Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
25.09.2017
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Rīgas domes Medību koordinācijas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Vārda dienas svin:
Rauls, Rodrigo
Valūtas kursi
GBP: 0,8816
RUB: 68,8885
USD: 1,1961
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Būves Buļļu ielā 7A ielā (telpu grupas 002), Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāti
Būves Buļļu ielā 7A ielā (telpu grupas 003), Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāti
Ēkas Elizabetes ielā 61, Rīgā, telpas ar kopējo platību 5,7 m2, nomas tiesību līguma slēgšana
Ēkas lit. Nr.1 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087 001) ar kopējo platību 701,8 m2, ēkas lit. Nr.2 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087 002) ar kopējo platību 709,9 m2, ēkas lit. Nr.3 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087 003) ar kopējo platību 550,8 m2, ē
Garāžas Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 nomas tiesību izsoles rezultāts
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma telpas Rīgā, Rūpniecības ielā 21 nomas tiesības
Nekustamā īpašuma – kioska un piesaistītās zemes vienības daļas Aspazijas bulvārī 5A nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 61, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 001, telpu grupas 002 telpas Nr.3 ar kopējo platību 5,7 m2, nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 431,6 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 431,60 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,07 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamo īpašumu Vadžu ielā 8, Rīgā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 128 0239 018 1.stāva telpas Nr.1-6; Nr.9-20 un 2.stāva telpas Nr.14;Nr.21 un Vadžu ielā 8, Rīgā, ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 128 0239 048 (iepriekšējie kadastra apzīmējumi
Nomas tiesību izsole zemesgabala Saulgriežu ielā 11, Rīgā daļai 101m² platībā (vieta Nr.22)
Nomas tiesību izsoles objektam Prograsa ielā 11 rezultāti
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Paziņojums par nekustamā īpašuma - zemesgabala Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 110 0125 8008) nomas līguma noslēgšanu
Rakstiskās izsoles rezultāti par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta daļas Rīgā, Miera ielā 45, ēkā Nr.1A (k-1), nodošanu (iznomāšanu) apakšnomā
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija paziņo par kustamās mantas izsoli
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Telpu ar kopējo platību 37,7 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 37,7 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu Brīvības ielā 49/53, Rīgā (kad.apz. 0100 020 0083 001), ar kopējo platību 587,8 m2 nomas līguma slēgšana
VIESNĪCAS / Nekustamā īpašuma Kalēju ielā 9/11, Rīgā, nomas tiesību atkārtota izsole
Zemesgabala Valentīna ielā 25, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāti

Eiropas mēru samits
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi