Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Austrumu izpilddirekcija / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi no 01.01.2013. – 30.09.2013.  


Par koka ēku centra „Koka Rīga” Krāsotāju ielā 12 noliktavas ēkas tehniskā projekta izstrādi

Par publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanas un remonta Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā, būvuzraudzība

Par garāžas Daugavpils ielā 8 nojaukšanas darbu veikšanu

Par pagalma un piebraucamo ceļu remontu Rudens ielā 12

Par peldvietas teritorijas labiekārtošanu Daugavas promenādē

Par piegādi un apmaksu suņu ekskrementu savākšanas maisiņiem

Par Spīķeru kvartāla un Daugavas labā krasta promenādes posma no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam teritorijas sakopšanas darbiem

Par peldvietas labiekārtošanas darbiem - paklājzāliena izveidošanu Daugavmalas promenādē, Maskavas ielā b/n kadastra nr. 011001256566

Par brīdinājuma zīmju "Lūdzu sakop!" un aizlieguma zīmju "Suns" izgatavošanu un uzstādīšanu Rīgas Latgales priekšpilsētas un Centra rajona administratīvajā teritorijā

Par Daugavas krasta tauvas joslas teritorijas no Maskavas ielas 266/7 līdz zemesgabalam Maskavas ielā b/n kadastra nr. 01001256866 sakopšanas darbiem

Par bērnu rotaļu laukumu ierīču un aprīkojumu atjaunošanas un remonta darbiem

Par publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanas un remontu darbu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā būvuzraudzību

Par lietus ūdens uztvērējaku un kanalizācijas aku remontu

Par piebraucamo ceļu remontu Dravnieku ielā 279/1

Par siltummezgla tehnisko apkopi Krāsotāju ielā 12

Par aizlieguma zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu Daugavmalā

Par katlumājas iekārtu sagatavošanu apkures sezonai

Par siltummezgla tehnisko apkopi

Par piebraucamo ceļu remontu Dravnieku ielā 4 un 6

Par fotoizstādes „Avotu iela” iekārtošanu

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Par tilta balsta apzaļumošanu 11.novembra krastmalā

Par teritorijas Maskavas ielā 31 līdz 35 un Elijas ielā 26 sakopšanu

Par pilsētvides sakopšanas darbu veikšanu Vecrīgas teritorijā brīvdienās un svētku dienās

Par piebraucamo ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remontu Latgales pr-tas administratīvajā teritorijā

Par hidro-ģeofiziskās izpētes veikšanu Daugavmalā

Par biotualešu izvietošanu ESF projekta ietvaros

Par teritorijas uzkopšanas darbiem Krāsotāju ielā 12

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem objektā Krāsotāju ielā 12

Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu Bastejkalna terasē

Par ielu norāžu stabu un ielu nosaukuma plākšņu atjaunošanu Dārziņos

Par ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšanu Daugavas promenādē

Par tehniskā projekta izstrādi teritorijas labiekārtošanai Rīgā, Kvadrāta ielā 22, kadastr.Nr.01000782215

Par bioloģisko atkritumu savākšanu un izvešanu

Par skatuves, gaismas un skaņas iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu 04.05.2013 Daugavmalā

Par peldvietas piebraucamā ceļa remontu Daugavas promenādē

Par stāvlaukuma ierīkošanu pie peldvietas Daugavmalā

Par deratizācijas pakalpojumu veikšanu

Par dekoratīvo augu un stādījumu izveidošanu un uzturēšanu

Par lielformāta foto izgatavošanu Daugavas promenādē

Par bērnu rotaļu laukumu iekārtu un aprīkojuma remontu

Par tehnisko apsardzi un ugunsdrošības signalizāciju Krāsotāju ielā 12

Par sporta spēļu un atrakciju programmas nodrošināšanu 04.05.2013 Daugavas promenādē

Par glābšanas stacijas izbūvi Daugavmalā, zemes kadastra nr. 01001256866

Par gājēju un veloceliņa rekonstrukcijas darbiem Daugavas krastmalā, Maskavas ielā b/n, zemes kadastra Nr. 0100 125 6866

Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Pašvaldības valdījumā, publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remontu Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Par Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvās teritorijas sakopšanas darbos savākto atkritumu izvešanu un nogādāšanu deponēšanai noglabāšanas vietās

Par biotualešu kabīņu izvietošanu Daugavas promenādē

Par ugunsaizsardzības signalizācijas sistēmas tehnisko apkalpošanu

Par videonovērošanas un tehniskās apsardzes sistēmas tehnisko apkopi

Par darba inventāra piegādi ESF projekta ietvaros

Par kancelejas preču piegādi

Par ziedu kompozīciju piegādi telpu vizuālajam noformējumam

Par labiekārtošanas darbiem Daugavas promenādē

Par akmens - metāla soliņa ar koka sēdvirsmu izgatavošanu un uzstādīšanu Daugavas promenādē

Par veselības pārbaužu nodrošināšanu ESF projektā „Algotie pagaidu darbi”

Par audiovizuālo dokumentu izgatavošanu

Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā ēkā Daugavpils ielā 31, Rīgā

Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļai Aglonas ielā 4b

Par Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvās ēkas Rīgā, Daugavpils ielā 31, kondicionēšanas sistēmu tehnisko apkopi vasaras sezonā


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi