Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
19.02.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Zane, Zuzanna
Valūtas kursi
GBP: 0,8762
RUB: 74,9142
USD: 1,1328
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

IZSOLES SLUDINĀJUMS

SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:
1. Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T1” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;
2. Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T2” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;
3. Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;
4. Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T4” 6 kv.m. platībā (Ostas prospekta un Atpūtas alejas krustojums) nomas tiesībām;
5. Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T5” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām;
6. Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T6” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām,

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā realizējamajām preču grupām (saldējums, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni, iepirkti augļi un ogas, sporta un atpūtas inventāra preces), ar nosacījumu:  tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

Nomas termiņš ir no 2019.gada 13.aprīļa līdz 2019.gada 30.septembrim.

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu Izsoles objekta (Īpašuma) nomu ir 60.00 EUR par visu nomas termiņu.

Izsoles solis - 10% no attiecīgā Izsoles objekta sākumcenas.

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00 līdz 2019.gada _07.martam plkst.11:00.

Izsole notiks 2018.gada 11.martā plkst.11:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (2.stāvs).

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, sekretariātā, kā arī Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrētu laiku, ar kontaktpersonu Aigaru Penci, pa tālruni 29288438, darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst.13:00, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.

Publicēts: 11.02.2019.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi