Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
30.03.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Igmārs, Ilgmārs, Nanija
Valūtas kursi
GBP: 0,8974
RUB: 86,3819
USD: 1,0977
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Izsole par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) paziņo:

            Departamenta Nomas tiesību izsoles komisija ir pieņēmusi lēmumu izsludināt atkārtotu izsoli par  tiesībām nomāt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības Rīgā, Gaujas ielā 2, kadastra Nr.0100 090 003, sastāvā esošo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 0100 090 0003 8001, ar uz 5 gadiem.kopējo platību 389.00 m2 platībā (turpmāk – Objekts) Zemes vienības izmantošanas veids: ekspozīcijas laukuma (kapavietu aprīkojuma, t.i., pieminekļu, kapakmeņu, piemiņas plākšņu paraugi) izveidošana bez tiesībām ekspozīcijas laukumā novietot vai izbūvēt tirdzniecības vietas kā pagaidu vai patstāvīgus objektus – būves.

Izsoles sākumcena 17.90 euro (bez PVN) par m2 gadā.

            Objekts ir izvietots publiski pieejamā vietā, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektu dabā jebkurā brīdī.
Izsoles pieteikumi jāiesniedz Departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā (Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501., 503. kabinetā, pirmdienās no 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:30 līdz 16:00) līdz 27.02.2020. plkst.15.00.

Nolikums elektroniskā veidā ir pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības portālā pasvaldiba.riga.lv un Iznomātāja mājas lapā  mvd.riga.lv.

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Publicēts 07.02.2020.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi