Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.11.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārdošana privatizējot
Pārdošana atsavinot
Izsludinātās izsoles
Kapitāla daļu un akciju pārdošana
Kustamās mantas atsavināšana
Pieņemtie lēmumi par mantas atsavināšanu
Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izsoles
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Anda, Andīna
Valūtas kursi
GBP: 0,8557
RUB: 70,6272
USD: 1,1077
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Pašvaldības īpašuma pārdošana / Pārdošana atsavinot / Izsludinātās izsoles  

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu    20 405 m2 platībā Sila ielā 31A, Rīgā.
Izsoles sākumcena – 110 200 EUR (5,40 EUR/m2).
Izsoles solis – 1000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 gadi.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 28.11.2019.
Izsole notiks 06.12.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Publicēts 29.10.2019.

************************************************
Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu 30 305 m2 platībā Grenču ielā 2E, Rīgā.
Izsoles sākumcena – 476 000 EUR (15,71 EUR/m2).
Izsoles solis – 5000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 28.11.2019.
Izsole notiks 06.12.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Publicēts 29.10.2019.

************************************************
Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu 10 856 m2 platībā Mūkupurva ielā 1A, Rīgā.
Izsoles sākumcena – 868 000 EUR (79,96 EUR/m2).
Izsoles solis – 9000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 28.11.2019.
Izsole notiks 06.12.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Publicēts 29.10.2019.

************************************************
Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala (4721 m2) un deviņām būvēm, kuru virszemes daļas ir demontētas, Bultu ielā 2A, Rīgā.
Izsoles sākumcena – 124 500 EUR.
Izsoles solis – 1000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 28.11.2019.
Izsole notiks 06.12.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Publicēts 29.10.2019.

************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu 30 707 m2 platībā Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2282).
Izsoles sākumcena – 298 000 EUR (9,70 EUR/m²).
Izsoles solis – 3000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 14.11.2019.
Izsole notiks 22.11.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2282), kas sastāv no  zemesgabala 30 707 m2 platībā, 22.11.2019. paredzētā izsole NENOTIKS, tā kā netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē.

Informācija aktualizēta: 20.11.2019.

Publicēts 16.10.2019.

************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu 27 095 m2 platībā Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2283).
Izsoles sākumcena – 263 000 EUR (9,71 EUR/m²).
Izsoles solis – 3000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 14.11.2019.
Izsole notiks 22.11.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Publicēts 16.10.2019.

Nekustamā īpašuma Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2283), kas sastāv no  zemesgabala 27 095 m2 platībā, 22.11.2019. paredzētā izsole NENOTIKS, tā kā netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē.

Informācija aktualizēta: 20.11.2019.

************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu 19 002 m2 platībā Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2285).
Izsoles sākumcena – 200 000 EUR (10,53 EUR/m²).
Izsoles solis – 2000 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 14.11.2019.
Izsole notiks 22.11.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

Publicēts 16.10.2019.

Nekustamā īpašuma Pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 2285), kas sastāv no  zemesgabala 19 002 m2 platībā, 22.11.2019. paredzētā izsole NENOTIKS, tā kā netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē.

Informācija aktualizēta: 20.11.2019.

************************************************

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu 1490 m2 platībā Skrīnes ielā 1, Rīgā.
Izsoles sākumcena – 34 000 EUR (22,82 EUR/m2).
Izsoles solis – 300 EUR.
Pirkuma maksas samaksas termiņš – 2 nedēļas.
Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 31.10.2019.
Izsole notiks 08.11.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.
Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Vairāk informācijas ŠEIT vai pa tālruņiem 25666566, 67026307, vai pa e-pastu: ivita.helde@riga.lv

08.11.2019. izsolē neapbūvētu zemesgabalu Skrīnes ielā 1, Rīgā, par 34 300 EUR nosolīja fiziska persona.
Tālrunis uzziņām 67026307

Publicēts 30.09.2019.Rīgas domes balvas "Gada rīdzinieks 2019" pasniegšana
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi