Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
22.09.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Maigurs, Mārica, Māris
Valūtas kursi
GBP: 0,8823
RUB: 70,3933
USD: 1,1030
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība  

Projekts “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (PKIP)

Nr.2.2.1.1/17/I/035

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2018.gada 7.jūnijā. Projektu īsteno Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs.

Projekta virsmērķis

Projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (turpmāk - PKIP) virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) sasniegšanu, veicinot pašvaldībās izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumu sadarbspēju.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:
1. Pašvaldību informācijas sistēmu references arhitektūras un integrācijas standartu izstrāde.
2. PKIP platformas izstrāde un ieviešana (t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldībāun partneru pašvaldībās).
3. Vienota pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas risinājuma izstrāde un ieviešana.
4. Pašvaldību e-pakalpojumu attīstīšana, t.sk. pašvaldību e-pakalpojumu pilnveide un izmitināšana portālā www.latvija.lv, pašvaldību e-pakalpojumu ieviešana partneru pašvaldībās:
4.1. e-rēķina iesniegšana;
4.2. tirdzniecības atļauja pašvaldības noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās;
4.3. tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā;
4.4. reģistrācija pirmsskolas iestāžu rindā;
4.5. koku ciršanas atļauja;
4.6. pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu.
5. Projekta vadība un publicitāte, t. sk. projekta vadība un projekta obligātās publicitātes nodrošināšana.

Projekta iznākumi:
1. Pilnveidoti 13 darbības procesi;
2. Izveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
3. Pilnveidoti un izmitināti www.latvija.lv 6 e-pakalpojumi;
4. Publicētas 11 atvērtās datu kopas;
5. Nodrošināta datu apmaiņa ar 9 valsts reģistriem.
Projekta izmaksas
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 500 000,00 euro, no kuriem 3 825 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 540 000 eiro pašvaldības finansējums un 135 000 eiro valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums. Projekta plānotās uzturēšanas izmaksas ir 350 000 euro gadā.

Projekta ilgums
Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2021.gada 6.jūnijam.

Sadarbības partneri
Projekta īstenošanā piedalās 61 (sešdesmit viens) sadarbības partneris:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), Aglonas novada dome, Alojas novada dome, Alsungas novada dome, Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada dome, Bauskas novada administrācija, Brocēnu novada pašvaldība, Carnikavas novada dome, Cēsu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Grobiņas novada dome, Gulbenes novada dome, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada dome, Jaunpiebalgas novada dome, Jaunpils novada dome, Jelgavas novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Kocēnu novada dome,Kuldīgas novada pašvaldība, Lielvārdes novada pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Līvānu novada dome, Madonas novada pašvaldība, Mārupes novada dome, Naukšēnu novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Pāvilostas novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Preiļu novada dome, Priekules novada pašvaldība, Raunas novada dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Rundāles novada dome, Rūjienas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Smiltenes novada dome, Stopiņu novada dome, Strenču novada dome, Talsu novada pašvaldība, Tukuma novada dome, Vaiņodes novada dome, Valkas novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Viesītes novada pašvaldība ir projekta partneri.

Kontaktpersonas:
RD ITC Eiropas Savienības IKT projektu vadītāja Renāte Raginska (67012961, renate.raginska@riga.lv)
RD ITC Eiropas Savienības IKT projektu vadītāja Kristīne Bučinska (67026017, kristine.bučinska@riga.lv)

Jaunumi hronoloģiskā secībā:

22.08.2018. tika paziņots iepirkuma “Konsultāciju pakalpojumi saistībā ar Rīgas pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums"” uzvarētājs un 13.09.2018. parakstīts konsultantu iepirkuma līgums ar SIA “Corporate Consulting”.
Darba izpildes mērķis ir sniegt konsultatīvo atbalstu projekta PKIP darbību sekmīgai īstenošanai un veikt dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot:

  • Iepirkumu atbalstu visa projekta realizācijas gaitā;
  • Sistēmas izstrādes biznesa procesu, lietotāju vajadzību analīze, vadlīnijas un tehniskās specifikācijas (biznesa procesi; lietotāju vajadzības, funkcionālās un nefunkcionālās prasības, t.sk. lietojamības prasības) izstrādi un saskaņošanu, strukturēšanu un pārvaldību;
  • Sistēmas ieviešanas autoruzraudzības, kvalitātes kontroles un atbalsta darbus.

Līdz 01.09.2018. parakstīti 62 sadarbības partneru līgumi (Aglonas novada dome; Alojas novada dome; Alsungas novada dome; Alūksnes novada pašvaldība; Apes novada dome; Bauskas novada dome; Brocēnu novada pašvaldība; Carnikavas novada dome; Cēsu novada pašvaldība; Dagdas novada pašvaldība; Daugavpils novada dome; Daugavpils pilsētas dome; Dobeles novada pašvaldība; Durbes novada dome; Grobiņas novada dome; Gulbenes novada dome; Ikšķiles novada pašvaldība; Inčukalna novada dome; Jaunpiebalgas novada dome; Jaunpils novada dome; Jelgavas novada pašvaldība; Jelgavas pilsētas pašvaldība; Jēkabpils pilsētas pašvaldība; Jūrmalas pilsētas dome; Kocēnu novada dome; Kuldīgas novada pašvaldība; Lielvārdes novada dome; Liepājas pilsētas pašvaldība; Limbažu novada pašvaldība; Līvānu novada dome; Madonas novada pašvaldība; Mārupes novada dome; Naukšēnu novada pašvaldība; Ogres novada pašvaldība; Olaines novada dome; Ozolnieku novada dome; Pāvilostas novada pašvaldība; Pļaviņu novada dome; Preiļu novada dome; Priekules novada pasvaldība; Raunas novada dome; Rēzeknes novada pašvaldība; Rēzeknes pilsētas pašvaldība; Ropažu novada pašvaldība; Rundāles novada dome; Rūjienas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Siguldas novada dome; Skrundas novada pašvaldība; Smiltenes novada dome; Stopiņu novada dome; Strenču novada dome; Talsu novada pašvaldība; Tukuma novada dome; Vaiņodes novada dome; Valkas novada dome; Valmieras pilsētas pašvaldība; Valsts reģionālās attīstības aģentūra; Vecpiebalgas novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība; Ventspils pislētas dome; Viesītes novada pašvaldība).
Ātrākas un efektīvākas sadarbības nodrošināšanai ar sadarbības partneriem izveidota saziņas vietne: www.yammer.com.

28.11.2018., lai notiktu veiksmīga projekta ieviešana, kā arī nodrošinātu labāku un kvalitatīvāku funkcionālo un tehnisko prasību apkopošanu iepirkuma dokumentācijā tika sagatavota aptaujas anketa par PKIP projekta funkcionālajiem blokiem, Aptaujas anketa pieejama šeit: https://blis.lps.lv/lv/aptaujas/pkip.

2018.gada decembris - 2019.gada maijs, lai kvalitatīvi sagatavotu tehniskās prasības “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājuma izstrādi un ieviešanu” paredzētajam iepirkumam, tika izveidotas vairākas darba grupas, kuru uzdevums bija kopīgi ar projektā piesaistītajiem konsultantiem SIA “Corporate Consulting” sagatavot iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentus.
01.03.2019. Rātslaukumā 1, Rīgā, tika organizēta “Projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” konference projekta sadarbības partneriem”. Konferences video ieraksts pieejams: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm vai https://skaties.riga.lv/ieraksts.php?x=63 .
2019.gada 16. martā, tika publicēta IUB tīmekļvietnē   https://pvs.iub.gov.lv/show/571944 iepirkuma procedūra “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RDITC 2019/02 iepirkums.
2019.gada 26.marts, tika saņemts no  viena pretendenta SIA “ZZDats” piedāvājums iepirkumam “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana”.
 2019.gada marts-aprīlis, notikušas vairākas darba grupas ar projektā iesaistītajām Latvijas pašvaldībām (tikai projekta virsuzraugi: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Gulbenes novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Liepājas pilsētas pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Inčukalna novada dome, Jūrmalas pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība)
2019.gada jūnijs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu un sestās daļas 3.punktu (konkursa dialogs) norisinās sarunas ar kandidātu SIA “ZZDats”.

Papildināts: 25.06.2019.

Publicēts: 12.06.2018.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi