Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
03.04.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Par mums
Aktuāli notikumi
Noderīga informācija
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Daira, Dairis
Valūtas kursi
GBP: 0,8774
RUB: 85,8405
USD: 1,0906
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome / Par mums  

Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome

Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome (RKLP) ir neatkarīga, profesionāla konsultatīva institūcija, kas izveidota 2009.g.22.janvārī ar Rīgas domes prezidija lēmumu, bet 2011.g.19.maijā un 2014.g.25.februārī apstiprināta ar Rīgas domes lēmumu.  Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome ir Rīgas pilsētas kristīgo draudžu kolēģijas pēctece.

Rīgas pilsētas kristīgo lietu padomes nolikums


Padomes uzdevumi

- konsultēt Rīgas domi jautājumos, kas skar kristīgo draudžu dzīvi;
- pārstāvēt kristīgo draudžu intereses Rīgas domē;
- veidot un uzturēt pastāvīgu dialogu ar iedzīvotājiem, Rīgas pilsētas  kristīgajām draudzēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar valsts institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem;
- paust viedokli par Rīgas domes sagatavotajiem lēmumu projektiem, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī paredzētajiem notikumiem, kas skar sabiedrības garīgi tikumisko jomu  un ietekmē iedzīvotāju tikumisko drošību;
- nostiprināt, aizsargāt un integrēt sabiedriskajā dzīvē kristīgās vērtības;
- sadarboties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un lietpratīgi konsultēt pedagogus un pārējos izglītības iestāžu darbiniekus jautājumos, kas skar tikumību un ģimeni;
- izskatīt jautājumus (normatīvo aktu projektus, koncepcijas un citus dokumentus), kas ir nozīmīgi un ietekmē Rīgas pilsētas un Rīgas iedzīvotāju garīgo attīstību, kā arī sekot šo jautājumu risināšanai, sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus par tiem;
- sniegt priekšlikumus un vērtējumus tādu attīstības projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz sabiedrības vienotības veicināšanu, tikumības, morāles, un ētikas nostiprināšanu un aizsardzību kopumā, kā arī saistībā ar dažādiem saimnieciskajiem jautājumiem;
- nodrošināt iespējami vispusīgu un pilnvērtīgu risināmo problēmu interpretāciju no kristīgā redzes viedokļa un ierosina to izvērtēt Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijai jautājumos, kas saistīti ar ētiku, morāli, ģimenes vērtību stiprināšanu un aizsardzību sabiedrībā, krīžu pārvaldīšanu, ticības jautājumiem, bērnu un jauniešu audzināšanu;
- pārstāvēt vai deleģēt pārstāvību atbilstoši savai kompetencei valsts pārvaldes un citās institūcijās;

Padomes lēmumus, priekšlikumus, sagatavotās rekomendācijas vai atzinumus Rīgas dome, tās iestādes un institūcijas var izmantot attiecīgu lēmumu pieņemšanā.

Padomes sastāvs

 • RKLP priekšsēdētājs
 • Anita Āboliņa – RKLP sekretāre
 • Jānis Pujats – Latvijas Romas katoļu baznīcas kardināls
 • Andris Kravalis – Latvijas Romas katoļu baznīcas pārstāvis
 • Bīskaps Jānis (Vladimirs Sičevskis) – Latvijas Pareizticīgās baznīcas pārstāvis
 • Helēna Andersone – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāve
 • Inese Švekle – Latvijas Romas katoļu baznīcas ģimenes  lietu un sociālā darba koordinatore
 • Pēteris Eisāns – Latvijas Baptistu draudžu savienības pārstāvis
 • Jānis Baumanis – Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas pārstāvis
 • Daumands Sokolovskis – Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības pārstāvis
 • Ivans Ribakovs – Latvijas Pomoras vecticībnieku baznīcas  pārstāvis
 • Tālivaldis Tālbergs – Latvijas Kristīgā radio prezidents
 • Vilnis Gleške – Kristiešu draudzes “Prieka vēsts” pārstāvis
 • Inta Feldmane – Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” pārstāve
 • Andrejs Čebotarjovs – Rīgas Vasarsvētku draudzes kristīgā centra “Labā Vēsts” pārstāvis
 • Pēteris Samoiličs – Latvijas Kristīgās misijas pārstāvis
 • Nikolajs Gribs – Latvijas Vasarsvētku draudžu centra bīskaps
 • Dainis Turlais – Rīgas domes deputāts
 • Ainars Baštiks  – Rīgas domes deputāts
 • Olga Veidiņa – Rīgas domes deputāte
 • Baiba Broka  – Rīgas domes deputāte
 • Linda Ozola - Rīgas domes deputāte
 • Inese Krustiņa – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja
 • Irēna Kondrāte  – Rīgas domes Labklājības departamenta direktore
 • Edgars Kainaizis – Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas galvenais speciālists
 • Guntis Helmanis – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors
 • Aina Krūkle – Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Tiesiskās uzraudzības daļas vadītāja vietniece –  vecākā eksperte

  Kontakti


  Sekretāre ANITA ĀBOLIŅA
  E-pasts:  anabolinja@gmail.com
  Tālrunis: (+371)  26839037

Informācija aktualizēta 26.09.2019.Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi