Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Izsoles un Konkursi  

Visās šajās sadaļās minētās summas ir aprēķināmas euro valūtā, izmantojot eirokalkulatoru: http://www.eiro.lv/


Maksātnespējas administratoru paziņojumi
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt neapbūvēta zemesgabala daļas Lucavsalas atpūtas zonas teritorijā (kadastra apz. 01000510172) ar kopējo platību 150 m2 nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma administratīvās ēkas daļu Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 011 telpu Nr.29, Nr.74, Nr.75 - 41,40 m²) un tai piesaistītā zemesgabala 414/17828 d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma administratīvās ēkas daļu Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 011 telpu Nr.61-20,40 m²) un tai piesaistītā zemesgabala 204/17828 d/d nomas tiesības
Izsoles rezultāti par iespēju iegūt nekustamā īpašuma garāžas ēkas daļu Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 002) un tai piesaistīto zemesgabalu 170/1738 domājamo daļu nomas tiesības
kustamai mantai – automašīnai KIA Picanto, 2005.gads
Mutiskās izsoles “Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultāti
Nekustamā īpašuma – caurlaides ēkas Rīgā, Līves ielā 7 (kad. apzīmējums 0100 105 0529 005) un piesaistītā zemesgabala (kad. apzīmējums 0100 105 0529 8004) nomas līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 004) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 166/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Alsupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 009) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 168/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma garāžas ēkas Ropažu ielā 92C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0228 002 002) daļas un tai piesaistītā zemesgabala 183/3610 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmā) izsole
Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 95,15 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rātslaukumā 1, Rīgā, daļas, kas sastāv no 0.stāva telpu grupas 011 telpām Nr.87-90 56,70 m2 platībā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpu ar kopējo platību 20,2 m2 nomas tiesību mutiska izsole
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.12 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.13 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.9 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 (3a – 102) nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts
Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

Page description

Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 091 0054 002 005) daļas nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma garāžas ēkas Rīgā, Alsupes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2072 002 005) daļas un tai piesaistīto zemesgabalu 169/3434 d/d nomas tiesību rakstveida (pirmo) izsoli
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātslaukumā 7, sastāvā esošās ēkas, telpu ar kopējo platību 81,89 m2, t.sk. 1.stāva telpu ar platību 77,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamo daļu ar platību 4,29 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarin
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 183,76 m2, t.sk. telpu grupas 017 telpu Nr.1-9, Nr.11 ar platību 157
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.19 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 003) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Paziņojums par nomas tiesību ieguvēju izsolei par tiesībām nomāt hidrotehnisko būvi Pilsētas kanālā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8005)
Paziņojums par nomas tiesību ieguvēju izsolei par tiesībām nomāt zemes vienību Rīgā, Gaujas ielā 2, (kadastra apzīmējums 0100 090 0003 8001)
Paziņojums par tiesību ieguvēja maiņu izsolei par tiesībām nomāt zemesgabalu (kadastra apzīmējums 0100 005 0037 8005) ar tajā ietilpstošo hidrotehnisko būvi Pilsētas kanālā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 13.janvāra ielai Rīgā (kadastra apzīmējum
Rakstiskas izsoles rezultāti par izsoli “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2020.gada līdz 2024.gadam”
Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss
SIA “Rīgas Dzemdību nams” paziņojums par transportlīdzekļa pārdošanas izsolē rezultātiem
Zemesgabala Strengu ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0477, ar kopējo platību 3624,0 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi