Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
10.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Iepirkumi
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
Valūtas kursi
GBP: 0,8966
RUB: 80,0425
USD: 1,1342
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" / 2014.gads  

Iepirkuma paziņojums

Iepirkuma identifikators:
SIA RNP 2014/01
Iepirkuma nosaukums:
Darba apģērbu iegāde klientu apkalpošanas speciālistiem
Iepirkuma veids:
Pakalpojums – individuālā šūšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
līdz EUR 42 000 bez PVN
Piedāvājumi jāiesniedz:
līdz 2014. gada 3. februārim, plkst. 11:00 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, Krišjāņa Valdemāra ielā 106/108, Rīgā, LV-1013.
Papildus informāciju var saņemt:
Iepirkuma kontaktpersona: Iveta Strūģe
Tālrunis: 22020575, fakss: 67320031
E-pasts: iveta.struge@rnparvaldnieks.lv
Papildus informācija:
Informatīvajam paziņojumam tiek pievienoti noteikumi ar tā pielikumiem un ir pieejams mājaslapā internetā: www.rnparvaldnieks.lv sadaļā Iepirkumi.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs –piedāvājums ar viszemāko cenu.
Paziņojuma publicēšanas datums:
23.01.2014.
Paziņojumu sagatavoja:
Iepirkuma komisijas sekretāre Iveta Strūģe
Tālrunis: 22020575
Līguma slēdzējs:
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, Mārtiņa ielā 7, Rīgā, LV-1048

Paziņojums par lēmumu

Paziņojuma par lēmuma pieņemšanu publicēšanas datums:

31.01.2014.

Paziņojums par iepirkuma „Darba apģērbu iegāde klientu apkalpošanas speciālistiem”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2014/01 pārtraukšanu

Iepirkuma pārtraukšanas iemesls – nepieciešami grozījumi iepirkuma „Darba apģērbu iegāde klientu apkalpošanas speciālistiem”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2014/01, tehniskajā specifikācijā.

Ņemot vērā to, ka Publisko iepirkumu likums neparedz grozījumu veikšanu, ja iepirkums izsludināts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu.

Paziņojumu sagatavoja:
Paziņojumu sagatavoja:
Iveta Strūģe
Tālrunis: 22020575

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi