Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
23.02.2017
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Rīgas domes Medību koordinācijas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Vārda dienas svin:
Almants, Haralds
Valūtas kursi
GBP: 0,8445
RUB: 60,7803
USD: 1,0513
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Ēkas Mazjumpravas ielā 51, Rīgā, ar kopējo platību 905.6 m2, nomas līguma slēgšana
Neapbūvēta rezerves zemes fonda zemesgabala bez adreses, Purva ielas rajonā nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – hidrotehniskās būves (stacionārās piestātnes) (kadastra apzīmējums 0100 009 0028 8003), nomas tiesību izsoles pārtraukšana
Nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Gaujas ielā 6, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Krišjāņa Valdemāra ielā 10 B, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Jaunciema 8.šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0685 8006, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Avotu ielā 38A nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļas Rīgā, Brīvības gatvē 356G (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008 003) nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Jaunciema 8.šķērslīnijā 10, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 daļas – telpu grupas 002 ar platību 17.60 m² nomas tiesību rakstiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4 (telpu ar kopējo platību 16,7 m2) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 14,33 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 003, telpu ar kopējo platību 16.7 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Vecmīlgrāvja 1. līnijā 53 nomas tiešibu izsole rezultāti
Nomas tiesību izsole hidrotehniskai būvei un ūdens teritorijai Pilsētas kanālā, Bastejkalnā
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Sarkandaugavas iela 22 (iznomājamā platība 118,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 016 0171 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Sarkandaugavas ielā 22 (iznomājamā platība 118,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 016 0171 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Rīgas dome izsludina skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursu „Ziemassvētki 2016”
Rīgas domes atklātā konkursa līdzfinansējuma piešķiršanai kultūras pieminekļu saglabāšanai rezultāti
Rīgas pilsētas pašvaldības 22.12.2014. izsludinātā konkursa par vasaras kafejnīcām rezultāti
Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.18 nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.18 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti
Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.19 nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.19 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti
Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.30 nomas tiesību mutiska izsole
Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas līguma slēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole
Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Cēsu iela 8 1. stāva telpas Nr.4 (B kāpnes), Rīga
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Cēsu iela 8, (1. stāva telpu Nr.1-4 A kāpnes)Rīga
Sludinājums par nomas tiesību izsoli Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos pazemes gājēju tuneļos zem Marijas ielas un 13.janvāra ielas izvietotās brīvās tirdzniecības vietās
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā (kad.apz. 0100 030 0128 001), nomas līguma noslēgšana
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 48.8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā 0100 030 0128 001), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti
Telpu Brīvības ielā 49/53, Rīgā, ar kopējo platību 360.4 m2, nomas līguma slēgšana
Telpu Rātslaukumā 5, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 001 0083 001, ar kopējo platību 11,1 m2, nomas tiesību” izsole
Telpu Rātslaukumā 7, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 001 0082 001, ar kopējo platību 81,47 m2, nomas tiesību izsole
Telpu, Rātslaukumā 5, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 001 0083 001, ar kopējo platību 11,1 m2, nomas tiesību izsole
VIESNĪCAS / Nekustamā īpašuma Kalēju ielā 9/11, Rīgā, nomas tiesību atkārtota izsole

Rīgas domes vadība apbalvo 2016.gada labākos arhitektus
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi