Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
18.02.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Kintija, Kora
Valūtas kursi
GBP: 0,8324
RUB: 68,7554
USD: 1,0835
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Būves – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) Jāņa sētā 4, Rīgā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0107), un piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 0100 002 0108, 0100 002 20
Izsole par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)
Izsole par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Airu ielā 119A (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 004) un tai piesaistītā zemesgabala 140/1368 d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 001 003) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 001 009) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 003) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 007) un tai piesaistītā zemesgabala d/d nomas tiesības
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 009) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 168/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar tūlītēju samaksu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,93 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Ikšķiles ielā 6, (iznomājamā platība 22,1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 001 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 162/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 169/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 137,94 m2 nomas tiesību izsoles termiņa pagarināšanu
Par nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā 27 izsoles rezultātiem
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ģimnastikas ielā 1 sastāvā esošo telpu nomas līgumu noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, t.sk. telpu grupas 033 telpu Nr.1-4 ar platību 38,8 m2 un
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47.31 m2, t.sk. telpu grupas 032 telpu Nr.1-2 ar platību 40,6 m2 un
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.19 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 003) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Ulbrokas ielā 3 izsoles rezultātiem
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Baltā ielā 22A, (iznomājamā platība 33,3 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0091 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Ikšķiles ielā 6, (iznomājamā platība 21,5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107, (iznomājamā platība 19,77 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107, (iznomājamā platība 20,05 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107, (iznomājamā platība 23,65 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 002
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107, (iznomājamā platība 23,65 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 002
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Miera ielā 62, (iznomājamā platība 16,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 026 0093 002
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Vaidavas ielā 6, (iznomājamā platība 104,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Vaidavas ielā 6, (iznomājamā platība 18,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Vaidavas ielā 6, (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001
Par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Vērdiņu ielā 4a, (iznomājamā platība 49,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005
Par skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas - 4.stāva telpu (425,3 m2) nomas tiesību mutiskai izsoli
Paziņojums par hidrotehniskās būves pilsētas kanālā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8005) izsoli
Paziņojums par metāla garāžu Rīgā, Baltegļu ielā 1 un piesaistīto zemesgabalu (kad. apz. 01000802275, 01000800552) daļas nomas līgumu noslēgšanu
Paziņojums par nekustamā īpašuma Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā (kad.apz. 0100 057 0045 001) telpu nomas līguma noslēgšanu
Paziņojums par Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta daļas Rīgā, Miera ielā 45, ēkā Nr.1, 1.stāvā, telpas Nr. 14 un Nr.85, ēkas Nr.1A 1 stāvā telpas Nr. 3., 4., 5., 6., 7., 87 un tam piekrītošā zemes gabala daļas nodošanu (iznomāšanu) apakšnomā
Paziņojums par zemes vienības Baltegļu ielā 40, Rīgā (kad.nr. 0100 080 0292 8001) izsoles nomas līguma noslēgšanu
Paziņojums par zemes vienības Baltegļu ielā 40, Rīgā (kad.nr. 0100 080 0292 8001) izsoles nomas tiesību ieguvēju
Paziņojums par zemes vienības Gaujas ielā 2, Rīgā (kad.nr. 0100 090 0003 8001) izsoles izbeigšanu bez rezultāta
Rakstiskas izsoles rezultāti par pazemes gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšanu
Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss
SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām
Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 0035 0021 051) daļas - 2.stāva telpu nomas tiesību mutiska izsole
Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas - 4.stāva telpu (116,6 m2) nomas tiesību mutiska izsole
Zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāts
Zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļas “A”, nomas tiesību izsole

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratoriju korpuss svin spāru svētkus
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi