Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
27.04.2018
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Vārda dienas svin:
Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Garāžas Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 nomas tiesību izsoles rezultāts
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma Rīgā, Airu ielā 119A garāžas novietnes (kadastra apzīmējums 0100 120 0417 018 001) nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma Rīgā, Vītolu ielā 8 garāžas novietnes (kadastra apzīmējums 0100 017 2015 005 009) nomas tiesības
Neapbūvēta zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 92 m2 platībā nomas tiesību izsole
Nekustamā īpašuma – kioska moduļu būves ar terasi, Krišjāņa Barona ielā 116A izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma - telpas Nr.7 (5.stāvā) Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 01000740157001, nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma – zemes vienības Mazā Kleistu ielā b/n (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011), paziņojums par izsoles pārtraukšanu
Nekustamā īpašuma Maskavas ielā 430 nomas tiesību izsole rezultāti
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Ostas prospektā 11 sastāvā esošās būves – ēkas, Kokneses prospektā 39, daļas ar platību 92,35 m2, un ar to funkcionāli saistītās zemes vienībasnomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Ostas prospekts 11 sastāvā esošās būves – ēkas Kokneses prospektā 39, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 021 un ar to funkcionāli saistītās zemes vienības nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-2 , nomas tiesību mutiska izsoles termiņa p
Nomas tiesību izsole Tērbatas iela 2 I, Rīga
Nomas tiesību izsole zemes vienībai Mazā Kleistu ielā b/n, Rīgā (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011)
Nomas tiesību izsole zemes vienībai Ojāra Vācieša iela 2 E, Rīgā (kadastra Nr. 0100 055 0004 8004)
Nomas tiesību izsole zemes vienībai Slokas ielā b/n, Rīga (kadastra Nr. 0100 049 0260 8003)
Nomas tiesību izsole zemes vienībām Tērbatas ielā 2 D, Rīga (kadastra Nr. Nr.0100 005 0005 8015 un Nr.0100 005 0005 8016)
Nomas tiesību izsole zemesgabala Saulgriežu ielā 11, Rīgā daļai 101m² platībā (vieta Nr.22)
Nomas tiesību izsoles rezultāti par gājēju tuneļu pie tirdzniecības centra Stockmann, Gogoļa ielā, 13.janvāra ielā un gājēju tuneļa Stacijas laukumā grīdas platības iznomāšanu tirdzniecības vajadzībām
Par nekustamo īpašumus Kalēju ielā 78, Rīgā, un 13.janvāra iela 25, Rīgā, atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu
Par nomas tiesību izsoli Rātslaukumā 1, Rīgā
Par telpas Rīgā, Ģimnastikas ielā 1 (iznomājamā platība 10,2 m²), būves kadastra apzīmējums 01000740157001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35 (iznomājamā platība 73,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 74,1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001, izsoles rezultātu
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Vietalvas ielā 15 (iznomājamā platība 49,0 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 071 1085 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Paziņojums par nomas tiesību izsoles pieteikumu atvēršanas sanāksmes laika maiņu nekustamajam īpašumam Mazā Kleistu ielā b/n (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem uz zemesgabalu Vecāķu peldvietā – vieta Nr.25, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 (daļa)) ar kopējo platību 101 m2
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem uz zemesgabalu Vecāķu peldvietā – vieta Nr.26, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 (daļa)) ar kopējo platību 101 m2
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem uz zemesgabalu Vecāķu peldvietā – vieta Nr.26, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 (daļa)) ar kopējo platību 70 m2
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam O.Vācieša ielā 2E (kadastra Nr. 0100 055 004 8004)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2 E (kadastra Nr. 0100 055 0004 8004)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Rīgā, Slokas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 049 0260 8003)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Rīgā, Tērbatas ielā 2 D (kadastra Nr. 0100 005 0005 8015)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Slokas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 049 0260 8003)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Tērbatas ielā 2 D (kadastra Nr. 0100 005 0005 8015 un 0100 005 0005 8016)
SIA „Lennewarden” kapitāldaļu pirmā izsole
SIA V LESS PLUS piederošās, apķīlātās, kustamās mantas otrā izsole
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Nometņu ielā 64, Rīgā
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Slokas ielā 161 k-2, Rīgā
Telpu ar kopējo platību 217,6 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 49,4 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Telpu ar kopējo platību 49.4 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Uzsāk zemesgabala Rīgā, Mežaparkā iznomāšanas procedūru
Uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 1 kv.m. platībā, kas atrodas pie ēkas Kokneses prospektā 39 iznomāšanas procedūra
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsoles rezultāti

Pārbauda Lucavsalas ielas pārbūves darbus
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi