Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
19.07.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Digna, Jautrīte, Kamila, Sāra
Valūtas kursi
GBP: 0,8985
RUB: 70,6478
USD: 1,1216
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ilūkstes ielā 40B, Rīgā nomas tiesību ieguvējs
Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000840434), nomas tiesību izsole
Neapbūvēta zemesgabala peldvietā “Rumbula”, Rumbas ielā 40, Rīgā, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003 006) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Mangaļsalas ielā 7D (kadastra apzīmējums 0100 120 2408 039) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljona (paviljonu būve ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0005 004) tirdzniecības vietas Nr.7 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 007) nomas tiesību m
Nekustamā īpašuma Lēpju ielā 6, Rīgā (kadastra Nr.0100 103 0141) nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 49/53, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 31,1 m2, nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 49/53, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 31,1 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 37,06 m2 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 37,06 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883), daļas nomas tiesību izsole
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 169/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53 telpu ar kopējo platību 31,10 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību izsole
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un
Par telpu ar kopējo platību 1020,64 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu
Paziņojums par Hidrotehniskās būves (stacionārās piestātnes) un ūdens teritoriju peldlīdzekļu (Pilsētas kanālā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai, Rīgā) izsoles lēmuma pieņemšanas atlikšanu
Paziņojums par Hidrotehniskās būves (stacionārās piestātnes) un ūdens teritoriju peldlīdzekļu (Pilsētas kanālā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai, Rīgā) izsoles tiesību ieguvēja maiņu
Paziņojums par Hidrotehniskās būves (stacionārās piestātnes) un ūdens teritoriju peldlīdzekļu (Pilsētas kanālā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai, Rīgā) izsoles tiesību ieguvēja maiņu
Zemesgabala bez adreses, Jēkabpils ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0086) nomas tiesību rezultāti

Piestiprina apliecinājuma plāksnīti pie kultūrvēsturiskas ēkas fasādes
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi