Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.02.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Smuidra, Smuidris, Vitauts
Valūtas kursi
GBP: 0,8315
RUB: 68,6245
USD: 1,0800
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Tematiskie plānojumi un detālplānojumi  

Detālplānojumu meklētājs

_________________________________________________

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu
zemesgabalam Anglikāņu ielā 5

No š.g. 14.01.2020. līdz 12.02.2020. notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabalam Anglikāņu ielā 5.
Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr.2843 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA „Metrum”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:
SIA “IM ASSETS”, Anglikāņu iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 26533800.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23.01.2020. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 12.02.2020. var iepazīties:
• interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13488;
• Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
• klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Viedokli un priekšlikumus līdz 12.02.2020. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13488.

Rakstiski priekšlikumi līdz 12.02.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Informācija publicēta: 08.01.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr.2846 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860305.

Pasūtītāji:
SIA “Rits Holding” un SIA “SPI RE Holdings S.A.R.L.”, Daugavgrīvas ielā 9, Rīgā, LV-1048.

Publiskā apspriešana norisināsies no 15.01.2020. līdz 12.02.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.02.2020. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 12.02.2020. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12121;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Viedokli un priekšlikumus līdz 12.02.2020. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12121.

Rakstiski priekšlikumi līdz 12.02.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Informācija publicēta: 07.01.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr.2845 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA “Knokk Knokk”, Mēness ielā 4, Rīgā, LV-1013, tālrunis 26435952.

Pasūtītājs:
SIA “Loras nami”, Brīvības gatvē 402C, Rīgā, LV-1024, tālrunis 67819080.

Publiskā apspriešana norisināsies no 15.01.2020. līdz 12.02.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.01.2020. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 12.02.2020. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13743;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Viedokli un priekšlikumus līdz 12.02.2020. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13743.

Rakstiski priekšlikumi līdz 12.02.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Informācija publicēta: 07.01.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai Zaķusalā
2019.gada 24.aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2211 “Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 24.04.2019. saistošie noteikumi Nr.75 “Teritorijas Zaķusalā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Informācija publicēta: 29.04.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Rīgas domes 29.11.2016. lēmuma Nr.4560
“Par zemesgabalu Roberta Feldmaņa ielā 6 un Roberta Feldmaņa ielā 9 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

2019.gada 24.aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2212 “Par Rīgas domes 29.11.2016. lēmuma Nr.4560 “Par zemesgabalu Roberta Feldmaņa ielā 6 un Roberta Feldmaņa ielā 9 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.
Ņemot vērā, ka netika pildīti lokālplānojuma izstrādes termiņi, pamatojoties uz trīspusējā līguma noteikumiem, pašvaldība vienpusēji atceļ lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

Informācija publicēta: 29.04.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju  atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 27.03.2019. lēmumu Nr.2122 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA “8.Darbnīca”, Lauku iela 35 - 69, Jūrmala, LV-2016, tālrunis 26439223.

Pasūtītājs:
SIA “Strēlnieku 8”, Krišjāņa Valdemāra iela 33-3, Rīga, LV-1010, tālrunis 29282227.

Publiskā apspriešana norisināsies no 15.04.2019. līdz 17.05.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 17.05.2019. var iepazīties:
- Interneta portālā http://www.rdpad.lv/par-rvc/izstrade/lokalplanojumi-rvc-un-ta-aizsardzibas-zona/
- interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12056;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Viedokli un priekšlikumus līdz 17.05.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12056.

Rakstiski priekšlikumi līdz 17.05.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Informācija publicēta: 03.04.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Anglikāņu ielā 5

2018.gada 19.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1887 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC teritorijā esošā zemesgabala Anglikāņu ielā 5 un tā apbūves perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai nodrošinātu racionālu un ilglaicīgu attīstību atbilstoši Rīgas vēsturiskajam centram raksturīgajai jauktas centra apbūves izmantošanai un esošā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu.
Lokālplānojuma ierosinātājs – Irīna Makarova
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”


Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

Informācija publicēta: 06.02.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.12.2018. lēmumu Nr.1888 “Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27014811.

Pasūtītājs:
SIA “Centrālais tenisa klubs”, Baldones ielā 7, Rīgā, LV-1046, tālrunis 29234320.

Publiskā apspriešana norisināsies no 09.01.2019. līdz 05.02.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.01.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 05.02.2019. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12286;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Viedokli un priekšlikumus līdz 05.02.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12286.

Rakstiski priekšlikumi līdz 05.02.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Informācija publicēta: 02.01.2019.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1768 “Par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638.

Pasūtītājs:
SIA “Nule 6”, Katlakalna ielā 11, Rīgā, LV-1073, tālrunis 28234181.

Publiskā apspriešana norisināsies no 04.12.2018. līdz 11.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.12.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 11.01.2019. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12070;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67181551.

Viedokli un priekšlikumus līdz 11.01.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12070.

Rakstiski priekšlikumi līdz 11.01.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Informācija publicēta: 27.11.2018.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1767 “Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātāji:
Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
SIVN: SIA “Vides eksperti”, Ganību dambī 24D-25, Rīgā, LV-1005, tālrunis 27507017.
Pasūtītājs:
SIA “Merks”, Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, tālrunis 67373380.

Publiskā apspriešana norisināsies no 04.12.2018. līdz 11.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 11.01.2019. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8002;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105443.

Viedokli un priekšlikumus līdz 11.01.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8002.

Rakstiski priekšlikumi līdz 11.01.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Priekšlikumus par Vides pārskatu sūtīt SIA “Vides eksperti”, Ganību dambī 24D-25, Rīgā, LV-1005, tālrunis 27507017, e-pasts birojs@videseksperti.lv

Informācija publicēta: 27.11.2018.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu

21.11.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1766 “Par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 21.11.2018. saistošie noteikumi Nr.59 “Teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Informācija publicēta: 26.11.2018.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1419 “Par Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr.47 “Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Informācija publicēta: 13.07.2018.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1418 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr.46 “Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Informācija publicēta: 13.07.2018.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”

2018.gada 23.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr.1230 tika paplašināta publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma robeža vairāk nekā 355 ha platībā (lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ~486,35 ha) un pilnveidots darba uzdevums.
Lokālplānojuma izstrādes galvenie mērķi ir:
1) Radīt priekšnoteikumus Baltijas centrālā multimodālā transporta mezgla un pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētā.
2) Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentā nostiprināt nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta realizācijas risinājumus, nosakot dzelzceļa trasei un ar to vai tās ietekmi funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šo teritoriju izmantošanai.
3) Definēt priekšnoteikumus Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas un tās apkārtnes attīstībai un funkcionējoša, 21.gadsimta tendencēm atbilstoša, multimodāla satiksmes mezgla izveidei un integrācijai pilsētas struktūrā, kā arī labākai pilsētas daļu sasaistei un pievilcīgas darba un dzīves vietas attīstībai lokālplānojuma teritorijā, izmantojot Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecības piedāvātās iespējas.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Rīgas pilsētas pašvaldība
Lokālplānojuma izstrādātājs – Pilnsabiedrība „RB Latvija”


Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža
Laika grafiks

Informācija publicēta: 30.05.2018.

********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Strēlnieku ielā 8

2018.gada 23.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1229 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 019 0020) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC zonā esošā zemesgabala Strēlnieku ielā 8 perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto apbūves veidu atbilstoši RVC raksturīgajai jauktas centra apbūves izmantošanai, lai nodrošinātu racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu un attīstību, kā arī esošā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Arthouse Riga”, pēc īpašuma tiesību pārejas – SIA “Strēlnieku 8”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “8.Darbnīca”


Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

Informācija publicēta: 29.05.2018.

*********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai Podragā

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1226 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr.38 “Teritorijas Podragā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .
Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums Nr.1226
Saistošie noteikumi Nr.38
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas esošā izmantošana – karte
Ielas šķērsprofils
Paskaidrojuma raksts
Vides pārskats
Pielikumi
Publiskās apspriešanas pārskats

Informācija publicēta: 29.05.2018.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A
lokālplānojuma apstiprināšanu

25.04.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1103 “Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 25.04.2018. saistošie noteikumi Nr. 34 “Zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Foto

Informācija publicēta: 02.05.2018.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Krievu salas lokālplānojuma apstiprināšanu

25.04.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1102 “Par Krievu salas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 25.04.2018. saistošie noteikumi Nr.33 “Krievu salas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Foto

Informācija publicēta: 02.05.2018.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 25.04.2018. lēmumu Nr.1101 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātāji:
SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, kontaktpersona Māra Kalvāne, tālrunis 67860302.
Pasūtītājs:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105443.

Publiskā apspriešana norisināsies no 10.05.2018. līdz 07.06.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.05.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem līdz 07.06.2018. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11508;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Viedokli un priekšlikumus līdz 07.06.2018. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11508.
Rakstiski priekšlikumi līdz 07.06.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Foto

Informācija publicēta: 02.05.2018.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu

2018.gada 28.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1010 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 28.03.2018. saistošie noteikumi Nr.30 “Teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Informācija publicēta: 05.04.2018.

*********************************************

PAZIŅOJUMS
par Rīgas domes 04.11.2014. lēmuma Nr.1735 “Par zemesgabala Krēgermuižas ielā 2 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

2018.gada 9.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.902 „Par Rīgas domes 04.11.2014. lēmuma Nr.1735 “Par zemesgabala Krēgermuižas ielā 2 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.
Ņemot vērā publiskajai apspriešanai nodotā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 1.redakcijas risinājumus, lokālplānojuma teritorijā noteikts funkcionālais zonējums (JC2) (kas atbilst lokālplānojuma izstrādes mērķim), līdz ar to lokālplānojuma izstrādes turpināšana nav lietderīga.

Lēmums
Foto

Informācija publicēta: 14.03.2018.


*********************************************

PAZIŅOJUMS
par Rīgas domes 22.03.2016. lēmuma Nr.3605 “Par teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu, lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

2018.gada 9.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.900 „Par Rīgas domes 27.09.2016. lēmuma Nr.4288 “Rīgas domes 22.03.2016. lēmuma Nr.3605 “Par teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu, lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.


Lēmums
Foto

Informācija publicēta: 14.03.2018.

*********************************************

PAZIŅOJUMS
par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr. 903 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-101 0, tālrunis 27373939.

Lokālplānojuma pasūtītājs:
SIA “Li Invest Latvia”, Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, LV-1010, tālrunis 29289646.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.03.2018. līdz 18.04.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 05.04.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 18.04.2018. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6063;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.04.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 18.04.2018. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6063.

Plāns

Informācija publicēta: 14.03.2018.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr.901 “Par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „8.Darbnīca”, Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223.

Lokālplānojuma pasūtītājs:
SIA “Baltic Finanz-Invest”.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.03.2018. līdz 18.04.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.04.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 18.04.2018. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6069;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.04.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 18.04.2018. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6069.

Plāns

Informācija publicēta: 14.03.2018.

*********************************************

Paziņojums par 11 tematisko plānojumu apstiprināšanu

15.12.2017. Rīgas domē (RD) ir pieņemti šādi lēmumi, ar kuriem apstiprināti 11 tematiskie plānojumi:

1. “Par Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.652);
2. “Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” 15.12.2017. lēmums Nr.653;
3. “Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.654);
4. “Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.655);
5. “Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.656);
6. “Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.657);
7. “Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma apstiprināšanu”  (RD 15.12.2017. lēmums Nr.658);
8. “Par Ainavu tematiskā plānojuma apstiprināšanu”  (RD 15.12.2017. lēmums Nr.659);
9. “Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.660);
10. “Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma apstiprināšanu”  (RD 15.12.2017. lēmums Nr.661);
11. “Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.662);

Tematisko plānojumu izstrāde uzsākta 2013. gadā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) izstrādes ietvaros, saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem par tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu.

Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem uzstādījumiem teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot RTP2030 risinājumus. Tematiskie plānojumi izstrādāti, ņemot vērā veiktās izpētes, vietējo un starptautisko ekspertu konsultācijas, darba grupu, kaimiņu pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības līdzdalības pasākumos izteiktos priekšlikumus un viedokļus. Katra tematiskā plānojuma izstrādei tika izveidota darba grupa ar RD Pilsētas attīstības departamenta, citu RD struktūrvienību, Rīgas pašvaldības uzņēmumu un kapitālsabiedrību, kā arī valsts institūciju pārstāvji.

Tematiskie plānojumi pieejami RD Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv.

Informācija publicēta: 02.01.2018.

************************************************

PAZIŅOJUMS
par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu

15.12.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.645 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Nr.646 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un Nr.647 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma mērķis ir nodrošināt viengabalainu publiskās ārtelpas struktūras attīstību RVC un tā AZ teritorijā, iekļaujoties pilsētas kopējā publiskās ārtelpas tīklojumā un apstādījumu sistēmā, un līdzsvarot priekšnosacījumus RVC un tā AZ kultūrvēsturiskās vides vērtību saglabāšanai ar sabiedrības vajadzībām pēc kvalitatīvas – funkcionāli, telpiski un estētiski augstvērtīgas pilsētvides.
Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa un vidējā termiņa konceptuālās pamatnostādnes mājokļa situācijas pilnveidošanai un attīstībai, kā arī priekšlikumus mājokļa politikas un tās īstenošanas mehānismu pilnveidei RVC un tā AZ, ievērtējot centra daudzfunkcionalitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību, Rīgas pilsētas vispārējās mājokļa attīstības tendences, kā arī iedzīvotāju tiesību nodrošināšanu uz vispāratzītam standartam atbilstošu mājokļu pieejamību, īrnieku un namīpašnieku interešu respektēšanu, izdalot dažāda sastāva mājsaimniecību īpašās vajadzības un iespējas.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa un vidējā termiņa konceptuālās pamatnostādnes mantojuma aizsardzības pilnveidošanai un attīstībai, kā arī priekšlikumus politikas un tās īstenošanas mehānismu un monitoringa sistēmas izstrādei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, ievērtējot centra daudzfunkcionalitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību atbilstoši valsts un starptautiskajos normatīvajos dokumentos noteiktajām Rīgas pilsētas saistībām kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Lēmums Nr.645
Darba uzdevums Nr.645

Lēmums Nr.646
Darba uzdevums Nr.646

Lēmums Nr.647
Darba uzdevums Nr.647

Apkaimes

Informācija publicēta: 28.12.2017.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu teritorijai starp Ziemeļu transporta koridora trasi, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu

2017.gada 15.novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.534 „Par Rīgas domes 27.09.2016. lēmuma Nr.4288 “Par teritorijas starp Ziemeļu transporta koridora trasi, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Lokālplānojuma izstrāde zaudējusi aktualitāti, jo Ziemeļu transporta koridora projekta ietvaros paredzētā gaisvadu augstsprieguma elektrolīnijas pārveidošana par zemē ieguldītiem kabeļiem tuvākajā laikā netiks realizēta, līdz ar to nav iespējams īstenot izvirzītos lokālplānojuma izstrādes mērķus.

Lēmums
Foto

Informācija publicēta: 23.11.2017.

**********************************************

Paziņojums par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.530 „ Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.12 “Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Informācija publicēta: 23.11.2017.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.11.2017. lēmumu Nr.533 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638.

Lokālplānojuma pasūtītājs:
SIA “Ķīšezera centrs”, Meistaru ielā 10, Rīgā, LV-1050, tālrunis 26668200.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 04.12.2017. līdz 02.01.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.12.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 02.01.2018. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8014;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 02.01.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.01.2018. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8014.

Foto

Informācija publicēta: 23.11.2017.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura  lokālplānojuma apstiprināšanu

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.532 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.14 “Zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma apstiprināšanu

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.532 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.14 “Zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

**********************************************

Lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A nodošana publiskajai apspriešanai

No šī gada 6.novembra līdz 4.decembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A.
Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2017. lēmumu Nr.328 “Par zemesgabalu Gulbju ielā un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālrunis 28345638.
Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA “Dukule”, Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 04.12.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5230;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.
Rakstiski priekšlikumi līdz 04.12.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Viedokli un priekšlikumus līdz 04.12.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5230.

**********************************************

Lokālplānojuma redakcijas teritorijai Podragā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošana publiskajai apspriešanai

No šī gada 6.novembra līdz 5.decembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija teritorijai Podragā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN).
Lokālplānojums un tā SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2017. lēmumu Nr.329 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Izstrādātāji:
Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
SIVN: Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.
Pasūtītājs:
SIA “Podrags-1”, SIA “Podrags-2”, SIA “Podrags-3”, Podraga ielā 2, Rīgā, LV-1007, tālrunis 29183515.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23.11.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 05.12.2017. var iepazīties:
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4393;
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.
Viedokli un priekšlikumus līdz 05.12.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4393.
Rakstiski priekšlikumi līdz 05.12.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.57 „ Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, tālrunis 67217043 un SIA „Nams”, Palasta iela 7, Rīga, tālrunis 67211076.

Pasūtītājs:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālrunis 67012945.

Līdz ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu tiek izsludināta arī tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA „Grupa93” sadarbībā ar SIA „Vides eksperti”.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas noteikts no 01.09.2017. līdz 02.10.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un tā vides pārskata projektu tiek rīkota 11.09.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un tās vides pārskata projekta materiāliem no 01.09.2017. līdz 02.10.2017.var iepazīties:

- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
- Rīgas domes 5.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā;
- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā – Rūpniecības ielā 21, Rīgā;
- interneta portālā http://www.rdpad.lv/skanstes-apkaimes-teritorijas-lokalplanojums-pilnveidota-redakcija/;
- interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_641;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Rakstiski priekšlikumi līdz 02.10.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.10.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_641.

************************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem
Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.59 „ Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Klīversalas daļas perspektīvās telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto apbūves veidu, kas atbilst Klīversalas daļas sākotnējam vēsturiskajam apbūves raksturam.

Izstrādātājs:
SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:
SIA “Klīversala”, Pulkveža Brieža iela 15-12, Rīga, LV-1010.

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.09.2017. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 01.09.2017. līdz 29.09.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
- interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6454;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Rakstiski priekšlikumi līdz 29.09.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 29.09.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6454.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.58 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas daļas perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, tajā skaitā:
• lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerētā multifunkcionāla konferenču un biznesa centra izveidi, vienlaikus uzlabojot lokālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas un nodrošinot tiem ērtu piekļūšanu, tādējādi veicinot to vērtības pieaugumu;
• lai varētu pabeigt Zaķusalas augstbūvju kompleksa apbūves kompozīciju sākotnēji iecerētajā apbūves augstumā saskaņā ar 1980.gadā izstrādāto, apstiprināto un daļēji realizēto TV un radio kompleksa projektu (arhitekti A.Purviņš un B.Maike);
• nodrošināt racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu, tajā skaitā nosakot un precizējot transporta infrastruktūras risinājumus un sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku un sabiedrības intereses;
• lai veicinātu ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai un publiskās ārtelpas attīstībai;
• lai veidotu jaunu teritorijas pilsētbūvniecisko tēlu, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus.

Izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67217043.

Pasūtītājs:
SIA “Biznesa Centrs Zaķusala”, Mazā Pils iela  16-1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67046310

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.09.2017. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 01.09.2017. līdz 29.09.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
- izstrādātāja interneta mājas lapā www.grupa93.lv;
- interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5488;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Rakstiski priekšlikumi līdz 29.09.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 29.09.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5488.

***********************************************

SIA "B -Port" paziņojums par rūpniecisko avāriju novēršanas programmas ieviešanu un tās sabiedrisko apspriešanu 

***********************************************

PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla atzīšanu par spēku zaudējušu daļā – zemesgabalos ar kadastra Nr.0100 061 0019, Nr.0100 061 2050 un Nr.0100 061 2053

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3 “Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 “Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu daļā – zemesgabalos ar kadastra Nr.0100 061 0019, Nr.0100 061 2050 un Nr.0100 061 2053”.
Minēto zemesgabalu turpmākā izmantošana veicama saskaņā ar Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

***********************************************

Paziņojums par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 13.06.2017. lēmumu Nr. 5313 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “DU Tango”, Šarlotes ielā 6-23, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29122326.

Lokālplānojuma pasūtītājs:
AS “Latvijas Finieris”, Lignuma ielā 2 , Rīgā, LV-1016, tālrunis 67067339.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 29.06.2017. līdz 27.07.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.07.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 27.07.2017. var iepazīties:

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
interneta portālā lv/geo/tapis3#document_1062;
klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.
Rakstiski priekšlikumi līdz 27.07.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Viedokli un priekšlikumus līdz 27.07.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā www.geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1062

***********************************************Informējam, ka 13.06.2017. Rīgas dome pieņēmusi lēmumu Nr.5312 "Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu".
Ar lēmumu un tam pievienotajiem materiāliem var iepazītieswww.geolatvija.lv

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Balasta dambī 7
nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 02.05.2017. lēmumu Nr.5191 „ Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu un detalizētu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai izvērtētu Ķīpsalas dienvidu daļas zemesgabala perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Izstrādātājs:
Lokālplānojuma - SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:
SIA “Latectus”, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076.

Publiskā apspriešana norisināsies no 22.05.2017. līdz 19.06.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.05.2017. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 22.05.2017. līdz 19.06.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5480;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 19.06.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 19.06.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5480.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Jūrmalas gatvē 113B un Ceriņu ielā 20 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 24.01.2017. lēmumu Nr. 4775 “Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA „Melnlejas”, Mūkusalas ielā  41, Rīgā, LV-1004.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 07.02.2017. līdz 10.03.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.02.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 10.03.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_551;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105443, 67105453.

Rakstiski priekšlikumi līdz 10.03.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 10.03.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_551.

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma zemesgabaliem Jelgavas ielā 17, Akaču ielā, Jelgavas ielā 9, Jelgavas ielā b/n redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 24.01.2017. lēmumu Nr. 4774 “Par zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29406509.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA „Mitlande”, Katoļu ielā  2-4, Jelgavā, LV-3001, tālrunis +372 505 5284

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 07.02.2017. līdz 10.03.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 20.02.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 10.03.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2716;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 10.03.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 10.03.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2716

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu lokālplānojuma apstiprināšanu

2016.gada 20.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.4648 “Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, Nr.01000430068, Nr.01000430065) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.238 “Kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, Nr.01000430068, Nr.01000430065) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma apstiprināšanu

2016.gada 20.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.4649 “Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.239 “Teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003)

2016.gada 20.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.4650 “Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.240 “Zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Mūkusalas ielā 100 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 29.11.2016. lēmumu Nr.4561 „Par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu, mainot atļauto izmantošanu no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorijas uz tādu apbūves teritoriju, kurā varētu realizēt biroju ēkas apbūvi. Lokālplānojuma izstrādes procesā tiks izvērtēta iespēja veidot līdz 4 stāviem augstu apbūvi.

Izstrādātāji:
Lokālplānojuma - SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis - 28323046

Pasūtītājs:
SIA „Bauplan Nord”, Mūkusalas iela 101, Rīgā, LV-1004, tālrunis - 20377422

Publiskā apspriešana norisināsies no 12.12.2016. līdz 10.01.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.12.2016. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 12.12.2016. līdz 10.01.2017. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_902;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105443.

Rakstiski priekšlikumi līdz 10.01.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 10.01.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_902

**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam piegulošajai teritorijai, un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija un tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) tiek nodots publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2016. lēmumu Nr.4397 „Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu, nosakot tādu funkcionālo zonējumu un apbūves izmantošanas noteikumus,  lai nodrošinātu teritorijā esošās un plānotās industriālās apbūves attīstību.

Izstrādātāji:
Lokālplānojuma - SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
SIVN - Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.

Pasūtītājs:
SIA „Alfards”, Ventspils ielā 50, Rīgā, LV-1002, tālrunis 67860192.

Publiskā apspriešana norisināsies no 31.10.2016. līdz 13.12.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.11.2016. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 31.10.2016. līdz 13.12.2016. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4022;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 13.12.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 13.12.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4022.

*********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas grozījumiem teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcijas grozījumi tiek nodoti publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2016. lēmumu Nr.4396 „Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma grozījumi tiek veikti, lai izstrādātu risinājumus optimālai teritorijas attīstībai, mainot teritorijas atļauto izmantošanu no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju, Dzīvojamās apbūves un Savrupmāju apbūves teritorijas uz – Jaukta centra apbūves teritorijas, Savrupmāju apbūves teritorijas un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”; lokāplānojuma pasūtītājs – SIA “Mežaparka Rezidences”.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 07.11.2016. līdz 06.12.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2016. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 07.11.2016. līdz 06.12.2016. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2718
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 06.12.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 06.12.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2718

*********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu
zemesgabalam Ūdeļu ielā 30

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 3869 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 07.06.2016. saistošie noteikumi Nr.208 „Zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .


**********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas teritorijai Sužos
 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties ar Rīgas domes 26.01.2016. lēmumu Nr.3407 „Par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
AS „Sužu pussala”, Jaunciema gatve 79A, LV -1024, tālrunis 29155359.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 15.02.2016. līdz 14.03.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.02.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 14.03.2016. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_555;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 14.03.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 14.03.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_555.

Attēls

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Ieriķu ielā 5 k-1

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3338 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr.184 „Zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā http://www.rdpad.lv/jaunumi/sabiedribas-lidzdaliba/ un interneta portālā www.geolatvija.lv .

************************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Kantora ielā 10

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3339 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, kadastra Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr.185 „Zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, kadastra Nr.0100 106 2134) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā http://www.rdpad.lv/jaunumi/sabiedribas-lidzdaliba/ un interneta portālā www.geolatvija.lv .

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava 167 lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma grozījumiem

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3341 „Par grozījumiem Rīgas domes 21.04.2015. lēmumā Nr.2493 “Par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu””.

Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA „Deglava Real Estate” un SIA “Baire”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

Papildinformācija ŠEIT.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļu ielā 9

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3340 „Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) lokālplānojuma kā Rīgas teritporijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt zemesgabala faktiskai izmantošanai atbilstošu funkcionālo zonējumu, radot priekšnoteikumus teritorijas tālākai attīstībai, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un saskaņā ar zemesgabala īpašnieku darbības virzienu – ambulatora veselības aprūpe.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „REALTO DEO”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

Papildinformācija ŠEIT.

***********************************************
PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Kojusalas ielā b/n nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3343 „Par zemesgabala Kojusalas ielā b/n (kadastra Nr.0100 048 2014) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „prX”, Tērbatas ielā 39-6, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29626362.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA „ORLANDO”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, LV-1003.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 04.01.2016. līdz 01.02.2016.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.01.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 01.02.2016. var iepazīties:
- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_549;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 01.02.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 01.02.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_549.

Papildinformācija ŠEIT.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Rīgas domes lēmuma pieņemšanu „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 123 2176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 2015.gada 15.decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr.3344 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 123 2176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „Grupa 93”, Kr.Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1011, tālrunis 26395387.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA „Juglas Investment”, Pērnavas ielā 70, Rīgā, LV-1009, tālrunis 29289646.

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanas un norises laiku, kurā būs iespējams iepazīties ar lokālplānojuma redakciju, kā arī izteikt viedokli un sniegt priekšlikumu, tiks ievietota mēneša laikā, pēc saskaņošanas ar lokālplānojuma izstrādātāju un pasūtītāju.

Papildinformācija ŠEIT.

***********************************************

PAZIŅOJUMS
par Rīgas domes lēmuma pieņemšanu „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.0100 120 0076) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 2015.gada 15.decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr.3342 „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.0100 120 0076) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „METRUM”, Kr.Valdemāra ielā 8-10, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27014811.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA „Vecāķu 205”, Mazā Kalna ielā 13-2, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29209979.

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanas un norises laiku, kurā būs iespējams iepazīties ar lokālplānojuma redakciju, kā arī izteikt viedokli un sniegt priekšlikumu, tiks ievietota mēneša laikā, pēc saskaņošanas ar lokālplānojuma izstrādātāju un pasūtītāju.

Papildinformācija ŠEIT.

***********************************************

Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma izstrādei

Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādei

Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma izstrādei

Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādei

Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma izstrādei

Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādei

Par Ainavu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums Ainavu tematiskā plānojuma izstrādei

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Spulgas ielu, Graudu ielu un Valdeķu ielu (kadastra apzīmējums 01000790375), Rīgā
Lēmums
Darba uzdevums detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanai
Detālplānojuma robeža

 

Informācija aktualizēta: 22.12.2015.Deputāti pārrunā zoodārza plānus un aktualitātes 2020.gadā
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi