Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Pārdaugavas izpilddirekcija / Arhīvs / 2011.gads / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi  

Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi


Ēku demontāžas un būvgružu izvešanas darbi Rīgā, Pūres ielā 5
Par 5 ģērbtuvju izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem Daugavgrīvas peldvietā
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu
Par apgaismojuma stabu nomaiņu automašīnu stāvlaukumā pie Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkas
Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas iekārtu ierīkošanas darbiem
Par Arkādijas parka teritorijas sagatavošanu un kopšanu publiskā pasākuma „Arkādijas parka vārda 100.gadadiena” norises nodrošināšanai
Par atbalsta sienas izbūvi nogāzē augoša koka sakņu sistēmas nostiprināšanai Ed.Smiļģa ielā 46, Rīga
Par atkritumu izvešanu
Par atkritumu savākšanu no sniega novietošanas vietām Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā
Par atļaujas – licences piešķiršanu (Dokumenta Nr.IP-11-145-lī. Licences līguma Nr. 3/6L-000119-10.
Par automašīnās pieņemšanu patapinājumā
Par automašīnās pieņemšanu patapinājumā
Par automašīnās pieņemšanu patapinājumā
Par autotransporta pakalpojumus sniegšanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā
Par bērnu rotaļu laukumos bojāto konstrukciju nostiprināšanu un atjaunošanu
Par Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu
Par ceļa zīmju uzstādīšanas darbiem
Par centrālās daļas jumta virsgaismas logu nomaiņu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par cietušo personu pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu gadījumā Rīgas pilsētā
Par cietušo personu pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu gadījumā Rīgas pilsētā
Par cietušo personu pagaidu izmitināšanu katastrofu izraisīto seku un to draudu gadījumā Rīgas pilsētā
Par Daugavgrīvas glābšanas posteņa palīgtelpas izbūvi un laivu izvilkšanu enkura uzstādīšanu
Par Daugavgrīvas peldvietas zemūdens daļas izpēti
Par degviela kredītkartes „Lukoil” izmantošanu
Par emblēmu un plakātu sagatavošanu pasākumam „Pārdaugavas svētki. Arkādijas parka vārda 100.gadadiena”
Par esošās žalūzijas demontāžu un ailes aizpildījumu ar stiklojumu 1.stāva kioskam Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā ēkā,Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par foto materiālu sagatavošanu izstādei
Par foto un zīmējumu izstādes iekārtošanu noformēšanu, izstādīšanu un transportēšanu
Par gājēja ceļa posma plānu Daugavgrīvas peldvietai izstrādāšanu
Par hidroizolācijas darbiem, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā (2.stāva terases), Rīgā Dzirciema ielā 26
Par iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu seguma atjaunošanas darbiem Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā
Par iekškvartālu piebraucamo, koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas remontdarbiem
Par informatīvo materiālu (reklāmas bukletu) izvietošanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas telpās Rīgā, Dzirciema ielā 26
Par īpašuma (Progresa ielā 11, Rīga) apdrošināšanu
Par īpašuma (Sēlpils ielā 13, Rīga) apdrošināšanu
Par jumta remonta darbiem Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par kafejnīcas terases hidroizolācijas darbiem Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā, Rīgā, Dzirciema ielā 26
Par katastrofā cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu Rīgā, Auru ielā 6 A, Rīgas 96.vidusskolas telpās
Par katastrofā cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu Rīgā, Iļģuciema ielā 6 A, Rīgas 71.vidusskolas telpās
Par katastrofā cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu Rīgā, Ruses ielā 22, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas telpās
Par katastrofā cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu Rīgā, Zeļļu ielā 4, Friča Brīvzemnieka pamatskolas telpās
Par komerciālo īpašumu Rīgā, Stendes iela 1, apdrošināšanu
Par kondicionieru pārvietošanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 26
Par konkursā „Par tiesībām iekārtot sezonas tirdzniecības vietas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes bez tirdzniecības objekta piesaistes pastāvīgai tirdzniecības vietai” piedāvāto saistību izpildi
Par lifta tehnisko apkopi ēkā, kas atrodas Dzirciema ielā 26, Rīgā
Par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem
Par mākslinieka pakalpojumu veikšanu Rīgas Dzirciema ielā 26
Par mūzikas mākslinieka pakalpojumiem
Par mūzikas mākslinieka pakalpojumu veikšanu Rīgas Dzirciema ielā 26
Par nesankcionēto sadzīves atkritumu izgāztuvju sakopšanu un atkritumu izvešanu Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekš. Administratīvajā teritorijā
Par nesankcionēto sadzīves atkritumu izgāztuvju sakopšanu, sadzīves atkritumu izvešanu Rīgas Kurzemes rajonā un Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā, Rīgā
Par nojumes transportēšanu, uzstādīšanu un demontāžu
Par Pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšanu un apkopi Daugavgrīvas (Buļļu) salas pludmalē
Par pasākuma „Pārdaugavas svētki. Arkādijas parka vārda 100.gadadiena” scenārija izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī reklāmas organizēšanu
Par pasākuma „Pārdaugavas svētki. Arkādijas parka vārda 100.gadadiena” scenārija izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī reklāmas organizēšanu
Par pašvaldības objektu demontāžas, būvgružu izvešanas un teritorijas sakopšanas darbiem
Par piebraucamā ceļa Rīgā, Mūkusalas ielā 72, vienkāršoto inženiertīklu rekonstrukcijas projekta izstrādi
Par piebraucamā iekškvartālu ceļa seguma remontu Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā
Par piecu koka solu izgatavošanu un piegādi, kā arī informatīvā stenda izgatavošanu un uzstādīšanu
Par pilsētas arhitekta biroju tiks lemts, uzklausot darba grupas rekomendācijas
Par pludmales piebraucamā ceļa virskārtas planēšanu ar smilts piebēršanu
Par preču pirkšanu
Par projekta „Atkritumu savākšana no sniega novietošanas vietām Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā” izpildi
Par Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekšpilsētas dabas pamatnēm un pašvaldības teritorijām piegulošo gājēju ietvju attīrīšanu no sniega
Par Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekšpilsētas dabas pamatņu un pašvaldības teritoriju sakopšanu un uzturēšanu
Par Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā iekškvartālu ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remonta darbiem
Par Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā iekšvartālu piebraucamo, koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas remontdarbiem
Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā konteineru piegādi un izvešanu
Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvās ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 26 telpu ikdienas uzkopšanas darbiem
Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvo ēku piegulošo teritoriju uzturēšanu Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46, Dzirciema ielā 26
Par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā,Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46 parketa grīdas atjaunošanu un vestibila linoleja vaskošanu
Par Rīgas Zemgales priekšpilsētas un Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas remontdarbiem
Par Saimniecības preces piegādi
Par scenāriju un informatīvā plakāta maketu izstrādāšanu un to iesniegšanu tipogrāfijā
Par skatuves atvešanu, uzstādīšanu un demontēšanu, kā arī skatuves gaisma un skaņas nodrošināšanu „Arkādijas parka vārda 100.gadadiena” projekta norises nodrošināšanai
Par tehniskā projekta izstrādi teritorijas labiekārtošanai – autostāvvieta un tirdzniecības kiosks
Par tehniskās apkopes un tarifu bloka maiņas darbiem Pasūtītāja pasta sūtījumu svariem Francotyp-Postalia Flexiscale
Par tehnisko apsardzi
Par teritorijas sakopšanu (smilšu novietošanas vietā uz AB dambja, Rīgā)
Par teritorijas sakopšanu smilšu skulptūru parkā uz AB dambja
Par teritorijas sakopšanu Vakarbuļļu pludmalē
Par tiesībām iekārtot vasaras kafejnīcu un veikt tirdzniecību 2011.-2013.gadu pavasara/ vasaras sezonās konkursā izsludinātajā vietā Rīgā, Nordeķu parkā”
Par topogrāfisko uzmērīšanu
Par ūdens piegādi
Par Vakarbuļļu peldvietas, Daugavgrīvas peldvietas un Buļļu salas pludmales sagatavošanu peldsezonai un uzturēšanu
Par Vakarbuļļu pludmales labiekārtošanas darbiem - BIO tualešu aizslietņa izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem
Par vasaras dušas paviljona izbūvi Rīgas Pārdaugavas administratīvajās teritorijā
Par ziedu, telpaugu un stādus pārdošanu
Par Ziemassvētku apsveikuma kartiņu un tās elektronisko versiju, kas sūtāma Izpilddirekcijas sadarbības partneriem un Pārdaugavas iestādēm izstrādāšanu

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi