Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
14.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Anvars, Oskars, Ritvars
Valūtas kursi
GBP: 0,8994
RUB: 80,1470
USD: 1,1329
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība  

Projekts "Vienotā datu telpa" (VDT)

(Nr. 2.2.1.1/17/I/009)

Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra personā (turpmāk – RD ITC), kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Vienotā datu telpa”, Nr. Nr. 2.2.1.1/17/I/09 (turpmāk – Projekts), īstenošanā.

Par Projektu
Projekts turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar VRAA ERAF informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.
Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:
1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;
2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2. kārtas izstrāde;
3. Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS) 2. kārtas izstrāde;
4. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;
5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
6. Publicitātes pasākumu īstenošana;
7. Projekta pārvaldība;
8. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 4 000 000,00 euro, no kuriem 3 400 000,00 euro ir ERAF finansējums.
Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 9.novembra.

Projekta īstenošanā piedalās deviņi sadarbības partneri:
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
3. Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra personā);
4. Ventspils pilsētas dome;
5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
7. Centrālā statistikas pārvalde;
8. Valsts zemes dienests;
9. Valsts ieņēmumu dienests.

RD ITC dalība Projekta īstenošanā
RD ITC piedalās Projektā ar šādām aktivitātēm:
1. dalība DIP izstrādē, piedaloties DIP risinājumu (tai skaitā iestāžu darba vietas komponentes un Uzņēmumu reģistra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu nodošanas risinājumu) prasību izstrādē un saskaņošanā, ieviešanā, piedaloties risinājumu testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšanā, kā arī nodrošinot risinājumu izmantošanu līdz to pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas;
2. dalība VIRSIS 2. kārtas izstrādē, piedaloties VIRSIS iestāžu darba vietas prasību izstrādē, ieviešanā, piedaloties iestāžu darba vietas testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšanā, kā arī nodrošinot risinājuma izmantošanu līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas;
3. dalība Projekta darbības “Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar VDT koplietošanas risinājumiem” īstenošanā, veicot Rīgas domes funkcionalitātes papildināšanu, kā arī piedaloties risinājumu testēšanā un nodrošinot risinājumu izmantošanu līdz to pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas.
Partnerim deleģēto darbību īstenošanai projekta ietvaros finansējums nav paredzēts.

Kontaktinformācija:
RD ITC Eiropas Savienības IKT projektu vadītāja Renāte Raginska (67012961, renate.raginska@riga.lv)

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Inga Kovkājeva (66164650, inga.kovkajeva@vraa.gov.lv)

Publicēts: 03.04.2018.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi