Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
14.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas pašvaldības uzturēto publisko interneta pieejas punktu atrašanās vietu adreses
Rīga pasaulē
Sabiedriskā kārtība
Ārkārtas gadījumi
Transports
Praktiski ieteikumi drošai velobraukšanai
Vārda dienas svin:
Anvars, Oskars, Ritvars
Valūtas kursi
GBP: 0,8994
RUB: 80,1470
USD: 1,1329
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Rīga šodien  

Visizsmeļošākā informācija par mantiskā stāvokļa deklarēšanu pieejama mājaslapā www.VIDsakumdeklaracija.lv

Lai iedzīvotājiem būtu ērti atrodama informācija par mantiskā stāvokļa deklarēšanu, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) izstrādājis speciālu mājaslapu www.VIDsakumdeklaracija.lv. Šajā mājaslapā jūs atradīsiet visizsmeļošāko informāciju par to, kam ir jāiesniedz deklarācija un kādas ziņas jānorāda deklarācijā.

Lai iegūtu informāciju par to, kam ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, mājaslapā variet noskatīties arī nepilnu četru minūšu garu videorullīti, aizpildīt speciāli izstrādātu testu, lai noskaidrotu, vai jums ir vai nav jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija. Mājaslapā pieejama arī virkne dažādu palīgmateriālu deklarācijas aizpildīšanai, tai skaitā deklarāciju veidlapu aizpildīšanas paraugi.

Izmantojot mājaslapā esošo jautājumu uzdošanas formu, jūs varat uzdot speciālistiem neskaidros jautājumus par mantiskā stāvokļa deklarēšanu. Atbildes uz jautājumiem speciālisti sniegs ne vēlāk kā divu darba dienu laikā.

VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz līdz 2012.gada 1.jūnijam un aicina iedzīvotājus neatlikt deklarācijas iesniegšanu uz pēdējo brīdi!


Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa (26.04.2012.)

No 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var sākt iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas.

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24.00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem [1].

Mantiskā stāvokļa deklarācija IR jāsniedz, ja minētajām personām:

 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.


Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam (ieskaitot).

Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem
Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

Kādos gadījumos un kādā termiņā fiziskai personai jāiemaksā skaidras naudas uzkrājumi kredītiestādē?
Fiziskai personai, kura mantiskā stāvokļa deklarācijā pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst.24.00 ir uzrādījusi skaidras naudas uzkrājumus virs 10 000 latiem, naudas summa, kas pārsniedz 10 000 latu, jāiemaksā savā kontā jebkurā kredītiestādē/-s līdz 2012.gada 1.jūnija 24:00.

Kur un kā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?
Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt:

 • personīgi vēršoties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot  uz speciāli izveidotu e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv;
 • VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
 • atsūtot pa pastu.

Mantiskā stāvokļa deklarācija NAV jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
 • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

Kur saņemt informāciju par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, aizpildīšanu?

 • VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
 • zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”;
 • uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”;
 • klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • apmeklējot VID bezmaksas seminārus VID klientu apkalpošanas centros (informācija par semināriem pieejama VID mājaslapā).

Ganāmpulks, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanā, nav jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā

29.02.2012.
VID Sabiedrisko attiecību daļa[1] Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrās daļas izpratnē Latvijas rezidents ir fiziskā persona:

              kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,

              kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā,

              kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi