Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
18.01.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes priekšsēdētājs
Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Frakcijas
Rīgas domes sēdes
Komitejas
Komisijas
Rīgas domes Pieminekļu padomes sēdes
Rīgas domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Sēžu grafiks
Frakciju paziņojumi un deputātu viedokļi
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Antis, Antons, Antonijs
Valūtas kursi
GBP: 0,8511
RUB: 68,2495
USD: 1,1108
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas dome / Rīgas domes sēdes  

Rīgas domes sēdes

Rīgas dome deputāti lēmumus pieņem sēdēs, kuras ir atklātas. Tajās var būt klāt ikviens pašvaldības iedzīvotājs, žurnālisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu amatpersonas.

Klātesošajiem iedzīvotājiem, kā arī personām, kuras ir uzaicinātas uz Rīgas domes sēdi, nav tiesību bez Rīgas domes priekšsēdētāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

Rīgas domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc Rīgas domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību.

Rīgas domes kārtējās sēdes notiek trešdienās, plkst.12.00, ja vien Rīgas domes priekšsēdētājs nav noteicis citu sēdes norises laiku.

Rīgas domes sēdes notiek valsts valodā. Sēdēs izskatāmie lēmumu projekti un citi dokumenti iesniedzami valsts valodā.

Rīgas dome var izskatīt tikai tos jautājumus, kuri iekļauti izziņotajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Rīgas domes deputātiem.

Balsošana Rīgas domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Aizklātu balsošanu var pieprasīt likumā “Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos. Lēmumu par aizklātu balsošanu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

Rīgas domes lēmumus pieņem ar klātesošo Rīgas domes deputātu balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad likumos noteikts cits lēmumu pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits.
Par klātesošiem balsošanas laikā uzskatāmi tie Rīgas domes deputāti, kuri reģistrējušies pirms attiecīgā balsošanas režīma pasludināšanas. Deputātu reģistrācija notiek elektroniski. Ja kādā no balsojumiem balsis sadalījušās vienādi (“par” vienādi ar “pret” un “atturas”), izdarāma pārbalsošana. Ja arī pārbalsojot balsis sadalījušās vienādi, lēmums vai balsotais priekšlikums nav pieņemts. Ja par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. Tādā gadījumā lēmuma projektu var iesniegt Rīgas domei atkārtotai izskatīšanai Rīgas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.


Rīgas domes sēžu pārraides

Rīgas domes vadība tiekas ar Brasas tilta būvdarbu veicējiem
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi