Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.01.2018
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Rīgas domes Medību koordinācijas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Vārda dienas svin:
Alģis, Aļģirds, Oļģerts, Orests
Valūtas kursi
GBP: 0,8837
RUB: 69,3324
USD: 1,2255
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Garāžas Rīgā, Pilsoņu ielā 4 k-3 nomas tiesību izsoles rezultāts
Īpašumā Smilšu ielā 14, Rīgā, kadastra numurs 0100 008 0136, ietilpstošo 8 (astoņu) SIA “Rīgas nami” dzīvokļu īpašumu mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rezultāts
Izsoles rezultāts par iespēju iegūt nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Gaileņu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 2072 004) un Gaileņu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 114 2072 003) nomas tiesības
Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Pērnavas ielas un Krišjāņa Barona ielas stūrī, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, telpu ar kopējo platību 83,78 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma – Varoņu ielā 3A (kadastra Nr.0100 090 0050), paziņojums par nomas līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemes vienības Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra Nr. 0100 110 0106 8005), paziņojums par līguma noslēgšanu
Nekustamā īpašuma – zemes vienības Mazā Kleistu ielā 10 (kadastra Nr. 0100 110 0106 8005), paziņojums par nomas tiesības ieguvēju
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Vītolu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 2015 005 008) nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Vītolu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 2015 005 009) nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 118 nomas tiesību izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Kurzemes prospektā 65, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 080 2030 022) telpu ar kopējo platību 53,80 m² nomas tiesību rakstiska izsole
Nekustamā īpašuma Mazā Kleistu ielā 12, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 65 nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 43,58 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 83,78 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 83.78 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un ko
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, nomas tiesību mutiska izsoles termiņa pagarināšana
Nekustamo īpašumus Kalēju ielā 78, Rīgā, un 13.janvāra iela 25, Rīgā, atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli
Nomas tiesību izsole zemesgabala Saulgriežu ielā 11, Rīgā daļai 101m² platībā (vieta Nr.22)
Par telpu Detlava Brantkalna ielā 5, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 071 1332 001, iznomājamā platība - 6 m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Ikšķiles ielā 6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, iznomājamā platība – 15,96m², nomas tiesību izsoles rezultātiem
Par telpu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35 (iznomājamā platība 73,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 23,3 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Sērenes ielā 9 (iznomājamā platība 33,90 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, telpu nomas līgumu
Par telpu Rīgā, Skrindu ielā 1 (iznomājamā platība 13,40 m²), būvju kadastra apzīmējums 0100 040 0120 006, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Sludinājums par nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Andreja Saharova ielā 35, (iznomājamā platība 100,10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1113 001
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Varoņu ielā 3A, Rīga (kadastra Nr. 0100 090 0050)
Sludinājums par nomas tiesību izsoli Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos pazemes gājēju tuneļos zem Marijas ielas un 13.janvāra ielas izvietotām brīvām tirdzniecības vietām
Telpu ar kopējo platību 217,6 m2 ēkā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole
Telpu ar kopējo platību 48,8 m2 ēkā Lāčplēša ielā 60, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 64.4 m2 ēkā Kungu ielā 3, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole
Telpu ar kopējo platību 784,0 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā,
Telpu ar kopējo platību 784,0 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Telpu ar kopējo platību 99,9 m2 ēkā Skārņu ielā 10, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole
Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš paziņo SIA Real Sound Lab piederošās kustamās mantas izsoli
Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš paziņo Vladislavam Šarapovam piederošās kustamās mantas izsoli

Rīgā atklāj Latvijas valsts simtgadei veltītu vides mākslas objektu „Goda vārti”
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi