Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Pārdaugavas izpilddirekcija / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012  

Par elektrības sadales mezgla rekonstrukcijas darbiem, izpilddirekcijas ēkā

Par literāro un vēsturisko materiālu sagatavošanu un atlasīšanu Lāčplēša dienas piemiņas pasākumam

Par informatīvo materiālu kāzu žurnālu „Precos” izvietošanu

Par sniega tīrīšanas darbiem ar traktortehniku Rīgā, Kurzemes rajona pašvaldības teritorijā

Par Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā būves - divas garāžas nojaukšanu un teritorijas sakopšanu

Par remontdarbiem Ed.Smiļģa ielā 46, Rīgā

Par gājēju ietvju attīrīšanu no sniega Rīgas Kurzemes rajonā un Rīgas Zemgales priekšpilsētā

Par iekškvartālu brauktuvju attīrīšanu no sniega Rīgas Kurzemes rajonā un Rīgas Zemgales priekšpilsētā

Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvo ēku piegulošās teritorijas Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46 un Dzirciema ielā 26 un sadalošās joslas starp Sēlpils un Purva ielām uzturēšanas darbiem

Par peldvietas koka laipu izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem Vakarbuļļu

Par konteineru piegādi un izvešanu Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Par atlasi un noformēšanu izstādīšanai Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Ojāra Vācieša jubilejai veltīto foto izstādi „Es metos rokrakstu sabiedrībā”

Par zāles pļaušanas darbiem Rīgas pilsētas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas pašvaldības teritorijā

Par avārijas situācijas novēršanas darbiem Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā - Mukusalas iela 72e, Rīgā

Par iebrauktuves pagalmā pie administratīvās ēkas betona parapeta atjaunošanas darbiem Ed.Smiļģa ielā 46, Rīgā

Par karoga mastu nomaiņu pie Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkas, Ed.Smiļģa ielā 46, Rīga

Par dabas parka „Piejūra” informatīvo stendu atjaunošanas darbus

Par lietas ūdens kanalizācijas un asfaltbetona seguma remonta darbiem Valguma ielā 20, Rīgā

Par betona bruģa seguma atjaunošanas remontdarbiem iekškvartālā, iebrauktuvē un gājēju celiņā pie ēkas Nometņu ielā 49, Rīgā

Par asfaltbetona seguma gājēju celiņa atjaunošanas pie Spilves ielā, Rīgā remontdarbiem

Par autotransporta pakalpojumiem Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Par dabas parka „Piejūra” informatīvo stendu atjaunošanas darbus

Par datu apstrādes pakalpojumus no Sistēmas, izmantojot Internet tīklu

Par vasaras dušas paviljona sagatavošanas darbiem ziemas sezonai. Rīgā, Vakarbuļļu peldvietā

Par norāžu uz sabiedrībai svarīgām vietām uzstādīšanas darbiem Rīgas Pārdaugavas teritorijas nozīmīgos ielu krustojumos

Par projektēšanas darbiem objektam - autostāvvieta un tirdzniecības kiosks

Par informatīvo materiālu izvietošanu Rīgā, Dzirciema ielā 26

Par iekškvartālu komunikāciju ārējo tīklu aku vāku atjaunošanu Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā

Par aprīkojumu piegādi un uzstādīšanu Anniņmuižas parka teritorijā, Rīgā

Par lietus ūdens kanalizācijas remonta darbu veikšanu Ozolciema ielā, Rīgā

Par speciālās darba tehnikas nomu Rīgas Zemgales priekšp. un Rīgas Kurzemes rajona administratīvajās teritorijās esošo dabas pamatņu, kuras nav iekļautas 2012.gadā kopjamo teritoriju sarakstā, sakopšanai

Par konteineru piegādi un izvešanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajās teritorijās

Par Daugavgrīvas (Buļļu) salas pludmales labiekārtošanas darbiem

Par patvaļīgās būvniecības objekta - mūra šķūnīšu demontāžas darbiem Vilhelma Kreslera iela 1 un teritorijas sakopšanu

Par Lucavsalas teritorijas labiekārtošanas - I kārtā paredzētos darbus un pakalpojumus veikšanu

Par Rīgas Kurzemes rajona administratīvā teritorijā esošo nodegušo dārza mājiņu, dārza mājiņu, šķūnīšu, citu būvju demontāžu un nesankcionētās atkritumus izgāztuves likvidēšanu Vībotņu ielā b/n

Par Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšp. administratīvā teritorijā iekškvartālu ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remonta darbiem 

Par apgriešanās laukumu un papildus celiņa izbūvi no Lēpju ielas līdz Daugavgrīvas peldvietai

Par informācijas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu Vakarbuļļu peldvietās

Par pašvaldības sabiedrisko darbu nodrošināšanu

Par Vakarbuļļu peldvietas sezonas īslaicīgas būves projekta izstrādes un saskaņošanas darbiem

Par preces (inventāra un materiālas) piegādi

Par pašvaldības īpašuma - būves Rīgā, Slimnīcas ielā b/n nojaukšanu un teritorijas sakopšanu

Par topogrāfiskā plāna izgatavošanu objektam Ilmeņa iela, Rīga

Par avārijas situācijas novēršanas darbiem Mukusalas ielā 72e, Rīgā

Par laboratorisko izmeklējumu līgumu

Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvās ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 26 telpu ikdienas uzkopšanas darbiem

Par informācijas plakātus izvietošanu uz pārģērbšanas kabīnēm Vakarbuļļu peldvietā

Par bojāto bērnu rotaļu konstrukciju atjaunošanas un nostiprināšanas darbiem Rīgas Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētas pašvaldības teritorijās

Par īpašumu Stendes iela 1, Rīgā apdrošināšanu

Par Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā autostāvvietas un kioska izbūvi

Par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Par gājēju celiņa betona bruģa seguma atjaunošanas Buļļusalā no Lēpju ielas līdz Daugavgrīvas peldvietai remontdarbiem

Par Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā iekškvartālu piebraucamo ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remonta darbiem

Par ūdens piegādi

Par sešu pārvietojamo pārģērbšanās kabīņu izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem Rīgā, Vakarbuļļu peldvietā

Par skatuves transportēšanu, uzstādīšanu un demontēšanu pasākuma vietā

Par betona bruģa seguma montāžu Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46

Par grupas bet bet koncertu un muzikālo programmas nodrošināšanu zaļumballē Arkādijas parkā

Par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu

Par Rīgas Zemgales rajona administratīvajā teritorijā esošās Lucavsalas ziemeļu daļas sakopšanu

Par izstādes „Pārdaugavas torņi”, Pārdaugavas svētkos 2012.gada 26.maijā organizēšanu un iekārtošanu, atbilstošu koncepcijas vizuālajām objektam „Gaismas tornis” izstrādāšanu un tā uzstādīšanas Arkādijas parkā organizēšanu

Par koncepcijas izstrādāšanu un Pārdaugavas svētku „Pārdaugavas torņi” ģimeņu aktīvās pilsētiņa Arkādijas parkā iekārtošanu, atbilstoši svētku tēmai, dokumentālā filma organizēšanu

Par teritorijas sakopšanu Pasūtītāja organizētajā smilšu skulptūru parkā uz AB dambja, Rīgā

Par Vakarbuļļu peldvietu labiekārtošanas darbiem

Par konteineru piegādi un izvešanu Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā

Par iekškvartālu komunikāciju ārējo tīklu aku atjaunošanu Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā

Par guļbaļķa koka galdu ar soliem izgatavošanu un koka atkritumu urnu ar metāla ietvaru izgatavošanu un uzstādīšanu

Par autotransporta patapinājumu

Par Rīgas Zemgales rajona administratīvajā teritorijā esošās Lucavsalas ziemeļu daļas sakopšanu.

Par atļaujas - licences izmantošanu publiskā izpildījumā muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus kurus autorus pārstāv AKKA/LAA

Par Arkādijas parka sagatavošanu un kopšanu publiskā pasākuma „Pārdaugavas torņi” norises nodrošināšanai.

Par augu stādīšanu pie administratīvās ēkas, Rīgā, Ed. Smiļģa ielā 46.

Par Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā esošās nesankcionētās sadzīves atkritumu izgāztuves sakopšanu, sadzīves atkritumu izvešanu no pašvaldības teritorijas Bolderājā, Platās ielas rajonā aiz SIA „Būvmateriāli AN”.

Par pašvaldības īpašuma - kioska Rīgā, Sējas ielā 90 nojaukšanu un teritorijas sakopšanu

Par pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšanu un apkopi Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā

Par elektroenerģijas tirdzniecību

Par pameža un saaudzes tīrīšanas, atvašu nogriešanas un šķeldošanas darbiem Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārvaldībā esošajā teritorijā starp Valdeķu, Graudu un Spulgas ielu

Par piebraucamā ceļa nodrošināšanu

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

Par Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā (Rīgā, pie Lāčupes kapiem) tirdzniecības galdu remonta darbiem

Par betona bruģa seguma remonta darbiem Dzirciema ielā 26, Rīgā

Par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu, saņemšanu un apmaksu.

Par inventāra un materiālu piegādi aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros

Par Autotransporta ar atvērto kravas kasti, traktortehnikas, iekrāvēju un smagās tehnikas pakalpojumus Rīga Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajās teritorijās nodrošināšanu

Par preču pārdošanu un piegādi

Par būvprojektam autostāvvieta un kiosks Rīgā, Parādes ielā b/n, kad Nr.0100 109 2028 būvdarbu izmaksu aprēķina (tāmju) izstrādāšanu

Par preču pārdošanu un piegādi

Par konkursā „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz pašvaldības īpašumā esošas zemes bez tirdzniecības objekta piesaistes pastāvīgai tirdzniecības vietai” piedāvāto saistību izpildi Rīgā, Ēbelmuižas parkā

Par konkursā „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz pašvaldības īpašumā esošas zemes bez tirdzniecības objekta piesaistes pastāvīgai tirdzniecības vietai” piedāvāto saistību izpildi Rīgā, Buļļu salas pludmalē, Ilmeņa ielas galā

Par autotransporta patapinājumu

Par autotransporta patapinājumu

Par autotransporta patapinājumu

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

Par īpašuma apdrošināšanu

Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvās ēkas Ed.Smiļģa ielā 46 pieguļošās teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana

Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu Rīgā Samnera Velsa ielā

Par autoruzraudzības veikšanu objektam „Vakarbuļļu peldvietas labiekārtošana” 2.kārtas būvniecību (vasaras dušas paviljons)

Par telpās Rīgā, Dzirciema ielā 26 mūzikas mākslinieka pakalpojumus

Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvo ēku piegulošās teritorijas uzturēšanas darbiem


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi