Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Ziemeļu izpilddirekcija / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012  

Par friziera pakalpojumu sniegšanu dzimtsarakstu nodaļas Rīgā, Zemgaļu ielā 1 darbiniekiem

Par friziera pakalpojumu sniegšanu dzimtsarakstu nodaļas Rīgā, Rūpniecības ielā 21 darbiniekiem

Par IZ dzimtsarakstu nodaļas Zemgaļu ielā 1 videonovērošanas, ugunsdrošības, apsardzes sistēmu nodrošināšanu, tehnisko apkopi un uzraudzību

Par IZ Rīgā, Rūpniecības ielā 21 ēkas jumta tehnisko apsekošanu

Par IZ ēku Rūpniecības ielā 21 un Zemgaļu ielā 1 aprīkojumu ar apgaismojumu

Par rotaļu elementu iegādi un uzstādīšanu pie Velnezera

Par piebraucamā ceļa posma pie Bābelīša ezera seguma labošanu

Par pārģērbšanas kabīņu izgatavošanu un uzstādīšanu

Par ķieģeļu garāžas sienas remontu Aptiekas ielā 8, Rīgā

Par ēku demontāžu Rīgā: Brīvības gatvē 356 G, Stūrīša ielā b/n, Kr.Vademāra ielā 151 A

Par gaisa kondicionēšanas sistēmas remontdarbu veikšanu izpilddirekcijas telpā Zemgaļu ielā 1, Rīgā

Par saimnieciskai darbībai neizmantotās teritorijas pie Visbijas prospekta sakopšanu

Par aploces veida ātrumvaļna izbūvi pie bērnudārziem Dzelzavas ielā

Par gājēju ietves posma izbūvi pie Velnezera

Par rotaļu elementu piegādi

Par nojumju tirdzniecības galdiem izgatavošanu un uzstādīšanu Rīgā, Hipokrāta ielā un Aizsaules ielā.

Par tirdzniecības galdu izgatavošanu un uzstādīšanu Rīgā, Hipokrāta ielā un Aizsaules ielā

Par virszemes lietus ūdens kanalizācijas akas remontu un bojāto pievadu posmu atjaunošanu Sarkandaugavas tirgus laukumā pie mājas Tilta ielā 20.

Par iebrauktuves pie mājas Kvēles ielā 12 k-13, Rīgā remontu

Par ēku pamatu nojaukšanu Vecmīlgrāvja 5.līnija 2, Rīgā

Par tirdzniecības galda remontu Aizsaules ielā, Rīgā

Par tirdzniecības galdu krāsošanu Tilta ielā 20, Rīgā

Par Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas nodaļas ēkas Zemgaļu ielā 1  avarējušās aukstā ūdens apgādes sistēmas nomaiņu

Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbu būvuzraudzību iepirkuma 3.daļā

Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbu būvuzraudzību iepirkuma 2.daļā

Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbu būvuzraudzību iepirkuma 1.daļā

Informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana pie Bābelīša ezera

Dzimtsarakstu nodaļas laulību zāles mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana

Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošana (remonts) Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, Purvciemā – mikrorajonā starp Gunāra Astras, Lielvārdes un Augusta Deglava ielu

Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošana (remonts) Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, Purvciemā – mikrorajonā starp Gunāra Astras, Biķernieku un Augusta Deglava ielu un pie Pāles ielas

Augusta Deglava ielas Rīgā vietējās braukšanas joslas (Purvciema pusē) seguma atjaunošana (remonts)

Sanitāro mezglu remontdarbi izpilddirekcijas ēkā Rūpniecības ielā 21

Par mobilo arhīvu skapju pirkšanu

Par Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības ielā 21 kanalizācijas sistēmas telpās Nr.60, 76, 77, 78, 79, 80 avārijas remontdarbu veikšanu

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības ielā 21 2.korpusa 1.sekcijas jumta apsildes kabeļa nomaiņa

Noliktavas ēkas Viestura prospektā 22A, Rīgā sakārtošana

Siltuma radiatoru nostiprinājuma darbi

Lietus ūdens novades no jumta un kāju dušām izbūve pie Vecāķu pludmales tualetes

Piebraucamā ceļa izbūve Vecāķos

Publiskās tualetes būvniecības papildus darbu būvuzraudzība

Kancelejas preču piegāde izpilddirekcijas vajadzībām

Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana un uzturēšana pasūtītāja norādītajās vietās

Pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšana un apkope Vecāķu pludmalē

Par būves tehnisko apsekošanu un atzinuma sagatavošanu

Par LURSOFT interneta datu bāzu izmantošanu pamata abonements

Par deratizācijas apstrādes veikšanu pasūtītāja telpās

Par biroja iekārtu servisa apkalpošanu

Par apsardzes trauksmes signalizācijas pakalpojuma sniegšanu

Par gaisa kondicionēšanas sistēmas tehnisko apkopi pasūtītāja telpās

Friziera pakalpojumu sniegšana dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem (Rūpniecības ielā 21), kuri piedalās laulību svinīgajās ceremonijās

Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts iekškvartālu piebraucamajos ceļos

Inventāra un materiālu piegāde aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi„ ietvaros

Atkritumu izvešana aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi „ ietvaros

Ielu tirdzniecības vietu apsaimniekošana un uzturēšana

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēku Rīgā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā, Zemgaļu ielā 1 telpu uzkopšanas darbi

Par degvielas iegādi 2012.gadāPilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi