Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
18.08.2018
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Apstiprināti izsoles “Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 92 m2 platībā, nomas tiesību izsole” rezultāti
Garāžas Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 nomas tiesību izsoles rezultāts
Metu konkursa “Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā” nolikums
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-2, nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pa
Nomas tiesību izsole zemesgabala Saulgriežu ielā 11, Rīgā daļai 101m² platībā (vieta Nr.22)
Par Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšanu no 2018.gada līdz 2019.gadam
Par nekustamo īpašumu Kalēju ielā 78, Rīgā, un 13.janvāra iela 25, Rīgā, atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu
Par nomas tiesību izsoli Cementa iela 12, Rīga
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35 (iznomājamā platība 73,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 74,1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001, izsoles rezultātu
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Vietalvas ielā 15 (iznomājamā platība 49,0 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 071 1085 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Pašvaldība izsludina procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Rīgā
Paziņojums par izsoles atcelšanu nekustamajam īpašumam Kleistu iela 16 (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011)
Paziņojums par līguma noslēgšanu nekustamajam īpašumam Tērbatas ielā 2 D (kadastra Nr. 0100 005 0005 8016)
RD Satiksmes departamenta izsludinātās izsoles „Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšanu no 2018.gada līdz 2019.gadam” rezultāti
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.3 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.3 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.9 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.9 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
SIA „Rīgas nami” mutiskās izsoles par nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1 pādošanu rezultāti
SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā
Sludinājums par neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Dubnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0164), daļas “A” nomas tiesību izsoli
Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoli objektam bez adreses, Duntes ielā, Rīgā
Sludinājums par nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr.0100 089 0621), daļas nomas tiesību izsoli
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Telpu ar kopējo platību 169,5 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ēkā Brīvības ielā 86 ar kopējo platību 169,5 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsoles rezultāti

LU un RD paraksta vienošanos par sadarbību Akadēmiskā centra attīstībā Torņkalnā
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi