Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
24.06.2018
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Jānis
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Garāžas Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 nomas tiesību izsoles rezultāts
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 daļas 100 m2 platībā nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Lielirbes ielā nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma – zemes vienības Mazā Kleistu ielā b/n (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011), paziņojums par izsoles pārtraukšanu
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšanu
Nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 434D, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 44,16 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpas Nr.1-2 , nomas tiesību mutiska izsoles termiņa p
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 44.16 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nomas tiesību izsole zemes vienībai Mazā Kleistu ielā b/n, Rīgā (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011)
Nomas tiesību izsole zemesgabala Saulgriežu ielā 11, Rīgā daļai 101m² platībā (vieta Nr.22)
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 434D, kadastra numurs 0100 125 6434, sastāvā esošo būvju ar kopējo platību 441,0 m2 nomas līguma noslēgšanu
Par nekustamo īpašumus Kalēju ielā 78, Rīgā, un 13.janvāra iela 25, Rīgā, atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli pieteikuma termiņa pagarināšanu
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35 (iznomājamā platība 73,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 74,1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001, izsoles rezultātu
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 27,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 7,54 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Tērbatas ielā 15/17 (iznomājamā platība 26,13 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 021 0081 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Vietalvas ielā 15 (iznomājamā platība 49,0 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 071 1085 001, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Paziņojums par izsoles atcelšanu nekustamajam īpašumam Kleistu iela 16 (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011)
Paziņojums par līguma noslēgšanu nekustamajam īpašumam Tērbatas ielā 2 D (kadastra Nr. 0100 005 0005 8016)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles pieteikumu atvēršanas sanāksmes laika maiņu nekustamajam īpašumam Mazā Kleistu ielā b/n (kadastra Nr. 0100 110 0125 8011)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem uz zemesgabalu Vecāķu peldvietā – vieta Nr.26, Saulgriežu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 2232 (daļa)) ar kopējo platību 70 m2
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam O.Vācieša ielā 2E (kadastra Nr. 0100 055 004 8004)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Slokas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 049 0260 8003)
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Tērbatas ielā 2 D (kadastra Nr. 0100 005 0005 8015 un 0100 005 0005 8016)
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Radio ielā 1, kas sastāv no būves un zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultāti
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.3 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.3 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.9 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Saktas ziedu tirgus paviljonu Tirdzniecības vietas Nr.9 Tērbatas ielā 2K, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
SIA „Rīgas nami” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Sludinājums par nomas tiesību izsoli objektam Aleksandra Čaka ielā 139, Rīga
Telpu ar kopējo platību 169,5 m2 ēkā Brīvības ielā 86, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 49,4 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā, nomas tiesību līguma noslēgšana
Telpu ēkā Brīvības ielā 86 ar kopējo platību 169,5 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīmējot Latvijas simtgadi, Rīgu apmeklē Tallinas un Viļņas mēri
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi