Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
28.01.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas pašvaldības uzturēto publisko interneta pieejas punktu atrašanās vietu adreses
Rīga pasaulē
Ziņas
Sadraudzības pilsētas
Starptautiskās organizācijas un sadarbības tīkli
Rīgas interešu pārstāvniecība Briselē
Sabiedriskā kārtība
Ārkārtas gadījumi
Transports
Praktiski ieteikumi drošai velobraukšanai
Vārda dienas svin:
Kārlis, Spodris
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Rīga šodien / Rīga pasaulē / Rīgas interešu pārstāvniecība Briselē  

Rīgas interešu pārstāvniecība Briselē

Laika gaitā reģionālo un vietējo pašvaldību loma Eiropas Savienības pārvaldē ir palielinājusies – Eiropas Komisija un citas ES pārvaldes institūcijas veido dialogu ne tikai ar nacionālajām valdībām, bet arī uzklausa reģionālo partneru viedokli par topošiem politikas dokumentiem un atbalsta instrumentiem.

Šodien savas pārstāvniecības Briselē ir atvērušas vairāk kā 300 pilsētas un reģioni; 2004. gadā šai saimei pievienojās arī Rīgas pilsēta un reģions. Brisele šobrīd ir otrs ietekmīgākais lobēšanas centrs pasaulē aiz Vašingtonas un tajā darbojas aptuveni 15 000 reģistrētas interešu grupas. Pilsētu un reģionālās pārstāvniecības ir viena no Briselē izveidotajām interešu grupām un darbojas līdztekus industrijas pārstāvjiem, sociālajām grupām, u.c.
Rīgas interešu pārstāvniecības darbības mērķis ir veicināt Rīgas pilsētas starptautiskās sadarbības prioritātes, organizējot darbu 3 galvenajās jomās:
Pilsētas tēla veidošana
• Rīga kā profesionāls ES institūciju un Eiropas reģionu sadarbības partneris
• Rīga kā prioritārās jomās pieredzējusi pilsēta
• Rīga kā interesants konferenču, lielformāta pasākumu un tūrisma galamērķis
ES projekti un fondi
• Informētība par pieejamo ES finansējumu (kopienu programmas)
• Sadarbības iespējas ar citiem reģioniem, partneri Rīgas projektiem
• Briseles partneru informētība par Rīgas projektiem un to rezultātiem
• Atbalsts starptautisko projektu realizācijā
Politika un interešu pārstāvība
• Aktuālākā informācija par ES likumdošanu un atbalsta instrumentiem Rīgas pilsētai prioritārajās jomās
• Rīgas viedokļa par ES politikām novirzīšana līdz lēmumu pieņēmējiem

Rīgas interešu pārstāvniecību Briselē darbu nodrošina Rīgas domes padomniece starptautiskās sadarbības jautājumos Eiropas Savienībā Inga Barisa.
Ikdienā tiek apkopota informācija par jaunumiem Rīgas plānošanas reģiona administrācijā un citās organizācijās dažādās politikas jomās, kā arī tiek meklētas iespējas iegūt ES finansējumu, meklēti sadarbības partneri Eiropā piedāvājumiem no Rīgas sadarboties projektos utml., notiek dažādu pasākumu organizēšana, dalība sadarbības tīklu aktivitātēs un pasākumos. Viens no svarīgākajiem darba instrumentiem Briselē ir kontakti, tāpēc būtiska ikdienas darba sastāvdaļa ir arī sadarbības tīkla veidošana.

No Latvijas Briselē darbojas arī citas organizācijas, ar kurām Rīgas pārstāvniecībai ES ir cieša sadarbība:
• Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecība ES (www.lps.lv), kas rūpējas par visu Latvijas pašvaldību interešu aizstāvību ES likumdošanas veidošanas procesā;
• Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ES (www.mfa.gov.lv/lv/brussels) – pārstāv Latvijas valsts intereses ES Padomes komitejās un darba grupās;
• Latvijas vēstniecība Beļģijā un Luksemburgā (www.am.gov.lv/lv/belgium), kas nodrošina konsulāros pakalpojumus un stiprina divpusējās attiecības starp Latviju un Beļģiju un Luksemburgu.
Ar Rīgas domes pārstāvi var sazināties telefoniski +371 25608262, vai arī rakstot e-pastu inga.barisa@riga.lv vai eu@riga.lv

Esat laipni gaidīti:
Square De Meeus 1, (4.stāvā) B-1000, Brisele, BeļģijaDiskusija “"Rail Baltica" kā projekts Rīgas attīstībai"
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi