Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
19.02.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Zane, Zuzanna
Valūtas kursi
GBP: 0,8762
RUB: 74,9142
USD: 1,1328
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 006) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 009) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Gliemežu ielā 2 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003) 178/1048 d/d ar lietošanas tiesībām uz garāžu Nr.003 nomas tiesības
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 010004000278001), nomas tiesību izsole
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Ērgļu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350135), nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma – kioska (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 001) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0100 8001) Aspazijas bulvārī 5A, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 61, Rīgā, kadastra numurs0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, 2. stāva un starpstāva telpu grupas 002 telpu Nr.1-14 ar kopējo platību 327,2 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 61, Rīgā, sastāvā esošās ēkas un starpstāva telpas Nr.1-14 ar kopējo platību 327,2 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Aglonas ielā 35k-3, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 268 k-8, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Sergeja Eizenšteina iela 57, k-1, kadastra numurs 0100 622 0722, sastāvā esošās nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 122 0282 096, ar kopējo platību 544,9 m2 atsavināšanas mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2, t.sk. telpu grupas 006 telpu Nr.1-2, telpu grupas 062 telpu N
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,91 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,91 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un izno
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,77 m2, t.sk. telpu grupas 015 telpas Nr.1-4 ar platību 47 m2 un iznom
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,0 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,00 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 74,92 m2, t.sk. telpu grupas 040 telpas Nr.1-4 ar platību 64,3 m2 un izn
Nekustamo īpašumu Kalēju ielā 78, Rīgā, un 13.janvāra iela 25, Rīgā, atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu
Nomas tiesību izsole - Hidrotehniskā būve (stacionārā piestātne) un ūdens teritoriju peldlīdzekļi, kas izmantojami pasažieru komercpārvadājumiem, pietauvošanai un rekreācijai Pilsētas kanālā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai, Rīgā
Nomas tiesību izsoles rezultāti teātra ēkas korpusa telpu un piesaistītā zemesgabala daļas Kalēju ielā 4
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 004) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 007) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Mēness ielā 8 (iznomājamā platība 42,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 026 0119 001, nomas līgumu
Par nomas tiesību izsoles uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Sērenes iela 9, (iznomājamā platība 13,7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Par nomas tiesību izsoli Cementa iela 12, Rīga
Par nomas tiesību izsoli zemesgabala daļai Saulgriežu ielā 11, Rīgā, 30 m² platībā, vietām Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4
Par telpu ar kopējo platību 1021,22 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu
Paziņojums par hidrotehniskās būves pilsētas kanālā izsoli
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.12 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.12 Tērbatas ielā 2K, Rīgā,nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.13 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.13 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.14 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.14 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.15 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.15 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.16 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.16 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.7 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.7 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām,
Sludinājums par nomas tiesību piedāvājumu uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Kurzemes prospektā 158

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi