Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
31.03.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu adminitrācijas sēžu darba kārtības
Rīgas domes priekšsēdētājs
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Frakcijas
Rīgas domes sēdes
Komitejas
Komiteju sēžu darba kārtības (sasaukums no 22.06.2017.)
Komisijas
Rīgas domes Pieminekļu padomes sēdes
Rīgas domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Sēžu grafiks
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Atvars, Gvido
Valūtas kursi
GBP: 0,8890
RUB: 88,1385
USD: 1,1034
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas dome / Komitejas  

Finanšu un administrācijas lietu komiteja

Finanšu un administrācijas lietu komitejas kompetencē ir:

  • budžets un budžeta grozījumi;
  • prioritāšu noteikšana līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • budžetā neparedzētie izdevumi;
  • atzinumu sniegšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
  • citu Rīgas domes pastāvīgo komiteju un Rīgas pilsētas izpilddirektora sagatavoto budžeta projektu izvērtēšana;
  • pašvaldības pārvaldes un administrācijas pilnveidošana, tai skaitā informācijas tehnoloģiju atbalsta pasākumi.

Finanšu un administrācijas lietu komitejas kontrolē ir Rīgas domes Finanšu departaments.

Finanšu un administrācijas lietu komiteja:

  • izskata projektu pieteikumus līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda, sagatavo priekšlikumus par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļu izlietojumu un virza izskatīšanai Domes prezidijā;
  • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par visiem Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžeta līdzekļu izlietojumu, budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • iesniedz Domei priekšlikumus par Budžeta komisijas izveidošanu, tās sastāvu un darbības reglamentu un izskata Budžeta komisijas priekšlikumus

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Finanšu un administrācijas lietu komitejā var darboties līdz 20 deputātiem.

Komitejas sēdes notiek:

Kad notiek: Kur notiek:
Trešdienās, plkst. 15.00 121.kab.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi