Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
14.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Anvars, Oskars, Ritvars
Valūtas kursi
GBP: 0,8994
RUB: 80,1470
USD: 1,1329
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Austrumu izpilddirekcija / Arhīvs / 2011.gads / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi  

Degvielas iegāde Rīgas Austrumu izpilddirekcijas vajadzībām
Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma remonts Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
Logu un vitrīnu mazgāšana Daugavpils ielā 31 un Aglonas ielā 4b
Par „Canon” firmas ražoto iekārtu apkopi un remontu
Par 9 solu konstrukciju un bijušās A/S "Kvadrāts" teritorijas betona nožogojuma krāsošanas darbiem
Par apgaismojuma ierīkošanu Ķengaraga promenādē
Par asfaltbetona seguma remonta darbiem A.Saharova ielā 27, Rīgā
Par asfaltbetona seguma remonta darbiem Maskavas ielā 252/4 (posmā no mājas līdz Maskavas ielai) un starp Prūšu ielu 13 un Prūšu ielu 15 (aiz gājēju celiņa)
Par bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma remontu Rīgā
Par bērnu rotaļu laukumu ierīču remonta darbiem
Par bērnu rotaļu laukumu ierīču remontu un uzturēšanu
Par bruģakmens seguma izveidošanu pie dekoratīvā vides objekta „Velosipēds” Daugavmalas promenādē
Par ceļa zīmju un betona pusapļa šķēršļa uzstādīšanas darbiem Rīgā, Maskavas ielā b/n, zemesgabalos 125.grupa 6859.grunts
Par Daugavas krasta daļējas labiekārtošanas un tiltiņa izveides Rīgā, Maskavas ielā b/n, 125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts, autoruzraudzības darbiem visā Objektā būvniecības laikā
Par Daugavas krasta daļējas labiekārtošanas un tiltiņa izveides Rīgā, Maskavas ielā b/n, 125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts, autoruzraudzības darbiem visā Objektā būvniecības laikā
Par Daugavas krasta daļējas labiekārtošanas un tiltiņa izveides Rīgā, Maskavas ielā b/n, 125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts, būvuzraudzības darbiem visā Objektā būvniecības laikā
Par Daugavas krasta daļējas labiekārtošanas un tiltiņa izveides Rīgā, Maskavas ielā b/n, 125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts, būvuzraudzības darbiem visā Objektā būvniecības laikā
Par Daugavas krasta labiekārtošanu
Par Daugavas krasta labiekārtošanu-apzaļumošanu
Par Daugavas krasta labiekārtošanu-gājēju laipas virs applūstošās krasta zonas izveidošanas darbiem
Par dekoratīvo augu stādījumu un puķu dobju pie Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvās ēkas Daugavpils ielā 31, Rīgā, un Dzimtsarakstu nodaļas administratīvās ēkas Aglonas ielā 4b, Rīgā, izveidošanu, papildināšanu un uzturēšanu
Par deratizācijas pakalpojumiem
Par dizaina mākslas objekta - informatīvās zīmes parauga "Sakop vidi" un "Lūdzu, sakop!" izgatavošanu izvietošanai Rīgas Latgales priekšpilsētā
Par gājēju ietves rekonstrukcijas darbiem Rīgā, pretī mājai Nīcgales ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 071 0449 8001)
Par garāžas ēkas Rīgā, Maskavas ielā 49 nojaukšanas darbiem un zemesgabala (kadastra Nr.0100 072 2214) Rīgā, Salacas ielā 10 labiekārtošanu
Par iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbu būvuzraudzību objektos Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
Par ielu vingrošanas sporta laukuma izbūvi zemesgabalā ar kadastra Nr.01000780336 Maskavas ielā 262, Rīgā
Par informatīvās zīmes "Suns" izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem Rīgā, teritorijā starp Ilūkstes, A.Deglava un A.Saharova ielām
Par kancelejas preču piegādi
Par kancelejas preču piegādi
Par katlumājas Daugavpils ielā 31, Rīgā sagatavošanu apkures sezonai
Par masīvkoka solu ierīkošanu Daugavmalas promenādē
Par metāla garāžas un koka šķūnīšu nojaukšanas darbiem
Par noliktavas (bez kadastra apzīmējuma) nojaukšanas darbiem uz zemesgabala Sakņu ielā (kadastra apzīmējums 0100 125 0114)
Par objektu Rīgā Mazā Kalna iela, kadastra apz. 0100 044 0089 un Krāsotāju ielā 12, kadastra apz. 0100 034 001 001 novērtēšanu
Par objektu Rīgā Mazā Kalna iela, kadastra apz. 0100 044 0089 un Krāsotāju ielā 12, kadastra apz. 0100 034 001 001 novērtēšanuDaugavas krasta Rīgā, Maskavas ielā b/n (125.grupa 6859.grunts, 078.grupa 2215.grunts), daļēja labiekārtošana un tiltiņa izv
Par pamatlīdzekļu iegādi ESF projektā
Par putnu novērošanas torņa Ķengaragā, Kvadrāta ielā b/n, zemes gabalā ar kadastra Nr.01001256859, remonta darbiem
Par putnu novērošanas torņa Ķengaragā, Kvadrāta ielāb/n, zemes gabalā ar kadastra Nr.01001256859, remonta darbiem
Par remonta darbiem (1.stāvā) un invalīdu pacēlāja nomaiņu Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā ēkā Rīgā, Daugavpils ielā 31
Par Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 2011.gada 22.jūnijā rīkotā publiskā pasākuma Jāņu ielīgošana Ķengaraga parkā ar skatuvi, gaismas un skaņu iekārtu nodrošināšanu
Par Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā „Dārziņi” esošo Rīgas pilsētas meliorācijas sistēmu-novadgrāvju, tīrīšanas un krituma sabalansēšanas darbiem
Par Rīgas Latgales priekšpilsētas sniega izgāztuvju Rīgā: Maskavas ielā b/n, kadastra Nr.01001256856, 20920m2 platībā un Maskavas ielā b/n, ar kadastra Nr.01001256672, 18607m2 platībā sakārtošanu
Par sakārtotas un tīras vides saglabāšanu Rīgas Latgales priekšpilsētā Ķengaraga promenādē
Par siltummezgla Daugavpils ielā 31, Rīgā tehniskās apkopes veikšanu
Par skiču projekta izstrādāšanu teritorijas Rīgā, A.Deglava, A.Saharova un Ilūkstes ielām (daļa no zemes gabala ar kadastra Nr.0100 121 0201 un zemes gabals ar kadastra Nr.0100 121 1402)
Par šķūnīšu kadastra apzīmējums (0100 046 2005 002) nojaukšanas darbiem uz zemesgabala Virsaišu ielā 5, Rīgā
Par tehniskā atzinuma TAA izstrādi galvenajām konstrukcijām ēkām Daugavpils ielā Nr.48, liters 002, Lāčplēša ielā Nr.112a un Katoļu ielā Nr.41, Rīgā
Par tehniskā projekta izstrādi teritorijas labiekārtošanai Rīgā, starp A.Saharova, Dravnieku un Pļavnieku ielām (zemes gabals ar kadastra Nr.0100 121 2989)
Par tehniskā projekta izstrādi vasaras sezonas sauļošanās terases ierīkošanai Rīgā, Daugavmalas promenādē
Par tehniskās apkopes darbu veikšanu Izpilddirekcijas vēstuļu frankēšanas mašīnai Pitney Bowes 6300
Par topogrāfisko uzmērījumu darbiem Rīgas pilsētā pie Dienvidu tilta , kadastra Nr. 0100 072 2133
Par topogrāfisko uzmērīšanu M 1:500 digitālā dwg formātā un izdruku formā 4 eksemplāros objektam Rīgā, Krāsotāju ielā (daļai no zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 034 0177 un Nr.0100 034 0085)
Par topogrāfisko uzmērīšanu M 1:500 digitālā dwg formātā un izdruku formā 5 eksemplāros objektam - teritorijai Rīgā, starp Dravnieku ielu, A.Saharova ielu un Pļavnieku ielu
Par ugunsdrošības sistēmas iekārtas Dzimtsarakstu nodaļā Aglonas ielā 4b tehnisko apkopi un uzturēšanu
Par uzstādīto dizaina mākslas objektu - ielu un objektu nosaukumu norādes stabu atjaunošanu un objektu norādes plākšņu nomaiņu
Par vējtvera izbūves darbiem administratīvajā ēkā Rīgā, Daugavpils ielā 31
Par vējtvera izbūves Rīgas Austrumu izpilddirekcijas ēkā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, būvuzraudzības darbu veikšanu
Par videonovērošanas sistēmas Rīgā, Daugavas malā, teritorijā ar kadastra Nr.0100 078 070, bez adreses montāžas darbiem
Par vides dizaina objekta "Pulkstenis" mazgāšanas darbiem, Lāčplēša un Gogoļa ielas stūrī, Rīgā
Par zāliena, asfaltēto laukumu un gājēju ietvju kopšanas darbiem Rīgā, Daugavpils ielā 31 un Aglonas ielā 4b
Par ziedu kompozīciju podos (12gab.) izveidošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā, Rīgā, Mūrnieku ielā un Daugavpils ielā 31
Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvās teritorijas sakopšanas darbos savākto atkritumu izvešana un nogādāšana deponēšanai noglabāšanas vietās
Rīgas Centra rajona un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Avots” teritorijas zaļo zonu un pašvaldības neapbūvēto teritoriju kopšana, atkritumu savākšana un noglabāšana
Rīgas Latgales priekšpilsētas skvēru, piemiņas vietu un Daugavmalas tauvas joslas ar tai piegulošām teritorijām, ieskaitot Daugavas promenādi, teritoriju kopšana, atkritumu savākšana un noglabāšana
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Daugava” teritorijas un ielām pieguļošo apstādījumu joslu Dārziņu teritorijā, Rīgā, zaļo zonu un pašvaldības neapbūvēto teritoriju kopšanu, atkritumu savākšanu un noglabāšanu
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Ķengarags” teritorijas un Zaķusalas krastmalas tauvas joslas ar tām piegulošo teritoriju zaļo zonu un pašvaldības neapbūvēto teritoriju kopšanu, atkritumu savākšanu un noglabāšanu
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Krasts” teritorijas, dzelzceļam pieguļošās apstādījumu joslas (15-20 m platumā) un teritorijas no Dzirnavu ielas līdz Krustpils ielai zaļo zonu un pašvaldības neapbūvēto teritoriju kopšana, at
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Pļavnieki” teritorijas zaļo zonu un pašvaldības neapbūvēto teritoriju kopšana, atkritumu savākšana un noglabāšana
Sniega tīrīšana, savākšana un izvešana Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi