teritorijas plānojuma publiskā apspriešana 03.01.2018 15:31 - Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskajai apspriešanai jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakciju. Publiskā apspriešana sāksies 2018. gada 9. janvārī un turpināsies līdz 8. februārim. Vienlaikus norisināsies RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Rīgas teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā un pēc RTP2030 apstiprināšanas tā darbības periods būs no 2019. gada līdz 2030. gadam.

Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata apspriešanas sanāksme paredzēta 2018. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Rīgas domes (Rātslaukums 1) sēžu zālē.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē – iepazīties ar RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskatu, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par RTP2030 risinājumiem.

Plānošanas dokumenti publiskās apspriešanas laikā būs pieejami:
• interneta portālā: geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020;
• izstādē Rīgas domē (Rātslaukums 1) 2. stāva vestibilā;
• klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4) 5. stāvā apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Rakstiskus priekšlikumus par RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskata projektu līdz 2018. gada 8. februārim varēs iesniegt:
• interneta portālā: geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020;
• sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 08.02.2018.);
• klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Lēmumu par RTP2030 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Rīgas dome pieņēma 2017. gada 15. decembra sēdē. Vienlaikus Rīgas dome apstiprināja 11 tematiskos plānojumus, kuri tika sagatavoti Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros. 11 tematiskajos plānojumos detalizēti aplūkoti dažādi pilsētbūvnieciski jautājumi, un tie veido teritorijas plānojuma konceptuālo daļu.

Papildinformācija: http://ej.uz/Rigas-teritorija

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta galvenā projektu vadītāja, tālr.: 67012916; E-pasts: pr.pad@riga.lv


Rīgā atklāj Latvijas valsts simtgadei veltītu vides mākslas objektu „Goda vārti”
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi