Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.02.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes priekšsēdētājs
Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Frakcijas
Rīgas domes sēdes
Komitejas
Komisijas
Administratīvā komisija
Rīgas domes Pieminekļu padomes sēdes
Rīgas domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Sēžu grafiks
Frakciju paziņojumi un deputātu viedokļi
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Smuidra, Smuidris, Vitauts
Valūtas kursi
GBP: 0,8315
RUB: 68,6245
USD: 1,0800
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas dome / Komisijas  

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu, Rīgas domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā ievēlē Rīgas dome triju mēnešu laikā pēc Rīgas domes ievēlēšanas.
Vēlēšanu komisija ir izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas vai Rīgas domes deputāts. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir Tieslietu ministrijā reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram domes deputātam, vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija ir pastāvīga pašvaldību institūcija, kas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju. Vēlēšanu komisijas sēdes ir atklātas. Netraucējot komisijas darbu, sēdē var būt klāt žurnālisti, politisko partiju pilnvarotas personas un vēlētāji, ja viņi ir saņēmuši komisijas priekšsēdētāja atļauju. Vēlēšanu komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot.

Vēlēšanu komisija:

 • pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus;
 • apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;
 • nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;
 • kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem, un apsardzi;
 • vēlēšanu dienā nodrošina papildu vēlēšanu zīmju nogādāšanu vēlēšanu iecirkņos, kuros to nepietiek;
 • pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus;
 • apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus un vēlēšanu rezultātus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
 • nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;
 • pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus.

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas sastāvs:

 1. Juris Kokins - komisijas priekšsēdētājs
 2. Kaspars Bičevskis
 3. Inese Žurovska
 4. Ludmila Lūse
 5. Normunds Mazulis.
 6. Inna Jakšta
 7. Karīna Pelše
 8. Inese Žīgure
 9. Sandra Nagle
 10. Ginta Kaire-Mače
 11. Māris Zviedris
 12. Ina Čopa
 13. Jānis Leinerts
 14. Ilze Andresone
 15. Ilze Feldmane

Komisija atrodas Kr.Valdemāra 5, Kongresu namā.  t.67037083.

Informācija aktualizēta 13.04.2018.


Deputāti pārrunā zoodārza plānus un aktualitātes 2020.gadā
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi