Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
18.01.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Antis, Antons, Antonijs
Valūtas kursi
GBP: 0,8511
RUB: 68,2495
USD: 1,1108
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
AS “Rīgas Centrāltirgus” izsludina nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā, nomas un apbūves tiesību mutisku izsoli
Būves - teātra ēkas korpusa telpu un piesaistītā zemesgabala daļas Kalēju ielā 4, Rīgā,nomas tiesību izsoles rezultāts
Izsole par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Baltegļu ielā 40, (kadastra apzīmējums 0100 080 0292 8001).
Izsole par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļas Rīgā, Alsupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003 009) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 010) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 001 004) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības.
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 001 008) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 006) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 010) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Tallinas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 023 2010 001 001) un tai piesaistītā zemesgabala vienības daļas 202/1780 d/d nomas tiesības
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Airu ielā 119A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 004) daļas un tai piesaistītā zemesgabala Airu ielā 119A, Rīgā 140/1368 d/d nomas tiesību rakstveida atkārtota (otrā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 001 009) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 153/3434 d/d nomas tiesību rakstveida atkārtota (otrā) izsole
nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 003) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 165/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli.
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 007) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 162/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 003) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar tūlītēju samaksu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 49/53, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 15,41 m2, nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – veselības centra ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 001, telpu ar kopējo platību 48,75 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 269,17 m2 (1C-3., 4.st.) nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 (1C – 101) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,93 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,93 m2 (2C – 302) nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, sastāvā esošās ēkas ar kopējo platību 1408,2 m2, ēkas ar kopējo platību 596,7 m2, ēkas ar kopējo platību 122,1 m2 un ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.13 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 013) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.26 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 010) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 169/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 2057 001, nomas līgumu.
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, t.sk. telpu grupas 033 telpu Nr.1-4 ar platību 38,8 m2 un
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.19 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 003) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par nomas tiesību izsoli Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos gājēju tuneļos 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietotās tirdzniecības vietas
Paziņojums par hidrotehniskās būves pilsētas kanālā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8005) izsoli
Paziņojums par nekustamā īpašuma Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā (kad.apz. 0100 057 0045 001) telpu nomas līguma noslēgšanu
Paziņojums par zemes vienības Baltegļu ielā 40, Rīgā (kad.nr. 0100 080 0292 8001) izsoles nomas līguma noslēgšanu
Paziņojums par zemes vienības Baltegļu ielā 40, Rīgā (kad.nr. 0100 080 0292 8001) izsoles nomas tiesību ieguvēju
Paziņojums par zemes vienības Gaujas ielā 2, Rīgā (kad.nr. 0100 090 0003 8001) izsoles izbeigšanu bez rezultāta
Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Rīgas domes Finanšu departamenta direktora amatu
Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora amatu
Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora amatu
Zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāts
Zemesgabala bez adreses Kurzemes prospekta rajonā, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāts
Zemesgabala bez adreses, Upeņu ielā, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāts
Zemesgabala Skanstes ielā, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāts

Rīgas domes vadība tiekas ar Brasas tilta būvdarbu veicējiem
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi