Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
12.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Juridiskā pārvalde
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Personāla nodaļa
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Saimniecības pārvalde
Rīgas pilsētas būvvalde
Finanšu departaments
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Mājokļu un vides departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Austrumu izpilddirekcija
Iepirkumi no 2013.gada 1.oktobra
Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi
Arhīvs
Pārdaugavas izpilddirekcija
Ziemeļu izpilddirekcija
Pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
SIA “Rīgas nami”
Arhīvs
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Indriķis, Ints, Namejs
Valūtas kursi
GBP: 0,8957
RUB: 80,2104
USD: 1,1276
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pašvaldības iepirkumi / Austrumu izpilddirekcija / Arhīvs / 2010.gads / Rakstveidā noslēgtie publisko iepirkumu līgumi  

Būvdarbu līgums: Par avārijas situācijas likvidēšanas darbiem Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvās ēkas jumta segumā Rīgā, Daugavpils ielā 31
Būvdarbu līgums: Par ceļa zīmju uzstādīšanu Kaņiera-Ķengaraga ielās, Rīgā
Būvdarbu līgums: Par ēkas Aglonas ielā 37, Rīgā demontāžu (kadastra nr. 0100 078 0301)
Būvdarbu līgums: Par ietves no betona bruģakmens izbūves darbiem (kadastra nr. 01000400081)
Būvdarbu līgums: Par Rīgas pilsētas teritorijas ainavisko sakopšanu, t.sk. ietves izbūvi ēkas konservēšanas darbiem Krīdenera dambī (kadastra Nr. 0100 048 0176) no Krasta masīva līdz Dunavas ielai, Rīgā
Daugavas krasta labiekārtošana un tiltiņa izveide
Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanas ietvaros savākto atkritumu izvešana un nogādāšana deponēšanai noglabāšanas vietās
Iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbi Rīgas pašvaldības SIA „Pļavnieku nami” un DzīKS „Biķernieki” teritorijā
Pakalpojumu līgums:Par ugunsdzēšanas inventāra pārdošanu, pārbaudi, uzpildi un apkopi
Par 12 parka soliņu uz čuguna kājām (kods 20204) izgatavošanu un piegādi
Par 15 informatīvo plāksnīšu izgatavošanu
Par 35 atkritumu urnu izgatavošanu un uzstādīšanu Ķengaraga promenādē no Kaņiera ielas līdz Kvadrāta ielai , Rīgā
Par apstādījumu, asfaltēto laukumu un trotuāru kopšanas darbiem teritorijā – Daugavpils ielā 31, Rīgā
Par caurteku tīrīšanas un renovācijas darbiem Dārziņu 21.līnijā, Dārziņu 22.līnijā, Dārziņu 23.līnijā, Dārziņu 24.līnijā, Rīgā
Par dzīvžoga formēšanas darbiem no dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas līdz ielu braucamajai daļai posmā no Lokomotīves un Višķu ielas krustojuma līdz Salaspils un Lubānas ielu krustojumam
Par ēkas demontāžu un teritorijas sakārtošanu nekustamajā īpašumā Krāslavas ielā 19, Rīgā
Par gājēju trotuāra izveidošanu no betona plāksnēm Gogoļa ielā (kadastra nr.01000430037)
Par ģimenes atpūtas dienas "Mazā stiprinieka piedzīvojumi", kura notiek Eiropas mobilitātes nedēļas pasākuma ietvaros, organizēšanu
Par hlora balonu savākšanu Rīgā, Jaunrozes ielā un to neitralizācijas darbiem
Par iekšējo telpu renovācijas darbiem Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā ēkā, Rīgā, Daugavpils ielā 31
Par iekškavartālu lietus kanalizācijas tīklu avārijas tīrīšanu un tā elementu remontu, seguma atjaunošana
Par iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas (remonta) darbu būvuzraudzību objektos Rīgas pašvaldības SIA "Avotu nami", "Krasta nami", "Ķengaraga nami", "Daugavas nami ", "Rīgas Centra apsaimniekotājs", "Pļavni
Par informatīvās izkārtnes izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Maskavas ielā
Par informatīvās izkārtnes izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Maskavas ielā, Rīgā uz zemes gabala ar kadastra Nr.01000780413
Par informatīvo plākšņu izgatavošanu Bērzu birzs parkam Pļavniekos
Par kāpņu renovāciju Daugavas krastā pie ēkas Maskavas ielā 258/7, Rīgā
Par katlu mājas Rīgā, Daugavpils ielā 31, sagatavošanu apkures sezonai un to tehnisko apkopi
Par krūmu apaugumu likvidēšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu promenādē no Kaņiera ielas līdz Dienvidu tiltam, Rīgā
Par laulību reģistrācijas trīs tērpu komplektu izgatavošanu
Par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā iekļauta zemes gabala Rājumsila ielā, Rīgā, atbrīvošanu
Par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 217, Rīgā (kadastra Nr.0100 047 0113), neapdzīvotās koka ēkas (kadastra apzīmējums 0100 047 0113 001) konservācijas darbiem
Par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 87, Rīgā, (kadastra Nr.0100 039 0151), neapdzīvotās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 039 0151 001) konservācijas darbiem
Par nekustamā īpašuma Ulbrokas ielā 8a, Rīgā konservācijas, teritorijas sakopšanas, atkritumu savākšanas, izvešanas un noglabāšanas darbiem
Par remonta darbu veikšanu Rīgas Austrumu izpilddirekcijas garāžu boksos, Rīgā, Daugavpils ielā 31
Par Rīgas pilsētai piekrītošo, saimnieciskai darbībai neizmantojamo teritoriju Latgales priekšpilsētas un centra rajona administratīvajā teritorijā pēc Lielās talkas 24.aprīlī ("Melnie maisi") sakopšanas darbiem
Par saimniecības (higiēnas) preču piegādi
Par siltummezgla Rīgā, Daugavpils ielā 31, tehnisko apkopi
Par solu grupas izveidi teritorijā pie Kvadrāta ielas, Rīgā
Par solu izgatavošanu un uzstādīšanu, atbilstoši PUŠU savstarpēji saskaņotam maketam, Daugavmalas promenādē Ķengaragā no Kaņieru ielas līdz Kvadrāta ielai, Rīgā
Par Sv.Jāņa baznīcas ziemeļrietumu mūra zelmiņa remontdarbiem Jāņa ielā 7, Rīgā
Par teritorijas pie Maskavas ielas 322, Rīgā, bruģēšanas un labiekārtošanas darbiem
Par teritorijas virsūdeņu novadīšanas darbiem Kvadrāta ielā b/n, kad. Nr. 0100 125 6859
Par topogrāfisko plānu M 1:500 digitālā formātā un izdruku formā objektiem Rīgas pilsētā, Krīdenera dambja un Krasta ielas posma teritorijai izgatavošanu
Par triecienaapsorbējošā gumijas seguma montāžas darbiem bērnu spēļu laukumā Ludzas ielā 30/32, Rīgā
Par ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas renovācijas darbiem Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā ēkā Rīgā, Daugavpils ielā 31
Par video novērošanas sistēmu un iekārtu sezonas tehnisko apkopi
Par vides dizaina ainavas ansambļa autordarba (skices) turpinājumu Daugavmalas promenādes rekonstrukcijai Ķengaragā no Ķengaraga ielas līdz Kvadrāta ielai
Par žoga demontāžu, krūmu un koku izciršanu, teritorijas sakopšanu, sarkano līniju robežās teritorijā „Dārziņi”, Rīgā
Publiskais pakalpojuma līgums - Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanas ietvaros savākto atkritumu izvešana un nogādāšana deponēšanai noglabāšanas vietā
Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas teritorijā esošu zaļo zonu un neiznomātu, lietošanā un valdījumā nenodotu pašvaldības teritoriju kopšana, atkritumu savākšana un noglabāšana
Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas zaļo zonu un pašvaldības neapbūvēto teritoriju kopšana, atkritumu savākšana un nogādāšana deponēšanai noglabāšanas vietās
Rotaļu laukuma ierīkošana un iekārtu uzstādīšana, treniņu (nodarbību) vadīšana un nodrošināšana atbilstoša speciālista uzraudzībā rotaļu laukumā aktīvās atpūtas zonā pie Daugavas promenādes (zemes vienība 0100 072 2186)
Rotaļu laukumu ierīkošana un iekārtu uzstādīšana A.Saharova ielā b/n, zemes vienībā 0100 121 2989 un bērzu birzī Pļavniekos, zemes vienībā 0100 121 0201, Rīgā
Teritorijas sakopšana Rēznas ielā

Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi