Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Rīgas Atkarības profilakses centrs
Vides departaments
Centra rajona izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Mežaparks"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra"
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Arhīvs / Pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra" / arhīvs  

Pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" iepirkumu arhīvs


Suvenīru apdruka
Kancelejas preču piegāde Rīgas kultūras aģentūras vajadzībām
Saimniecības preču iepirkums Rīgas Kultūras aģentūras vajadzībām
Noliktavas aprīkojums
kinoprojektoru remonts
Spilvenu izgatavošana
Sabiedriskās attiecību pētniecība
Prožektoru piegāde
Biļešu druka un piegāde
Iespieddarbi ar piegādi Rīgas kultūras aģentūrai
Grīdas, krēslu un priekškara tīrīšana kinoteātrī "Rīga"
Kancelejas preču iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Gaismas aparatūras un skatuves konstrukciju noma 2008.gada 29.februārī Rīgas pilsētas izstāžu zāles pasākuma norisei
Kravas transporta pakalpojumu sniegšana Rīgas kultūras aģentūrai
Mākslinieces Džemmas Skulmes izstādes iekārtošana Rīgas kultūras aģentūras Rīgas pilsētas izstāžu zālē
Tehniskā projekta izstrāde
Mobilo starpsienu izgatavošana Rīgas pilsētas izstāžu zālē izstādei "Intro" telpā
Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana Rīgas kultūras aģentūrai
Profilēto prožektoru un gaismu vadības sistēmas iegāde Rīgas kultūras aģentūras Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Saimniecības preču iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Skaņas pastiprināšanas aparatūras noma 2008.gada 29.februārī Rīgas pilsētas izstāžu zāles pasākuma norisei
Uzkopšanas tehnikas piegāde
Uzkopšanas tehnikas piegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Apskaņošanas tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē
Biļešu iegāde kinoteātrim "Rīga"
Biļešu iegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Biroja mēbeļu iegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Četru LCD televizoru iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Dolby digitālā kinoprocesora iegāde kinoteātrim "Rīga"
Dolby skaņas celiņu nolasīšanas iekārtu iegāde kinoteātrim "Rīga"
Drošības vārtu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē
DTS skaņu apstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana kinoteātrī "Rīga"
Durvju aizkaru nomaiņa kinoteātrī "Rīga"
Durvju aizsargslēģu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē
Dzeramā ūdens piegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Filmu analogās skaņas nolasīšanas iekārtu iegāde Rīgas Kultūras aģentūrai
Galdu, dīvānu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē
Gida-kasiera pakalpojumu sniegšana Rīgas Jūgendstila centram
Iespieddarbi ar piegādi Edgara Jurjāna izstādei
Jaudas pastiprinātāju un skaņas apstrādes procesoru iegāde
Kafijas automātu iegāde Rīgas kultūras pārvaldei
Kases norēķinu sistēmas iegāde un uzstādīšana Rīgas kultūras aģentūrai
Kinoprojekcijas logu stiklu iegāde un uzstādīšana kinoteātrī "Rīga"
Komutācijas iekārtas iegāde un uzstādīšana projektoram kinoteātrī "Rīga
Lauras Feldbergas izstādes objektu uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē
Lielformāta printera iegāde un piegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Minerālu iepirkums Ginta Gabrāna mākslas darbu sagatavošanai
Noliktavas plauktu sistēmas iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē
Pārvietojamo tulkošanas iekārtu noma Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Preses izdevumu piegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Projekcijas ekrānu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Projektora iegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Projektoru iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Reklāmas materiālu izvietošana Latvijas Republikas preses izdevumos
Reklāmas materiālu izvietošana Latvijas Republikas preses izdevumos
Rīgas kultūras aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana
Rīgas kultūras aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana
Rīgas pilsētas izstāžu zāles "Rīgas Mākslas telpa" interjera norāžu (navigācijas) sistēmas projekta izstrāde un realizācija
Rīgas pilsētas izstāžu zāles "Rīgas Mākslas telpa" vides reklāmas projekta izstrāde un realizācija
Saimnieciskās darbības pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas izstāžu zāļē
Sinhronās tulkošanas stereo austiņu iegāde kinoteātrim "Rīga"
Skaņas aprīkojuma nodrošinājuma Rīgas pilsētas izstāžu zāles prezentācijas pasākumam
Biroja krēslu iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Reklāmas laukumu drukātajos un interneta medijos plānošana un iegāde Rīgas kultūras aģentūrai.
Skaņu sistēmas sagatavošana ekspluatācijā
Spilvenu izgatavošana un piegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Metāla skapju dokumentu uzglabāšanai iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Suvenīru izgatavošana un piegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Kinoteātra "Rīga" lielās zāles automatizētās vadības sistēmas iegāde un uzstādīšana
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Rīgas kultūras aģentūrai
Reklāmas laukumu iegāde drukātajos medijos Rīgas kultūras aģentūrai
Vides reklāmas informatīvo afišu un posteru izvietošana Rīgas pilsētas centrā Rīgas kultūras aģentūras vajadzībām
"Programmatūras noma "Rīgas kultūras aģentūras" kases sistēmu CHD - POS 9000 apvienošanai, kino seansu un pasākumu biļešu tirdzniecības nodrošināšanai RKA struktūrvienībās, internetā un citās biļešu tirdzniecības vietās."
„Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”
Aizkaru un žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Rīgas Jūgendstila centra telpās
Apsardzes un piekļuves kontroles siganalizācijas sistēmas projektēšana un uzstādīšana Rīgas Jūgendstila muzeja telpās Alberta ielā 12
Apskaņošanas sistēmu iegāde un uzstādīšana Rīgas kultūras aģentūrai.
Bezvadu un konferences mikrofonu komplektu iegāde, uzstādīšana Rīgas kultūras aģentūrai
Biroja mēbeļu piegāde 10 darba vietām Rīgas kultūras aģentūrai
Celtniecības materiālu iegāde atbilstoši Rīgas pilsētas izstāžu zāles vajadzībām
Digitālā kinoprojektora lampas ar elektronisko vadības moduli iegāde Rīgas kultūras aģentūrai
Digitālo jaudas regulatoru un prožektoru iegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei.
Garderobes pakaramo statīvu izgatavošana un piegāde Rīgas kultūras aģentūrai
HD rezolūcijas digitālo filmu un reklāmas materiālu demostrēšanas iekārta ar maināmu objektīvu, kas paredzēta darbam lielos attālumos uz lielizmēra ekrāniem
Kases norēķinu sistēmas iegāde un uzstādīšana Rīgas kultūras aģentūrai
Mobilā pacēlāja piegāde Rīgas Jūgendstila muzeja telpām Alberta ielā 12
Multimediālo projektoru iegāde Rīgas pilsētas izstāžu zālei
Muzeja mākslas darbu izgaismošanai paredzētās gaismas sistēmas iegāde Rīgas jūgendstila centram.
Organiskā stikla video projicēšanas ekrānu iegāde izstāžu iekārtošanas vajadzībām
Plauktu un galdu izgatavošana un piegāde Rīgas Jūgendstila centra telpām
Profesionālo DVD, CD, un apskaņošanas sistēmu iegāde kinoteātrim „Rīga”
Rīgas Jūgendstila muzeja antikvāro priekšmetu restaurācijas pakalpojumu nodrošināšana
Rīgas Jūgendstila muzeja kases un biļešu tirdzniecības vietas projekta izstrāde un realizācija
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas kultūras aģentūra” sagatavotās vizuālās informācijas izvietošana Rīgas pilsētā.
Saliekamie krēsli Rīgas Jūgendstila centram
Ugunsdrošibas dokumentācijas izstrāde un inventāra piegāde un apkope
Ventilācijas sistēmas „Flaktwoods” apkalpošana Rīgas pilsētas izstāžu zālē 2009.-2010. gadu periodam
Par iespieddarbu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas Kultūras aģentūra” vajadzībām
Videonovērošanas sistēmas projektēšana un uzstādīšana Rīgas Jūgendstila muzeja telpās Alberta ielā 12
„Par fotografēšanas, foto digitālā apstrādes, skanēšanas, lielformāta foto izdruku izgatavošanas un noformēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas kultūras aģentūrai.”
Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu Rīgas Kongresu namam
Par krāsu iegādi lielformātu drukas printerim Canon IPF8000
Par saimniecības preču piegādi Rīgas kultūras aģentūrai

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi