Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
21.05.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Izsole par tiesībām nomāt zemes vienības Rīgā, Lubānas ielā 100, (kadastra apzīmējums 0100 121 1035 8001)
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 004) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 007) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Brīvības gatvē 356G (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008 001) un tai piesaistīto zemesgabalu 205/3577 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Ropažu ielā 92C (kadastra apzīmējums 0100 086 0228 002 001) un tai piesaistītā zemesgabala 178/3610 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt Rīgā, Buļļu salas pludmalē, Ilmeņa ielas galā bez Nr. (kadastra apzīmējums 0100 109 0002) ar kopējo platību 150 m² nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt Rīgā, Vecāķu peldvietā, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 “A” daļa) vietai Nr. 1 ar platību 30 m2 nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt Rīgā, Vecāķu peldvietā, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 “A” daļa) vietai Nr. 2 ar platību 30 m2 nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt Rīgā, Vecāķu peldvietā, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 “A” daļa) vietai Nr. 3 ar platību 30 m2 nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt zemes nomas tiesības Vecāķu peldvietā Saulgriežu ielā 11 (kad.apz. 0100 120 2232) - vieta Nr.23, platība 101m2
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Dzelzavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920773), nomas tiesību izsole
Neapbūvēta zemesgabala peldvietā “Rumbula”, Rumbas ielā 40, Rīgā, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma objekta – administratīvās ēkas Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, (kadastra apzīmējums 0100 057 0045 001) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.56 līdz Nr.77 ar piesaistītā zemesgabala 2793/58993 domājamo daļu (kadastra numurs 0100 057 004
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 116 A, Rīgā, (kadastra Nr.0100 035 0030), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, sastāvā esošās ēkas, 2. stāva telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, sastāvā esošās ēkas, 2. stāva telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Kvēles ielā 64, Rīgā (kadastra Nr.0100 124 0303), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Lielvārdes ielā 141, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0188), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Purvciema ielā 38, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0405), daļas nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.30 ar kopējo platību 10,9 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 014, nomas tiesību mutiskas izsoles ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināš
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,77 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,77 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 74,92 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 74,92 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpu Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un izno
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883), daļas nomas tiesību izsole
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 169/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kalngales ielā 1a (iznomājamā platība 57,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0158 002, nomas līgumu
Par telpu ar kopējo platību 1020,64 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu
Paziņojums par hidrotehniskās būves (no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai, Rīgā), izsoli
Paziņojums par Zemes gabala daļas (kadastra Nr. 0100 121 1035 8001), kas atrodas Pļavnieku kapsētā, izsoli
Rīgas dome izsludina konkursu „Par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanu"
Rīgas domes Satiksmes departamenta izsludinātās rakstiskās izsoles „Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana 2019.gadā” rezultāti
Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Rojas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 108 0283), nomas tiesību izsole
Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Vīlipa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 064 0403), nomas tiesību izsole
Zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000930614), daļa “a1”, zemesgabala Jūrmalas gatvē 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000930613), daļa “a2” un daļa “a3”, nomas tiesību izsole
Zemesgabalu bez adreses, Krasta ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 041 2019), un Krasta ielas rajonā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 043 9999 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti.

Lemj par Esplanādes parka atjaunošanas iecerēm
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi