Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
10.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Rīgas Atkarības profilakses centrs
Vides departaments
Centra rajona izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Mežaparks"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra"
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
Valūtas kursi
GBP: 0,8966
RUB: 80,0425
USD: 1,1342
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Arhīvs / Pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra" / RKA iepirkumi 2009  

Iepirkuma paziņojums

Iepirkuma identifikators:
RKA 2009/9
Iepirkuma nosaukums:
Digitālās ekspozīcijas tehnikas iegāde Rīgas Kultūras aģentūrai
Iepirkuma veids:
Piegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
līdz 9200.00 LVL
Paredzamais darba izpildes termiņš:
01.08.2009.
Piedāvājumi jāiesniedz:
Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas kultūras aģentūra” K. Valdemāra ielā 5,  Rīgā, LV-1010  202. kabinetā līdz 2009.gada 8.jūlija plkst.13.00. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir uzraksts „Piedāvājums iepirkumam „Digitālās ekspozīcijas tehnikas iegāde Rīgas Kultūras aģentūrai”, identifikācijas  Nr. RKA 2009/9” un norādot pretendenta rekvizītus.
Papildus informāciju var saņemt:
Papildus informāciju  var saņemt Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas kultūras aģentūra”, K. Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV-1010 līdz 2009.gada 8.jūlijam, laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 18.00, kontaktpersona  Andris Upmalis, tālrunis: 67181153, e-pasta adrese: andris.upmalis@riga.lv
Papildus informācija:

Informatīvais paziņojums par iepirkumu. Tehniskā specifikācija. Ieteicamā piedāvājuma forma.

Papildināts! Kļūdas labojums – tehniskās specifikācijas 3.,4.,5. pozīcijā minimālā spilgtuma tehnisko parametru  700 cd/□ vietā jābūt 450 cd/□

 

Paziņojuma publicēšanas datums:
01.07.2009.
Paziņojumu sagatavoja:
Una Lapsiņa, Rīgas Kultūras aģentūras grāmatvede, tālr.67037570
Līguma slēdzējs:
Rīgas pašavaldības aģentūra "Rīgas Kultūras aģentūra", reģ. nr. 90002288908, adrese: Elizabetes iela 61, Rīga, LV-1050

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi