Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
28.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārdošana privatizējot
Pārdošana atsavinot
Izsludinātās izsoles
Kapitāla daļu un akciju pārdošana
Kustamās mantas atsavināšana
Pieņemtie lēmumi par mantas atsavināšanu
Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izsoles
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Vilhelms, Vilis
Valūtas kursi
GBP: 0,8960
RUB: 78,1096
USD: 1,0991
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Pašvaldības īpašuma pārdošana / Pārdošana atsavinot / Pieņemtie lēmumi par mantas atsavināšanu  

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumus atsavināt, pārdodot izsolē:
• nekustamo īpašumu Garciema ielā 17, Rīgā (kadastra Nr. 0100 120 0054), kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 120 0054) 4750 m2 platībā;
• nekustamo īpašumu Augusta Dombrovska ielā 73, Rīgā (kadastra Nr. 0100 111 0143), kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 111 0297) 958 m2 platībā.

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumu atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, nekustamā īpašuma Nīcgales ielā 13A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 070 0207), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 070 0181) 897 m2 platībā, 1/2 domājamo daļu, nekustamā īpašuma Nīcgales ielā 13A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 070 0207), kopīpašniekiem (kopīpašniekam).

Publicēts: 18.05.2020.

*************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumus atsavināt, pārdodot par brīvu cenu:

• zemes starpgabalu Kantora ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001062191), 556 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Alīses ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602100), 341 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Malēju ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001211621; kadastra apzīmējums 01001211570), 58 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Kazdangas ielā 19A, Rīgā (kadastra Nr. 01001190431; kadastra apzīmējums 01001190324), 546 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000922601), 1073 m2 platībā, zemesgabala Dzelzavas ielā 117, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000922091), īpašniekam.

Publicēts: 18.05.2020.

*************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumus atsavināt, pārdodot par brīvu cenu:

• zemes starpgabalu Kantora ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001062191), 556 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Alīses ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602100), 341 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Mežotnes ielā 71, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2111), 612 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Malēju ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001211621; kadastra apzīmējums 01001211570), 58 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu Kazdangas ielā 19A, Rīgā (kadastra Nr. 01001190431; kadastra apzīmējums 01001190324), 546 m2 platībā, piegulošā zemesgabala īpašniekam;

• zemes starpgabalu bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 1010; kadastra apzīmējums 0100 071 0997), 133 m2 platībā, zemesgabala Stopiņu ielā 34, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0358), īpašniekam;

• zemes starpgabalu Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000922601), 1073 m2 platībā, zemesgabala Dzelzavas ielā 117, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000922091), īpašniekam.

Publicēts: 15.05.2020.

*************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumus atsavināt, pārdodot par brīvu cenu:
• apbūvēta zemesgabala Vārnukroga ceļā 19, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 001 1132), 1045/3364 domājamās daļas apbūves īpašniekam;
• apbūvētu zemesgabalu Ilūkstes ielā 81, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 1005), apbūves īpašniekam (kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām);
• apbūvētu zemesgabalu Jūrmalas gatvē 95A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 0397), apbūves īpašniekam.

Publicēts: 13.05.2020.

*************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumu atsavināt, pārdodot par brīvu cenu:
• apbūvēta zemesgabala Vārnukroga ceļā 20, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 001 1414), 3308/4390 domājamās daļas apbūves īpašniekiem.

Publicēts: 28.04.2020.

*************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumu atsavināt, pārdodot izsolē kā lietu kopību vienam pircējam, nekustamo īpašumu Atbalss ielā 14, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6488), kas sastāv no noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 125 6488 007) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 6488) 3659 m² platībā un nekustamo īpašumu Atbalss ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 0527), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0506) 224 m² platībā.

Publicēts: 25.03.2020.

*************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumus atsavināt, pārdodot izsolē:
• nekustamo īpašumu Vējstūru ielā 19, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 2023), kas sastāv no noliktavas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 125 2023 002) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 2023) 10 019 m2 platībā;
• nekustamo īpašumu Sakņu ielā 75, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 3271), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 3271) 928 m2 platībā;
• nekustamo īpašumu Maskavas ielā 148B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 048 0004), kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 048 0004) 412 m2 platībā;
• nekustamo īpašumu Salacas ielā 10, Rīgā (kadastra Nr. 0100 072 2114), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 072 2114) 1263 m2 platībā.

Publicēts: 25.03.2020.

*************************************************Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi