Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
17.01.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes priekšsēdētājs
Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Frakcijas
Rīgas domes sēdes
Komitejas
Komiteju sēžu darba kārtības (sasaukums no 22.06.2017.)
Komisijas
Rīgas domes Pieminekļu padomes sēdes
Rīgas domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Sēžu grafiks
Frakciju paziņojumi un deputātu viedokļi
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Dravis, Tenis
Valūtas kursi
GBP: 0,8547
RUB: 68,8102
USD: 1,1169
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas dome / Komitejas  

Īsumā par komiteju darbu:

Lai nodrošinātu Rīgas domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Rīgas domes sēdēs, Rīgas dome izveido pastāvīgās komitejas, kuru skaitlisko un personālo sastāvu nosaka, pieņemot atsevišķus Rīgas domes lēmumus.

Katrs deputāts var strādāt vienā vai divās komitejās.

Likumā "Par pašvaldībām" noteikts, ka komiteju darbs notiek atklātās sēdēs.

Domes patstāvīgā komiteja no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku (vietniekus). Komitejas priekšsēdētāja vietnieks pēc priekšsēdētāja norādījuma veic priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

Katra Rīgas domes patstāvīgā komiteja īsteno deputātu kontroli pār attiecīgās nozares pašvaldības administrācijas iestādēm.

Rīgas domes komitejas:

 • sagatavo jautājumus izskatīšanai Rīgas domes sēdēs;
 • sniedz atzinumus jautājumos, kas ir to kompetencē;
 • izskata komiteju kontrolē esošo pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz to Rīgas domes Finanšu departamentā;
 • izskata komiteju kontrolē esošo pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, pārbauda to izpildi;
 • izstrādā perspektīvās attīstības stratēģiju komitejas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu komitejas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sadarbojas ar citām Rīgas domes pastāvīgajām komitejām starpnozaru un starpinstitucionālās sadarbības jautājumos;
 • sagatavo priekšlikumus Rīgas domei par attiecībgās nozares Rīgas domes departamenta:
  -izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;
  -nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu atcelšanu;
  -direktora iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata;
 • sadarbojas ar attiecīgajai nozarei atbilstošajām nevalstiskajām oranizācijām un fondiem, izvērtē to priekšlikumus un sagatavo izskatīšanai Rīgas domē, sagatavo Rīgas domei priekšlikumus par attiecīgajai nozarei atbilstošo nevalstisko organizāciju atbalsta pasākumiem;
 • sadarabojas ar attiecīgajai nozarei atbilstošajām ministrijām, koordinē valsts un pašvaldības politikas izstrādi un attiecīgu attīstības programmu īstenošanu;
 • sadarbojas ar citām pašvaldībām Latvijā un ārzemēs ar attiecīgās nozares attīstību saistītajos jautājumos;
 • izvērtē Rīgas domes lēmumu izpildes, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu īstenošanas gaitu komitejas kompetencē esošajos jautājumos, komitejas kontrolē esošajām iestādēm iesniedzot komitejā ikgadējās  atskaites, izskatot deputātu pieprasījumus, kā arī privātpersonu sūdzības, saņemot iestāžu darbības apkopojumus par konkrētām nozarēm; sniedz ar šo izvērtējumu saistītus priekšlikumus Rīgas domei un pašvaldības amatperosnām;
 • izvērtē attiecīgajai nozarei atbilstošo pašvaldības iestāžu darbības efektivitāti;
 • izvērtē attiecīgās nozares pašvaldības pakalpojumu pirkšanas efektivitāti privatajā sektorā un sagatavo priekšlikumus Rīgas domei;
 • uzdod pašvaldības iestādēm un amatpersonām veikt darbības, kas saistītas ar Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošanu;
 • izskata projektu pieteikumus līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda un iesniedz Finanšu un administrācijas lietu komitejai priekšlikumus par Rīgas pilsētas attīstības fonda un Rīgas pilsētas pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu;
 • veic citus pienākumus atbilstoši Rīgas pašvaldības nolikumam un Rīgas domes lēmumiem.

Informējam, ka Rīgas domes komiteju sēžu laikā var tikt veikts audioieraksts.

Rīgas domē ir izveidotas astoņas komitejas:


Finanšu un administrācijas lietu komiteja
Sociālo jautājumu komiteja
Mājokļu un vides komiteja
Pilsētas attīstības komiteja
Pilsētas īpašuma komiteja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Satiksmes un transporta lietu komiteja
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja
Komiteju sēžu darba kārtības (sasaukums no 22.06.2017.)

Rīgas domes vadība tiekas ar Brasas tilta būvdarbu veicējiem
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi