Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
14.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Iepirkumi
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Anvars, Oskars, Ritvars
Valūtas kursi
GBP: 0,8994
RUB: 80,1470
USD: 1,1329
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Īpašuma departaments / Arhīvs / 2012. gada iepirkumi  

 Īpašuma departamenta  2012. gada iepirkumi


Mēbeļu piegāde Rīgas domes Īpašuma departamenta struktūrvienību vajadzībām
Par tiesībām veikt Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 1.korpusa un 17.korpusa vienkāršotas renovācijas un 23.korpusa tehniskā projekta izstrādes un rekonstrukcijas papildu būvdarbus
Dabaszinību kabinetu vienkāršotas renovācijas darbi Rīgas Pļavnieku pamatskolas ēkā Jāņa Grestes ielā 14, Rīgā
Par tiesībām veikt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas renovācijas darbus Rīgas 51.vidusskolas ēkā Maskavas ielā 262, Rīgā
Par tiesībām veikt logu nomaiņu Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā Krišjāņa Barona ielā 107, Rīgā
Par tiesībām veikt būvju (ēku) demontāžas darbus
Par tiesībām veikt Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ēkas Purvciema ielā 38, Rīgā, pagrabstāva telpu vienkāršotu renovāciju
Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbi
Par tiesībām veikt Rīgas Hanzas vidusskolas ēkas Grostonas ielā 5, izlases veida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt žoga nomaiņas darbus Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" lietojuma teritorijā Zebiekstes ielā 1, Rīgā
Rīgas Ostvalda vidusskolas ēkas Dammes ielā 20, Rīgā, izlases veida vienkāršota renovācija
Par tiesībām veikt logu nomaiņu Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā Krišjāņa Barona ielā 107, Rīgā
Par tiesībām veikt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 10A, Rīgā, rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunas būvniecības darbus
Par tiesībām veikt Rīgas pašvaldības policijas administratīvās ēkas Detlava Brantkalna ielā 21, Rīgā, izlases veida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt ēkas Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 3, izlases veida vienkāršotu renovāciju
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku logu un fasāžu restaurācijas un ēku izgaismošanas papilddarbi
Dzīvojamās ēkas un palīgēku Rīgā, Valmieras ielā 41, demontāža
Dzīvojamās ēkas Rīgā, Skaistkalnes ielā 17, demontāža
Neapbūvētu zemesgabalu pārdošanas darījuma organizēšana
Par tiesībām veikt ēkas Rīgā, Laimdotas ielā 42, telpu vienkāršotu renovāciju
Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Hipokrāta ielā 25, un Rīgas 242.pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Hipokrāta ielā 25A, lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbi (celiņu atjaunošana)
Rīgas Sociālā dienesta ēkas Rīgā, Avotu ielā 31 k-2, lietojumā esošās teritorijas labiekārtošanas darbi
Par ēku Rīgā, Piena ielā 6 un Piena ielā 8, bīstamo konstrukciju demontāžu
Aktu zāles renovācijas darbi Rīgas sākumskolas "Valodiņa" ēkas Rīgā, Blaumaņa ielā 26
Sporta laukuma gumijas seguma ieklāšana Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas lietojumā esošajā teritorijā Rīgā, Parādes ielā 5
Rīgas 6.vidusskolas lietojumā esošās teritorijas Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 102, labiekārtošanas darbi
Mājturības kabineta vienkāršota renovācija Rīgas 34.vidusskolas ēkā Rīgā, Kandavas ielā 4/6
RP SIA "Rīgas 1.slimnīca" Rīgā, Bruņinieku ielā 5, 1.korpusa jumta renovācija
ĒKu Rīgā, Skaistkalnes ielā 17 un Valmieras ielā 41, demontāža
Par tiesībām veikt izlasveida vienkāršotas renovācijas darbus Rīgas patversmes ēkā Rīgā, Bārddziņu ielā 2
Par tiesībām veikt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izlases veida nomaiņas darbus Rīgas 253.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Rīgā, Ilūkstes ielā 2
Par tiesībām veikt iekštelpu apgaismojuma renovāciju Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas ēkā Rīgā, Vietalvas ielā 15
Rīgas pilsētas pašvaldības interešu pārstāvība apelācijas un kasācijas instancēs civillietā par zaudējumu piedziņu
Par tiesībām veikt izlasveida vienkāršotas renovācijas darbus Rīgas patversmes ēkā Rīgā, Bārddziņu ielā 2
Par tiesībām veikt Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas Rīgā, Zvārdes ielā 1, pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošanu un pagraba telpu izlasveida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt mazā baseina renovāciju Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo SIA „Rīgas pilsētas lombards” kapitāla daļu un AS „Ceļu pārvalde” akciju pārdošanas darījuma organizēšanas pakalpojumi
Telpu vienkāršota renovācija pirmsskolas izglītības iestādes grupas izvietošanai Rīgas 61.vidusskolas ēkā Rīgā, Pārslas ielā 14.
Par tiesībām veikt telpu izlasveida vienkāršotu renovāciju Rīgas 16.pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Rīgā, Slokas ielā 211
Rīgas pilsētas pašvaldības interešu pārstāvība tiesā civillietās un administratīvajās lietās, kas saistās ar SIA „Pārsla” prasījumiem
Par tiesībām veikt jumta seguma nomaiņas darbus Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas ēkā Rīgā, Vietalvas ielā 15
Rīgas 46.vidusskolas lietojumā esošās teritorijas Rīgā, Skuju ielā 28, labiekārtošanas darbi
Ventilācijas sistēmas un baseina vienkāršota renovācija Rīgas 72.vidusskolas ēkā Rīgā, Ikšķiles ielā 6
Par tiesībām veikt garderobes un mācību kabinetu mēbeļu piegādi Rīgas Kultūru vidusskolai Rīgā, Ganību dambī 7
Par tiesībām veikt mazā baseina renovāciju Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107
Zemes ierīcības darbu veikšana (zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana)
Ieejas mezgla renovācijas Darbi Rīgas 92.vidusskolas ēkā Rīgā, Ulbrokas ielā 3
Par tiesībām veikt mazā baseina renovāciju Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" ēkā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107
Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca" Rīgā, Bruņinieku ielā 5, 1,korpusa un 17.korpusa vienkāršotas renovācijas un 23.korpusa tehniskā projekta izstrādes un rekonstrukcijas papildus būvdarbi
Rīgas Anniņmuižas vidusskolas lietojumā esošās teritorijas Rīgā, Kleistu ielā 14, labiekārtošanas darbi (žoga nomaiņa)
Par tiesībām veikt Rīgas Purvciema vidusskolas ēkas Rīgā, Detlava Brantkalna ielā 5, mājturības kabineta vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" ēkas Rīgā, Annas ielā 2, telpu izlasveida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt Rīgas Valda Zālīša pamatskolas ēkas Rīgā, Kalpaka bulvārī 8, virtuves telpas vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt Rīgas Pļavnieku pamatskolas ēkas Rīgā, Jāņa Grestes ielā 14, telpu izlasveida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt Rīgas Imantas vidusskolas ēkas Rīgā, Kurzemes prospektā 158, pagrabstāva izlasveida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un aprīkojuma nomaiņu Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams" ēkā Rīgā, Miera ielā 45
Par tiesībām veikt skatuves tehniskā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Par tiesībām veikt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbus (rotaļu laukumu izbūvi)
Par tiesībām veikt ogļu katlu mājas nomaiņu pret atjaunojamo energoresursu apkures katlu Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas ēkā Rīgā, Margrietas ielā 4, Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansētā projekta ietvaros
Par tiesībām veikt ēkas Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 3, izlasveida vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt pamatskolas "Rīdze" ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, rekonstrukciju
Par tiesībām veikt Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" ēku kompleksa Rīgā, Vecāķu prospektā 80, Vecāķu prospektā 82 un Vecāķu prospektā 86, rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi
Par tiesībām veikt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbus (sporta laukumu izbūvi
Par tiesībām veikt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbus (celiņu atjaunošanu)
Par tiesībām veikt Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas ēkas Rīgā, Skrindu ielā 1, rekonstrukciju
Par tiesībām veikt Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca" Rīgā, Bruņinieku ielā 5, 17.korpusa ēkas fasādes renovāciju
Par tiesībām veikt ēkas Rīgā, Murjāņu ielā 59, 61A (kadastra apzīmējums Nr.0100 124 0291 001), konservācijas darbus
Par tiesībām veikt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbus (žogu nomaiņu)
Bērnu un jauniešu centra "IK Auseklis" ēkas Rīgā, Silciema ierlā 3, jumta un 3.stāva izlasveida vienkāršota renovācija
Topogrāfisko plānu izstrāde Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Par tiesībām veikt energoefektvitātes pasākumus Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Par tiesībām veikt pamatskolas "Rīdze" ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, rekonstrukciju
Par tiesībām veikt personu ar kustību traucējumiem vajadzībām aprīkotu skolēnu autobusu piegādi Rīgas pilsētas speciālās izglītības iestādēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta ietvaros
Par tiesībām veikt ēkas Rīgā, Murjāņu ielā 59, 61A (kadastra apzīmējums Nr.0100 124 0291 001), konservācijas darbus
Kancelejas preču piegāde Rīgas domes Īpašuma departamenta vajadzībām
Par tiesībām veikt nepabeigtās būves (jaunbūves) Rīgā, Gunāra Astras ielā 4, demontāžas darbus
Mēbeļu piegāde Rīgas Ukraiņu vidusskolai Rīgā, Visvalža ielā 4
Par tiesībām veikt pamatskolas "Rīdze" ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, rekonstrukciju
Par tiesībām veikt Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas ēkas Rīgā, Skrindu ielā 1, rekonstrukciju
Rīgas Āgenskalna sākumskolas ēkas Rīgā, Kandavas ielā 4 k-1, ieejas mezgla renovācija un lietus kanalizācijas izbūve
Par tiesībām veikt Rīgas Hanzas vidusskolas ēkas Rīgā, Grostonas ielā 5, telpu vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt aktu zāļu vienkāršotu renovāciju Rīgas 21.vidusskolas ēkā Rīgā, Tomsona ielā 35, un Puškina liceja ēkā Rīgā, Sarkandaugavas ielā 22
Sporta zāļu vienkāršotas renovācijas darbi Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Par tiesībām veikt Rīgas Sociālā dienesta ēkas Rīgā, Avotu ielā 31 k-2, renovāciju
Par tiesībām veikt Rīgas 28.vidusskolas ēkas telpu Rīgā, Sliežu ielā 23, vienkāršotu renovāciju
Par tiesībām veikt Rīgas 6.vidusskolas sākumskolas saimniecības ēkas Rīgā, Matīsa ielā 37/39, vienkāršotu renovāciju

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi