Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Pārdaugavas izpilddirekcija / Arhīvs / 2010.gads / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi  

Par asfaltbetona seguma iebrukuma Rostokas ielā 50, Rīgā likvidēšanu un seguma atjaunošanu
Emblēmas, reklāmas plakāta izstrādes nodrošināšana, maketēšana un sagatavošana iespiešanai un programmas, ielūgumu, norāžu zīmju un atzinības rakstu izgatavošana
Par 11.09.2010.g. svētku pasākuma nodrošināšanu ar atpūtas inventāru
Par 3 (trīs) sanitārās kabīnes (WC biotualetes) Pārdaugavas svētku „Magnētiskais Māra ezers” laikā 11.09.2010. nomas pieņemšanu
Par asfaltbetona seguma remonta Rīgā, Māras dīķa apstādījumos veikšanu
Par Būvuzraudzības iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbiem Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā
Par digitālā topogrāfiskā plāna pārskaņošanu objektā „Ilmeņa iela, Rīga”
Par iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbiem Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas un Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā
Par informatīvo zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā
Par kravu (savākto atkritumu maisu) pārvadājumu veikšanu Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona pašvaldības teritorijā
Par rotaļu laukumu aprīkojumu nopirkšanu un pieņemšanu
Par teritorijas sagatavošanu un sakopšanu pēc publiskā pasākuma
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus, literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā bez ieejas maksas
Par zāliena ierīkošanu un nožogojuma uzstādīšanu Rīgā, Spilves ielā
Pasākuma scenāriju izstrādāšana un īstenošana, kā arī māksliniecisko noformējumu veikšana svētku norises vietā
Pasākuma vietā skatuvi skaņas un gaismas efektu aparatūras uzstādīšana, demontāža, transportēšana un speciālistu klātbūtnes pasākuma laikā nodrošināšana
Vakarbuļļu peldvietas skiču projekta korekciju veikšana un saskaņošana. Vakarbuļļu peldvietas dušu paviljona un glābšanas stacijas tehnisko projekta izstrādāšana un saskaņošana
Bērnu rotaļu laukumu informatīvo zīmju informācijas nomaiņu un bojājumu novēršanu, zīmju izgatavošanu neatgriezeniski sabojāto zīmju aizvietošanai
Par apaļkoka galdu komplektā ar diviem soliem un koka atkritumu urnas izgatavošanu un uzstādīšanu Pārdaugavas administratīvajā teritorijā, gar Buļļupes labo krastu
Par asfaltbetona seguma atjaunošanu (Rīgā, Bērzupes ielā 31,31a, Rīgā,Garozas ielā)
Par avārijas stāvoklī esošo 3 kiosku grupu Rīgā, Ozolciema ielā, demontāža darbus veikšanu
Par beramo labiekārtošanas materiālu piegādi izglītības iestādēm Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas teritorijā
Par bērnu rotaļu laukuma ierīču atjaunošanas darbu veikšanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārvaldījumā esošajās teritorijās
Par bērnu rotaļu laukumu ierīkošanas un iekārtu uzstādīšanas darbiem Rīgā, Dzirciema ielā 91, Ruses ielā 14, Lemešu ielā 17 un A.Bieziņa ielā 7
Par Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanas un iekārtu uzstādīšanas darbiem Rīgā, Kartupeļu iela 47 un Kurzemes prospektā 124
Par betona plākšņu nomaiņu automašīnu stāvlaukumā pie Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkas, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par ceļa zīmju uzstādīšanas un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbiem Rīgā, Pārslas iela Nr.14 un Valdeķu iela Nr.50 korpuss 2
Par ceļu būves tehniku – buldozeru nomu
Par ceļu būves tehniku – buldozeru nomu
Par esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas avārijas novēršanas darbiem pagalma brauktuvē pie ēkas Rīgā, Ruses iela 12
Par gājēju ietves remonta darbiem objektos – Dzirciema ielā 26, Rīgā iekškvartālā
Par glābšanas stacijas un novērošanas skatu torņa demontāžas un montāžas darbus veikšanu Vakarbuļļu pludmalē Rīgā, Ilmeņa ielas galā
Par grants seguma atjaunošanu objektos – Sēlpils iela un Purvas ielas iekškvartāls, Vīksnas ielas 29, Svētes ielas 6 iekškvartāli, Rīgā
Par konteineru piegādi un atkritumu izvešanu Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā
Par lietus ūdens kanalizācijas avārijas likvidēšanas darbiem
Par maketa sagatavošanu atbilstoši poligrāfiskajām prasībām
Par pameža izzāģēšanas darbiem Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas pašvaldības teritorijā
Par Pārdaugavas izpilddirekcijas informatīvi reprezentatīvu bukleta izveidošanu ( par tās pārraudzībā esošo administratīvo teritoriju un izpilddirekcijas galvenajām funkcijām)
Par pasākuma scenāriju izstrādāšanu un vadīšanu piemiņas brīdi (Lāčplēša dienas svinīgajam pasākumam)
Par preču pirkšanu Līgums ir slēgta pamatojoties uz Vispārīgo vienošanos, kas noslēgta AK ”Ātri nolietojamā inventāra un palīgmateriālu nodrošināšana un piegāde pašvaldībām”
Par Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvo teritoriju iekškvartālu piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega
Par Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā esošo stihiski izveidojošos sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšanas darbiem
Par Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā iekškvartālu ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remonta darbu veikšana
Par sauli aizturošo plēvju Ms 20 un Silver 15 ar kopējo platību 94,4 m2 uzstādīšanu (ar pacēlāju) Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā, Rīgā, Dzirciema ielā 26
Par sienas demontāža darbiem pie Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkas, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par sienas remonta veikšanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā (Rīgā, Dzirciema ielā 26)
Par sienu krāsošanas darbiem Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā, Rīgā, Ed. Smiļģa ielā 46
Par slidkalniņu atjaunošanas darbiem Nordeķu parkā
Par sniega iekraušanas un izvešanas darbiem
Par tehniskās apsardzes pakalpojumu veikšanu, ēkā Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par ugunsgrēka apziņošanas sistēmas, evakuācijas izeju apgaismojuma sistēmas, zibens aizsardzības sistēmas apkalpošanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46
Par veltītu plakāta maketa izstrādāšanu un sagatavošanu nodošanai iespiešanai, atbilstoši visiem poligrāfijas nosacījumiem (Lačplēša dienas svinīgajam pasākumam)
Par vēsturiskos teksta un foto materiālus par Pārdaugavas kultūrvēsturi un Ojāra Vācieša muzeju darbību Pārdaugavā sagatavošanu un atlasīšanu publicēšanai
Par viena monitora izvietošanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas telpās Rīgā, Dzirciema ielā 26, vizuālās reklāmas izvietošanai un demontēšanai
Par Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma kartiņas izgatavošanu
Rīgas Pārdaugavas administratīvajā teritorijā konteineru piegādi (orientējošais konteineru tilpums no 8 m3 - 8,5 m3 ) un iekrauto sadzīves atkritumu, būvgružu, automašīnu riepu, nozāģētu (kritušu) koku, koku zaru un citu neklasificējamu atkritumu izv
Sadarbības līgums (kultūras un sporta jomā)
Tiltiņa pār Mārupīti O.Vācieša ielā konstrukciju remonta darbus

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi