Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
29.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Maksis, Raivis, Raivo, Maksims
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Austrumu izpilddirekcija / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi 2012  
Par atkritumu urnu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu publiskās rekreācijas ārtelpā Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas teritorijā

Par bruģēšanas darbiem Rīgā, Daugavas promenādē (kadastra Nr.01001256859) no Kvadrāta ielas līdz putnu novērošanas tornim

Par šķūņu ar kadastra apzīmējumu Nr. 01000432013 nojaukšanas darbiem

Par sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas darbiem Rīgā, Krustpils ielā zemesgabalā ar kadastra Nr. 010012110344 un Nr. 01001210198

Par pilsētvides sakopšanas darbiem brīvdienās un svētku dienās Vecrīgas teritorijā, Rīgā

Par parka soliņu izgatavošanu un uzstādīšanu publiskās rekreācijas ārtelpā Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas teritorijā

Par ceļa zīmju un zīmes "Suns" izgatavošanu un uzstādīšanu Rīgā, Daugavas promenādē no putnu novērošanas torņa virzienā uz teritoriju "Dārziņi"

Par ielu norāžu stabu un ielu nosaukumu plākšņu uzstādīšanas un atjaunošanas darbiem Rīgā, teritorijā "Dārziņi"

Par putnu novērošanas torņa Ķengaragā, Kvadrāta ielā b/n, zemes gabalā ar kadastra Nr.01001256859 remonta darbiem

Par šķūņu kadastra Nr.01000440075 nojaukšanu uz zemesgabala Maskavas ielā 121, Rīgā

Par piebraucamā ceļa remonta darbiem pie Rīgas Ķengaraga vidusskolas Maskavas ielā 273/b, Rīgā

Par sešu parka soliņu remontu skvērā Valmieras ielas, Pērnavas ielas un Augusta Deglava ielas krustojumā, Rīgā

Par publiskās rekreācijas ārtelpas labiekārtošanu - apgaismojuma tehniskā projekta izstrādi un tā ierīkošanu

Par tehniskā projekta "Teritorijas labiekārtošana Rīgā, Andreja Saharova ielā b/n, zemes kadastra Nr.01001212989 " realizācijas uzraudzību

Par soliņu un atkritumu tvertņu montāžas darbiem Pļavnieku bērzu birzī, zemesgabala kadastra Nr.0100 121 0201

Par tehniskā projekta "Teritorijas labiekārtošana Rīgā, Andreja Saharova ielā b/n, zemes kadastra Nr.01001212989 " būvuzraudzības darbiem

Par tehniskā projekta "Teritorijas labiekārtošana Rīgā, Andreja Saharova ielā b/n, zemes kadastra Nr.01001212989 " ietvaros I kārtas 1.daļas realizāciju - celiņu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu

Par sadzīves atkritumu izvešanas darbiem no Vecrīgas, Rīgā teritorijas

Par būvdarbu būvuzraudzību objektos Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Staburags” teritorijā – Maskavas ielā 379

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Biķernieki” teritorijā – A.Deglava 152 k-3

Piebraucamo ceļu un ietvju pie izglītības iestādēm remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā dzīvokļu īpašnieku biedrības „Kaimiņi 21” teritorijā - Rušonu ielā 24 k-1

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā - apbūves kvartālā starp akadēmiķa M.Keldiša un Rudens ielām un starp Lubānas un Slāvu ielām, pie ēkām A. Deglava iela 156, Dravnieku iela 4 un 6, Pļavnieku ielā 1

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā - apbūves kvartālā starp Piedrujas, Stopiņu, Zeltiņu un Nīcgales ielām

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā - apbūves kvartālā starp Vietalvas, Piedrujas, Zeltiņu un Nīcgales ielām

Publiskajā lietošanā esošu pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošana un remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā - apbūves kvartālā starp Vietalvas, Piedrujas un Nīcgales ielām

Vasaras sauļošanās terases ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Rīgā, Ķengaragā, Daugavas promenādē - I būvniecības kārta

Par bērnu rotaļu laukuma Miera dārzā Rīgas latgales priekšpilsētā iekārtu un aprīkojuma remonta un atjaunošanas darbiem

Par degvielas kartes izdošanu un lietošanu

Par gājēju ietves atjaunošanas darbiem Daugavas krastmalā

Par asfaltbetona seguma remontu un apmaļu nomaiņu Rīgā, A.Deglava un Pērnavas ielu krustojumā

Teritorijas labiekārtošana Rīgā, A.Deglava – Pērnavas ielas skvērā starp A.Deglava, Pērnavas, Tallinas un Valmieras ielām

Par katlumājas iekārtu Rīgā, Daugavpils ielā 31 sagatavošanu apkures sezonai

Par siltummezgla Rīgā, Daugavpils ielā 31 tehnisko apkopi

Par ielu norāžu stabu un ielu nosaukumu plākšņu atjaunošanas darbiem Rīgā, stratēģiski nozīmīgākajās Dārziņu apkaimes ielās

Projekta „Rakstniekam Augustam Deglavam 150” ietvaros skulpturālā veidojuma „RĪDZINIEKI” iekšējā apgaismojuma izbūves darbiem

Par logu mazgāšanu Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvai ēkai Daugavpils ielā 31, Rīgā un Dzimtsarakstu nodaļas ēkai Aglonas ielā 4b, Rīgā

Par 15 parka soliņu izgatavošanu, piegādi uz uzstādīšanu Pālvnieku zaļajā birzī

Par biotualešu uzstādīšanu un apkopšanu Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā Eiropas Sociālā fonda projektā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" nodarbināto nodrošināšanai ar labierīcībām

Par 33 atkritumu urnu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu

Piebraucamo ceļu, ietvju un teritoriju asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Par trīs biotualešu kabīņu izvietošanu Rīgā, Daugavmalas promenādes posmā no Kaņiera ielas līdz Kvadrāta ielai un ikdienas uzkopšanu

Par vienas biotualetes kabīnes izvietošanu Rīgā, Lubānas ielā 100, pie Pļavnieku kapiem un ikdienas uzkopšanu

Par gājēju laipas (virs applūstošās krasta zonas) izveidošanas darbiem, pārceļot to no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 125 6859 uz zemesgabalu ar kadastra Nr.0100 125 6866) Rīgā

Par tehniskā projekta korekciju atbilstoši būvniecībai kārtās un pārskaņošanu Rīgā, teritorijā A.Deglava, Pērnavas un Valmieras ielas krustojumā (zemesgabala kad. Nr.01000372011)

Par tehniskā projekta "Daugavas krasta labiekārtošana un tiltiņa izveide" I kārtas realizācijas – gājēju laipas izbūves un teritorijas labiekārtošanas Rīgā, Maskavas ielā b/n (125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts) autoruzraudzību

Par tehniskā projekta "Daugavas krasta labiekārtošana un tiltiņa izveide" I kārtas realizācijas - gājēju laipas izbūvi un teritorijas labiekārtošanas darbu Rīgā, Maskavas ielā b/n (125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts) būvuzraudzību

Tehniskā projekta „Daugavas krasta labiekārtošana un tiltiņa izveide” ietvaros I kārtas realizācija – gājēju laipas izbūve un teritorijas labiekārtošana Rīgā, Maskavas ielā b/n (125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts)

Par automātisko durvju "Besam" EMJ-2 (2gab.) un "Dorma" ES90 (1gab.) ēkā Daugavpils ielā 31, Rīgā pārbaudi un tehnisko apkopi

Par maināmo paklāju īri un maiņas pakalpojumiem

Par desmit ziedu vāžu ar viengadīgām puķēm Kaļķu ielas posmā starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri, Rīgā noformēšanu un uzturēšanu

Par Rīgas centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvās teritorijas sakopšanas darbos savākto atkritumu izvešanu un nogādāšanu deponēšanas vietās

Skulptūru grupas „Rīdzinieki” izveide un uzstādīšana skvērā Rīgā, A.Deglava un Pērnavas ielu stūrī

Par degvielas piegādi ESF projektā „Algotie pagaidu darbi”

Par dekoratīvo augu, stādījumu un puķu dobju pie Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvās ēkas Daugavpils ielā 31, Rīgā, un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas administratīvās ēkas Aglonas ielā 4b izveidošanu, papildināšanu un uzturēšanu

Par printeru un kopētāju toneru (krāsu) piegādi

Par 40 (četrdesmit) informatīvo zīmju „Lūdzu sakop!” un 15 (piecpadsmit) statu izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem Rīgā, Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Par projekta „Rakstniekam Augustam Deglavam - 150” skulpturālā veidojuma „RĪDZINIEKI” maketēšanas darbiem, t.sk. montāžas, uzstādīšanas un demontēšanas darbiem Rīgā, Augusta Deglava, Pērnavas un Valmieras ielu krustojumā ielā „RĪDZINIEKI”

Par inventāra (preču) piegādi Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros organizētā Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošināšanai

Par kultūras projekta "Augustam Deglavam 150" piemiņas plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu

Par Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Rīgā, Daugavpils ielā 31, administratīvās ēkas kondicionēšanas sistēmu un ventilācijas agregātu tehnisko apkopi vasaras sezonā

Par veselības pārbaužu nodrošināšanu Pasūtītāja nosūtītajām personām (bezdarbniekiem) Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu darbi” ietvaros

Par nedzīvojamās ēkas Rīgā, Lubānas ielā 39B jumta seguma renovāciju

Par frizētavas pakalpojumiem Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas divām darbiniecēm - svinīgās laulību reģistrācijas vajadzībām

Par saimniecības (higiēnas) preču – papīra roku dvieļu un tualetes papīra piegādiPilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi