Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
24.06.2017
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Rīgas domes Medību koordinācijas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Vārda dienas svin:
Jānis
Valūtas kursi
GBP: 0,8781
RUB: 66,6677
USD: 1,1173
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
3 ēku kompleksa ar kopējo platību 487.0 m2 Mazjumpravas ielā 53, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāts
3 ēku kompleksa ar kopējo platību 487.0 m2 Mazjumpravas ielā 53, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Ēkas lit. Nr.1 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087 001) ar kopējo platību 701,8 m2, ēkas lit. Nr.2 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087 002) ar kopējo platību 709,9 m2, ēkas lit. Nr.3 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087 003) ar kopējo platību 550,8 m2, ē
Garāžas Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 nomas tiesību izsoles rezultāts
Hidrotehniskās būves (stacionārās piestātnes) Pilsētas kanālā, Bastejkalnā, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas Rīgā, Sarkandaugavas ielā 26 k-10 (kadastra apzīmējums 0100 015 2001 008) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības gatvē 356G garāžas novietnes (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008 002) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības gatvē 356G garāžas novietnes (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008 006) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt zemes nomas tiesības Vecāķu peldvietā Saulgriežu ielā 11 (kad.apz. 0100 120 2232) - vieta Nr.22
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Salgales ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0215) nomas tiesību izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Dzirciema ielā (kadastra apzīmējums 0100 066 0138 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10 B (kadastra apzīmējums 0100 009 002 8006 un 0100 009 0002 8007), sludinājums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8019, 0100 005 0005 8020 un 0100 005 0005 8021), sludinājums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8002), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8002), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8002), paziņojums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8005), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8005), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8005), paziņojums par izsoles noslēgšanos bez rezultāta
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8006), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8006), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8008), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 110 0125 8008), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 110 0125 8008), paziņojums par tiesību ieguvēja maiņu
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 110 0125 8009), paziņojums par tiesību ieguvēju maiņu
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Zaļenieku ielā (kadastra apzīmējums 0100 079 2057 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabala Rīgā, Zaļenieku ielā (kadastra apzīmējums 0100 079 2057 8002), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemesgabalu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10 B (kadastra apzīmējums 0100 009 0002 8004 un 0100 009 0002 8005), paziņojums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemesgabalu Rīgā, Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8006), paziņojums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemesgabalu Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 110 0125 8008), paziņojums par tiesību ieguvēja maiņu
Nekustamā īpašuma – zemesgabalu Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 110 0125 8009), paziņojums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma Krasta ielā 87, Rīgā (kadastra numurs 0100 048 2036), nomas tiesību izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Līvciema ielā 41, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 079 2062 001) telpu ar kopējo platību 13,30 m² nomas tiesību rakstiska izsole
Nekustamā īpašuma Līvciema ielā 41, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 079 2062 001) telpu ar kopējo platību 13,30 m² nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Līvciema ielā 41, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 079 2062 001) telpu ar kopējo platību 13,30 m², nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5, sastāvā esošās ēkas telpu ar kopējo platību 398,0 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 46,84 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 46,84 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 53,60 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 003, telpu ar kopējo platību 16,7 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-3 ar platību 16,7m2 nomas tiesību mutiska
Nomas tiesību izsole zemesgabala Saulgriežu ielā 11, Rīgā daļai 101m² platībā (vieta Nr.22)
Nomas tiesību izsoles objektam Prograsa ielā 11 rezultāti
Par nomas tiesību izsoli Tērbatas ielā 2E, Rīgā
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (iznomājamā platība 6 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 121 1095 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (iznomājamā platība 6 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 121 1095 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Kleistu ielā 14 (iznomājamā platība 50,32m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 080 0369 002, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Rakstiskās izsoles rezultāti зar telpu Rīgā, Miera ielā 45, ēkā Nr.1A, nodošanu (iznomāšanu) apakšnomā
Rīgas pilsētas pašvaldības 22.12.2014. izsludinātā konkursa par vasaras kafejnīcām rezultāti
Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoli objetam bez adreses, Ilūkstes ielas rajonā, Rīgā
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Burtnieku iela 37, Rīga
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Tērbatas ielā 2C, Rīgā
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Zalves ielā 40B, Rīgā (pagarināts termiņš)
Sludinājums par sadzīves pakalpojumu ēkas Valdeķu ielā 50 k-6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 0386 001), telpas (telpu grupas 003, 005, 016, 017, 019, 022-024) nomas tiesību izsoli
Telpas ar kopējo platību 5.7 m2 ēkā Elizabetes ielā 61, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole
Telpu ar kopējo platību 37,7 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu Brīvības ielā 49/53, Rīgā (kad.apz. 0100 020 0083 001), ar kopējo platību 587,8 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

Atklāj Centra sporta kvartāla rotaļu laukumu
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi