Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
03.04.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas pašvaldības uzturēto publisko interneta pieejas punktu atrašanās vietu adreses
Rīga pasaulē
Sabiedriskā kārtība
Ārkārtas gadījumi
Transports
Praktiski ieteikumi drošai velobraukšanai
Vārda dienas svin:
Daira, Dairis
Valūtas kursi
GBP: 0,8774
RUB: 85,8405
USD: 1,0906
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Rīga šodien / Ārkārtas gadījumi  

Informācija par legionelozi

1. Legionelozes klīniskie simptomi:

 • Inkubācijas periods ir 2-19 (visbiežāk 7) dienas;
 • Straujš sākums, tº 39–40,5ºC;
 • Vispārējas intoksikācijas pazīmes;
 • Muskuļu sāpes, galvassāpes;
 • Pneimonija (neproduktīvs klepus, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi);
 • Sirds un nieru mazspēja;
 • Sāpes vēderā;
 • Diareja, vemšana (reizēm);
 • Vispārējs apjukums.

Komplikācijas:

 • Elpošanas sistēmas mazspēja (mākslīgā elpināšana), nieru mazspēja, hipotenzija, šoks.

Letalitāte neārstējot: ~ 39%; ārstējot: 5-10%.

2. Inficēšanās notiek:

 • ieelpojot inficētas ūdens daļiņas:
  *baktērijām jānonāk kontaktā ar plaušu alveolām
  *jo aerosolizētie ūdens pilieniņi sīkāki, jo inficēšanās risks lielāks
 • Ļoti reti – caur ādas ievainojumu

Inficēties nav iespējams:

 •  iedzerot ūdeni
 • no personas uz personu

Reti slimo bērni un veselīgi jaunieši līdz 20 gadiem

3. Riska grupas: 

 • veci cilvēki
 • vīrieši (3x biežāk nekā sievietes)
 • personas ar nomāktu imūnsistēmu
 • biežāk saistībā ar viesnīcām, slimnīcām, sanatorijām, pansionātiem attīstītajās valstīs

4. Riska faktori

 • Smēķēšana
  *2-4x lielāks legionelozes risks, pieaug atbilstoši cigarešu skaitam
 • Alkohola lietošana – mazāk izteikti
 • Blakusslimības
  *hroniskas plaušu slimības
  *ļaundabīgas hematoloģiskas slimības, un
  *smagi nieru darbības traucējumi – 20x >
  *diabēts
  *plaušu vēzis
  *kortikosteroīdus saņemošie
  *AIDS slimnieki – 40x >
 • Pontiaka drudzis – g.k. veseliem

5. Ekoloģija

 • Legionellas atrodamas dažādās saldūdens krātuvēs, ezeros, upēs, dīķos, t.sk. arī:
  *termiskos ūdeņos
  *notekūdeņos
  *nelielos daudzumos – gruntsūdeņos, akās, mitrās augsnēs u.c.
 • Dabā vairojas iekššūnu vidē - dzīvo asociācijās ar aļģēm, 14 sugu amēbām, protozoa
 • Savairojas vidē ar augstu organisko vielu daļiņu klātbūtni

6. Vairošanās faktori

 • Vairošanās optimums pie to +37º līdz +42ºC
 • Optimāls pH 5,5 – 8,3
 • Spēj vairoties ūdens apgādes sistēmās pie +20º līdz +45ºC un organisko vielu klātbūtnes;
 • Optimāls mitrums gaisa vidē – 65%
 • Bioloģiskais aplikums uz virsmām
 • Bioloģiskā aplikuma (biofilm) veidošanos veicina:
  *Piesārņojums
  *Dabiskie apdares materiāli
  *Vietas, ko nevar iztīrīt
  *Ūdens stagnācija (zems spiediens, akli cauruļu gali vai piedēkļi, liels apjoms)
  *Negludas virsmas
  *Karstais ūdens zem to +60ºC
  *Korozijas klātbūtne


Inficēšanās riska objekti

Iekārtas, kas veido ūdens aerosolu:

 • Gaisa kondicionētāju dzesēšanas iekārtas
 • Karstā un aukstā ūdens sistēmas
  *Dušas un krāni (stāvošā ūdenī – var eksistēt mēnešiem ilgi);
 • Dziedniecības avoti un virpuļvannas vai baseini;
 • Turku pirtis un saunas; karstie avoti
 • Gaisa mitrinātāji, elpošanas sistēmas terapijas iekārtas;
 • Dekoratīvās strūklakas, īpaši
  iekštelpās.

Legionellas īpaši vairojas:

 • Siltā ūdenī 20ºC-45ºC - karstā un aukstā ūdens tvertnēs
 • Cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī (neapdzīvotos viesnīcu numuros)
 • Cauruļvadu dušu, krānu vai tvertņu virsmu organiskajā aplikumā, nosēdumos
 • Mazgāšanas iekārtu un aizbāžņu gumijas vai dabiskajās šķiedrās
 • Ūdens sildītājos
 • Dzesēšanas torņi
 • Slimnīcas
 • Viesnīcas un citas tūristu izmitināšanas vietas:
  *Atšķirīgs ūdens pieprasījums
  *Baseini un virpuļvannas
  *Gara cauruļvadu sistēma
  *Apmeklējumu sezonalitāte
  *Mainīgs personāls
  *Dažādi dizaina elementi
 • Mājas
 • Iestādes

Karstā ūdens sistēmas

Lielākais legionellu savairošanās risks:

 • pie uzkrātā ūdens sildītāja pamatnes, kur ienākošais aukstais ūdens sajaucas ar esošo karsto ūdeni;
 • ūdenī, kas ir caurulēs starp recirkulējošā karstā ūdens  pievadu un atveri (piemēram, krānu vai dušu), īpaši, ja netiek lietots, nav pakļauts biocīdu un augstu temperatūru iedarbībai.

Jau projektā jānovērš iespēja legionellām savairoties:

 • Neizmantot dabiskās gumijas, kaņepju, linsēklu eļļu saturošas savienojumu detaļas un šķiedru starplikas
 • Ūdens uzglabāšanas tvertnes jāaprīko ar pārsegiem
 • Jāizvairās no vairākiem savienotiem rezervuāriem, (nevienāds plūsmas ātrums; ūdens stāvēšana)
 • spiediena uzkrājējierīču tvertņu karstā un aukstā ūdens pievades jāaprīko ar diafragmām, kas ir viegli pieejamas tīrīšanai
 • karstā ūdens ģeneratorus ar minimālu uzglabāšanu vai bez uzglabāšanas attālām zemas noslodzes atverēm;
 • termostatiskie maisītājvārsti (TMV), ja tādi ir, jānovieto pēc iespējas tuvāk lietošanas vietai. Ideālā gadījumā  viens TMV nedrīkst kalpot vairākām krānu atverēm, bet, ja tā ir, tad jauktā ūdens caurulēm jābūt pēc iespējas īsākām. Ja viens TMV kalpo vairākām dušas galviņām, svarīgi ir nodrošināt, lai šīs dušas tiktu bieži tecinātas.
 • Ikvienai cauruļvadu sistēmai, kas saskaras ar gaisu (pārplūdes caurulei un atverei), jābūt aprīkotai ar pretinsektu tīklu;

Legionellu kontroles pasākumi

 • Izvairīties no tā, kas veicina legionellu augšanu tvertnēs un cauruļvados:
  *Izolēt karstā un aukstā ūdens caurules un tvertnes
  *Turēt pastāvīgi auksto ūdeni zem 20ºC, bet karsto – virs 55ºC
  *Turēt karsto ūdeni pastāvīgi cirkulējošu (pēc 1 min no krāna –vismaz 50ºC)
 • Ja to nevar – lieto dezinfekcijas līdzekļus (Cl- saturošus, retāk citus, jonizē
 • Dezinfekciju vienmēr lieto dzesēšanas torņos un baseinos / virpuļvannās
 • Nepieļaut organiskā piesārņojuma iekļūšanu ūdens sistēmā
 • Tīrīt, skalot un dezinficēt pēc izbūves un pirms/pēc labošanas
 • Dzesēšanas sistēmās:
  *2x gadā tīrīt un dezinficēt + vispārēja ūdens apstrāde
  *Regulāra biocīdu pievienošana (2x nedēļā)
  *Katlakmens, nosēdumu /korozijas inhibēšana
 • Karstā un aukstā ūdens sistēmās:
  *
  Regulāra dušu tīrīšana no org. / neorg. aplikuma
  *Aukstā ūdens tvertnes tīrīt ik gadus
  *Kaloriferus tīrīt ik gadus / skalot regulāri
  *Skalot reti lietojamus krānus
  *Baseinus izlaist un tīrīt vismaz 1x nedēļā, pastāvīgi dozēt biocīdu
 • Novērst aerosolizāciju, kur iespējams (nomainot dzesēšanas torņus ar sausā tipa sistēmām, neizmantot dušas ar augstu spiedienu u.c.)
 • Maksimāli noslēgt sistēmu

Profilakses pasākumi (LIC priekšlikumi viesnīcām)

 • Nepieciešama atbildīga pietiekami apmācīta persona legionellu kontrolei
 • Personālam jābūt apmācītam legionellu kontrolē
 • Jānodrošina karstā ūdens nepārtraukta cirkulācija 50-60ºC temperatūrā
 • Aukstā ūdens temperatūrai pastāvīgi jābūt zemākai par 20ºC
 • Viesnīcas numuros, kas nav apdzīvoti, vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina ūdens krāni un dušas. To jādara arī ikreiz pirms iemītnieka ierašanās
 • Dušas galviņas un krānus jātur tīrus un atbrīvotus no katlakmens
 • Vismaz divreiz gadā jātīra un jādezinficē kondicionētājsistēmu atvēsinātāju tvertnes un ar tām saistītās caurules
 • Vienreiz gadā jātīra un jādezinficē ūdenssildītāji (kaloriferi)
 • Karstā ūdens sistēma jādezinficē ar hloru (50mg/l) 2-4 stundas ilgi pēc ūdens sildītāju darbošanās un katru sezonu pirms tās
 • Reizi 1-3 mēnešos regulāri jātīra un jādezinficē visi ūdens filtri
 • Katru mēnesi jāpārbauda ūdens uzglabāšanas tvertnes, atvēsināšanas tvertnes un redzamo cauruļvadu darbība
 • Visiem pārsegiem jābūt neskartiem un cieši pieguļošiem
 • Vismaz vienreiz gadā jāpārbauda aukstā ūdens tvertnes, jādezinficē ar hloru 50 mg/l un jāiztīra, ja konstatēti nosēdumi un netīrumi
 • Jānodrošina, lai jaunu instalāciju un sistēmas modifikāciju rezultātā ūdens plūsma cauruļvados nebūtu neregulāra vai pārtraukta

Ja ir virpuļbaseini (Džakuzi vannas), jānodrošina:

 • nepārtraukta apstrāde ar hloru saturošiem biocīdiem 2-3 mg/l un hlora līmeņa pārbaude vismaz 3 reizes dienā
 • lai vismaz puse no ūdens tiktu apmainīta katru dienu
 • lai smilšu filtri tiktu izmazgāti ikdienas
 • lai vienreiz nedēļā tiktu iztīrīta un dezinficēta visa sistēma
 • lai ikdienas ūdens apstrādes nolasījumu (temperatūra un hlora saturs) pieraksti tiktu saglabāti un viesnīcas vadītāja regulāri pārbaudīti.


Materiālu sagatavoja RD Labklājības departaments, izmantojot LIC sniegto informāciju.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi