Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.02.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Smuidra, Smuidris, Vitauts
Valūtas kursi
GBP: 0,8315
RUB: 68,6245
USD: 1,0800
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Sabiedrības līdzdalība  

Paziņojums par 11 tematisko plānojumu apstiprināšanu

15.12.2017. Rīgas domē (RD) ir pieņemti šādi lēmumi, ar kuriem apstiprināti 11 tematiskie plānojumi:

1. “Par Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.652);
2. “Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” 15.12.2017. lēmums Nr.653;
3. “Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.654);
4. “Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.655);
5. “Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.656);
6. “Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.657);
7. “Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma apstiprināšanu”  (RD 15.12.2017. lēmums Nr.658);
8. “Par Ainavu tematiskā plānojuma apstiprināšanu”  (RD 15.12.2017. lēmums Nr.659);
9. “Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.660);
10. “Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma apstiprināšanu”  (RD 15.12.2017. lēmums Nr.661);
11. “Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.662);

Tematisko plānojumu izstrāde uzsākta 2013. gadā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) izstrādes ietvaros, saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem par tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu.

Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem uzstādījumiem teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot RTP2030 risinājumus. Tematiskie plānojumi izstrādāti, ņemot vērā veiktās izpētes, vietējo un starptautisko ekspertu konsultācijas, darba grupu, kaimiņu pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības līdzdalības pasākumos izteiktos priekšlikumus un viedokļus. Katra tematiskā plānojuma izstrādei tika izveidota darba grupa ar RD Pilsētas attīstības departamenta, citu RD struktūrvienību, Rīgas pašvaldības uzņēmumu un kapitālsabiedrību, kā arī valsts institūciju pārstāvji.

Tematiskie plānojumi pieejami RD Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv.

Publicēts: 02.01.2018.


Deputāti pārrunā zoodārza plānus un aktualitātes 2020.gadā
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi