Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
03.04.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Daira, Dairis
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Būves – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) Jāņa sētā 4, Rīgā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0107), un piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 0100 002 0108, 0100 002 20
Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļa un 5.stāva telpu grupas 005 telpas Nr.2 daļa ar kopējo platību 20,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts
Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļas ar kopējo platību 20,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts
Ēkas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 5 jumta daļas ar platību 20,2 m2 nomas tiesību līguma slēgšana
Izsole par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)
Izsoles "Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultāti
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Airu ielā 119A (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 002) un tai piesaistītā zemesgabala 139/1368 d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Airu ielā 119A (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 003) un tai piesaistītā zemesgabala 140/1368 d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Airu ielā 119A (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 006) un tai piesaistītā zemesgabala 135/1368 d/d nomas tiesības.
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Airu ielā 119A (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 007) un tai piesaistītā zemesgabala 270/1368 d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 001 002) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003 008) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt zemes nomas tiesības Vecāķu peldvietā Saulgriežu ielā 11 (kad.apz. 0100 120 2232) - vieta Nr.22, platība 101m2
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), nomas tiesību izsole
Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Līvu laukumā, Rīgā (“N”, kuru veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 006 0064 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0100 006 0067 un 0100 006 9002 daļas) nomas tiesību
Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vecāķu prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0613), pirmo nomas tiesību izsole
Neapbūvēta zemesgabala daļas Lucavsalas atpūtas zonas teritorijā (kadastra apz. 01000510172) ar kopējo platību 150 m2 nomas tiesību (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma – caurlaides ēkas Rīgā, Līves ielā 7 (kad. apzīmējums 0100 105 0529 005) nomas tiesību rakstiska izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 009) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 168/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 137,94 m2 nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma būves – garāžas un autoveikala, Maskavas ielā 444A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004), daļas un piesaistītā zemesgabala Maskavas ielā 444C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239) daļas nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6436) sastāvā esošo ēku (kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), ar kopējo platība 487,0 m2 nomas tiesību līguma slēgšana
Nekustamā īpašuma Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6436) sastāvā esošo ēku (kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), ar kopējo platība 487,0 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību līguma slēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpu ar platību 20,2 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpu ar kopējo platību 20,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpu ar platību 20,2 m2 nomas tiesību līguma slēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001 izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 (3a – 102) nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

Page description

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2 (1A – 101) nomas tiesību mutiska izsole
Par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kaņieru ielas un Ķengaraga ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 0004), daļas “A” pirmo nomas tiesību izsoli
Par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ķengaraga ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 2185 8001), pirmo nomas tiesību izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 169/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.19 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 003) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Paziņojums par hidrotehniskās būves pilsētas kanālā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8005) izsoli
Paziņojums par metāla garāžas Rīgā, Baltegļu ielā 1 un piesaistīto zemesgabalu (kad. apz. 01000802275, 01000800552) daļas nomas līguma noslēgšanu
Paziņojums par nomas tiesību ieguvēju izsolei par tiesībām nomāt hidrotehnisko būvi Pilsētas kanālā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8005)
Paziņojums par nomas tiesību ieguvēju izsolei par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)
Paziņojums par zemes vienības Gaujas ielā 2, Rīgā (kad.nr. 0100 090 0003 8001) izsoles izbeigšanu bez rezultāta
Rakstiskas izsoles rezultāti par izsoli “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2020.gada līdz 2024.gadam”
Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss
Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 0035 0021 051) daļas - 2.stāva telpu nomas tiesību mutiska izsole
Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas - 4.stāva telpu (116,6 m2) nomas tiesību izsoles rezultāti:
Telpu ar kopējo platību 1135,95 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā,nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļas “A” nomas tiesību izsoles rezultāti
Zemesgabala Ēbelmuižas ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 0449), nomas tiesību izsole

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi