Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
10.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Iepirkumi
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
Valūtas kursi
GBP: 0,8966
RUB: 80,0425
USD: 1,1342
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" / 2013.gads  

2013.gada pārskata revīzija
Administratīvo telpu kosmētiskais remonts A.Čaka ielā 42a
Akmeņogļu iegāde
Apkures sistēmas remonts
Atslēgu iegāde
Atslēgu iegāde (pārtraukts)
Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana
Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana (pārtraukts)
Aukstā ūdes augstspiediena sūkņu staciju iegāde, uzstādīšana, tehniskā apkope un remonts remonts
Automašīnu noma
Automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde
Automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde (pārtraukts)
Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos
Būvgružu konteineru noma
Dārza tehnikas apkope un remonts (pārtraukts)
Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastīšu piegāde un uzstādīšana
Degvielas iegāde
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana un pārbaude, dabīgās/piespiedu ventilācijas apkope un uzturēšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām ēkām
Dzeramā ūdens piegāde
Dzīvojamo māju, cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts
Dzīvojamo māju, cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts
Ēku konstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde (pārtraukts)
Ēku pārsegumu remonts un bēniņu siltināšana
Elektrības iegāde
Elektroenerģijas iegāde (pārtraukts)
Elektromateriālu iegāde
Fasāžu remonts
Fasāžu remonts
Fasāžu remonts (pārtraukts)
Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde
Hidrodinamisko iekārtu noma
Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts un elektrotehniskie mērījumi
Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamās mājas vienkāršotās renovācijas projekta īstenošanai Rīgā, Bauskas ielā 51
Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Bauskas ielā 51, Vīlipa ielā 10. Kurzemes prospektā 124, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38a
Instrumentu un santehnikas iegāde
Jumtu remonts
Kanalizācijas, apkures karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņa
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamām mājām
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamām mājām
KASKO apdrošināšanas polišu iegāde
Katlu māju un ēku siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope
Kokmateriālu iegāde
Kokskaidu granulu iegāde
Kondicionēšanas sistēmas ierīkošana servera telpā
Kondicionēšanas sistēmas izbūve A.Čaka ielā 42, Rīga
Krāsu iegāde
Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšanai
Krēslu iegāde
Lapu koku malkas iegāde
Lapu koku malkas iegāde (pārtraukts)
Lapu koku malkas iegāde (pārtraukts)
Lapu savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana
Liftu tehniskā apkalpošana un remonts (pārtraukts)
Liftu tehniskā apkalpošana un remonts iecirknī „Purvciems”
Liftu tehniskās pārbaudes
Logu nomaiņa kāpņu telpās
Mēbeļu iegāde
Metāla druvju izgatavošana un uzstādīšana (pārtraukts)
OCTA apdrošināšanas polišu iegāde
Paceļamo mehānismu noma
Paklāju serviss
Paziņojums par atklāta konkursa (identifikācijas Nr. SIA RNP 2013/63) pārtraukšanu
Paziņojums par atklāta konkursa (identifikācijas Nr. SIA RNP 2013/69) pārtraukšanu
Paziņojums par iepirkuma „Juridisko konsultāciju un pārstāvības pakalpojumu sniegšana” pārtraukšanu
Paziņojums par iepirkuma „Mēbeļu iegāde”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2013/91 pārtraukšanu
Poligrāfijas pakalpojumi
Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma
Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma (pārtraukts)
Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma (pārtraukts)
Saimniecības preču un inventāra iegāde
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku veselības apdrošināšana
Siltumizolācijas materiālu iestrādes iekārta
Šķembu iegāde
Skursteņu un dūmvadu remonts
Skursteņu un dūmvadu remonts
Skursteņu un dūmvadu remonts
Specializētās tehnikas un instrumentu noma
Specializētās tehnikas un instrumentu noma
Šuvju hermetizācija
Termokameru iegāde
Tipveida ēku balkonu rekonstrukcijas konstruktīvo risinājumu projektu izstrāde
Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 iegāde iegāde „B” klases
Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 iegāde iegāde „C” klases
Ugunsdrošības signalizācijas, ūdens hidrantu, dūmu novadīšanas sistēmas apssekošana un tehniskā slēdziena sagatavošana
Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/054 „Dzīvojamās mājas Platā iela 28 k2, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/085 "Dzīvojamās mājas Dārza ielā 38a, Rīgā - siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A. Dombrovska ielā 49, Rīgā ” ietvaros
Vienkāršotās renovācijas projektu izstrāde un ēku energoauditu pārskatu sagatavošana daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi