Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
10.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pilsētas pašvaldība iznomā
Sludinājumi
Brīvo telpu saraksti
Nomas maksas objektu grupām
Noslēgtie nomas līgumi
Informācija par brīvajiem mazdārziņiem
Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds
Iespējas iegūt nomas tiesības
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
Valūtas kursi
GBP: 0,8966
RUB: 80,0425
USD: 1,1342
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas īpašumi / Rīgas pilsētas pašvaldība iznomā / Noslēgtie nomas līgumi  

SIA „Rīgas 1.slimnīca” iznomājamo īpašumu un nomnieku saraksts

Nomnieki, kam RD Īpašuma departaments sniedzis atbalstu par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu

************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001, nomas līgumu.
01.06.2020. Rīgas 34.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001,  nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 83,07/m2 mēnesī, ar termiņu līdz 20.11.2023.  

Publicēts 09.07.2020.

************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Citadeles ielā 7 (iznomājamā platība 6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0151 001, nomas līgumu.
16.04.2020. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Citadeles ielā 7 (iznomājamā platība 6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0151 001,  nomas līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, nomas maksa  - EUR 511.00  mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2026.

Publicēts 22.04.2020.

************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4a (iznomājamā platība 49,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005, nomas līgumu.
05.03.2019. Rīgas 71.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4a (iznomājamā platība 49,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005,  nomas līgumu ar Anatoliju Sakoviču, nomas maksa  - EUR 59,88 mēnesī, ar termiņu līdz 09.03.2026.

Publicēts 06.03.2020.

************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā jumta platība 7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001, nomas līgumu.
12.02.2020. Rīgas 31.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu  ar SIA “Tele 2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 303,40 mēnesī, ar termiņu līdz 16.02.2026.

Publicēts 05.03.2020.
*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 21,5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, nomas līgumu.
24.02.2020. Rīgas 72.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 21,5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001,  nomas līgumu ar SIA “ARIANNAS VIRĀŽA”, reģistrācijas Nr. 40102019757, nomas maksa  - EUR 50,00 eiro mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.

Publicēts 04.03.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Baltā ielā 22A (iznomājamā platība 33.3 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0091 001, nomas līgumu.
28.02.2020. Rīgas 54. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Baltā ielā 22A (iznomājamā platība 33.3 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0091 00,  nomas līgumu ar Jeļenu Fiļimonovu, nomas maksa  - EUR 93.24 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.

Publicēts 04.03.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 22,1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001, nomas līgumu.
24.02.2020. Rīgas 72.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ikšķiles ielā 6 (iznomājamā platība 22,1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0986 001,  nomas līgumu ar Salaspils pilsētas A.Višķeres mazumtirdzniecības individuālo uzņēmumu “KSENIJA PLUS”, reģistrācijas Nr. 40002086408, nomas maksa  - EUR 50,84 eiro mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.

Publicēts 03.03.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 104,9  m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.
27.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 104,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar biedrību “EIROPAS BĒRNU MŪZIKAS CENTRS”, reģistrācijas Nr. 50008071821, nomas maksa  - EUR 130,25 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.

Publicēts 28.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.
27.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “SDK - MIRADA”, reģistrācijas Nr. 50203012491, nomas maksa  - EUR 32,86 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.

Publicēts 28.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 19.77 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001, nomas līgumu.
27.02.2020. Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 19.77 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001,  nomas līgumu ar SIA “Martas Šķēres”, reģistrācijas Nr. 40003842094, nomas maksa  - EUR 88.97 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2026.

Publicēts 27.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 23.65 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 002, nomas līgumu.
26.02.2020. Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 23.65 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 002,  nomas līgumu ar SIA “Jutas”, reģistrācijas Nr. 40003428326, nomas maksa  - EUR 63.86 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2026.

Publicēts 26.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 20.05 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001, nomas līgumu.
26.02.2020. Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (iznomājamā platība 20.05 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001,  nomas līgumu ar Ritu Aizkalni nomas maksa  - EUR 82.21 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2026.

Publicēts 26.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Miera ielā 62 (iznomājamā platība 16.9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 026 0093 002 nomas līgumu.
26.02.2019. Rīgas Vingrošanas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Miera ielā 62 (iznomājamā platība 16.9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 026 0093 002 ,  nomas līgumu ar biedrību “ Latvijas Vingrošanas federācija “, reģistrācijas Nr. 40008022241, nomas maksa  - EUR 77.94 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2026.

Publicēts 26.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99 (iznomājamā platība  2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 0054 001, nomas līgumu.
17.02.2020. Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 0054 001,  nomas līgumu ar SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003419037, nomas maksa  - EUR 263,10 mēnesī, ar termiņu līdz 16.02.2026.

Publicēts 20.02.2020.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 122 0282 025, nomas līgumu.
01.02.2020. Rīgas 89.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 122 0282 025, nomas līgumu ar SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003419037, nomas maksa – EUR 72.00 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025.

Publicēts 18.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 6,0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

03.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 6,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “Tavlis”, reģistrācijas Nr. 50103121431, nomas maksa  - EUR 18,54  mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2026. 

Publicēts 07.02.2020.

************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27 (iznomājamā platība 16.8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 122 0282 025, nomas līgumu.
03.02.2020. Rīgas 89.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27 (iznomājamā platība 16.8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 122 0282 025, nomas līgumu ar Dmitriju Ronžinu, nomas maksa – EUR 54.00 mēnesī, ar termiņu līdz 02.02.2025.

Publicēts 03.02.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97A (iznomājamā platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2017 001, nomas līgumu.
02.01.2020. Rīgas Centra humanitārā vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97A (iznomājamā platība 12m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 2017 001,  nomas līgumu ar SIA “Fristar”, reģistrācijas Nr.40003658252 , nomas maksa  - EUR 46.32 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2020.

Publicēts 28.01.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sarkandaugavas ielā 22 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 001, nomas līgumu.
27.01.2020.  Puškina licejs noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sarkandaugavas ielā 22 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 001, nomas līgumu ar SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa - EUR 210,00 mēnesī, ar termiņu līdz 16.09.2023.

Publicēts 27.01.2020.

*************************************************

Nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0071) sastāvā esošās administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 002 0071 001) telpu un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0071) domājamo daļu iznomāšana

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. iekšējiem noteikumiem Nr.16 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, Latvijas Mākslas akadēmijai, reģistrācijas Nr.90000029965, turpmāk – Nomnieks, uz publiskas funkcijas veikšanas laiku, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) gadus no nekustamā īpašuma nomas līguma spēkā stāšanās dienas, iznomāta nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0071) sastāvā esošās administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 002 0071 001) daļa -  pirmā stāva telpas ar kopējo platību 161,57 m2  (turpmāk – Īpašums) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0071, kopējā platība 335 m2) 16157/138870 domājamās daļas proporcionāli Īpašuma platībai, kas atbilst  38,98 m2 (turpmāk – Zemesgabals) (turpmāk  Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums), nomas maksu nosakot par  Īpašumu  - 0,23 EUR/m2 mēnesī, par Zemesgabalu - 1,5% gadā no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 002 0071 kadastrālās vērtības atbilstoši iznomājamai daļai.
Īpašums tiek iznomāts Latvijas Mākslas akadēmijas darbības nodrošināšanai – mākslas un dizaina galerijas ierīkošanai un apsaimniekošanai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai, apsaimniekošanai, bez jaunas apbūves tiesībām. Ar “darbības nodrošināšanu”, atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes 1.pantam, saprotama:
- augstākās izglītības nodrošināšana mākslas jomā;
- zinātniski pētnieciskais darbs mākslas jomā;
- mākslas, jaunrades un kultūras institūcijas darbības nodrošināšana.

Publicēts 10.01.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vietalvas ielā 15 k-1(iznomājamā platība 3 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 1085 003, nomas līgumu.
20.12.2019. Hokeja skola “Rīga” (iestāde) noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vietalvas ielā 15 k-1 (iznomājamā platība 3m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 1085 003,  nomas līgumu ar SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 275 mēnesī par 1kv.m., ar termiņu līdz 07.01.2026.

Publicēts 08.01.2020.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 003, nomas līgumu.
19.12.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 003, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa - EUR 71.20 mēnesī, ar termiņu līdz 31.12.2022.

Publicēts 08.01.2020.

**************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Prūšu ielā 32 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0308 001, nomas līgumu.
06.01.2019. Rīgas 65.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Prūšu ielā 32 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 078 0308 001 ,  nomas līgumu ar SIA “COFFEEMAN”, reģistrācijas Nr.40103585561, nomas maksa  - EUR 118,13 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2024.

Publicēts 07.01.2020.

**************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 121 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001, nomas līgumu.
12.12.2019. Rīgas 31.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 121 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu ar SIA “T NAMS”, reģistrācijas Nr.40003267849, nomas maksa  - EUR 188,72 mēnesī, ar termiņu līdz 26.12.2025.

Publicēts 19.12.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 7,4 m²) būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.
16.12.2019. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidava ielā 6 (iznomājamā platība 7,4 m²) būves kadastra apzīmējums  0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “NOLANS”, reģistrācijas Nr. 40003160055, nomas maksa  - EUR 33,00 mēnesī (neieskaitot PVN), ar termiņu līdz 02.01.2025.

Publicēts 18.12.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kvēles ielā 64, LV-1064, (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 124 0303 001 un Rīgā, Skrudalienas ielā 1, LV-1064, (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 124 0337 001 nomas līgumu.
22.11.2019. Rīgas Juglas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kvēles ielā 64, LV-1064, (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 124 0303 001 un Rīgā, Skrudalienas ielā 1, LV-1064, (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 124 0337 001 nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa - EUR 262,00 (bez PVN) mēnesī, ar termiņu līdz 31.12.2021.

Publicēts 10.12.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Visvalža ielā 2, (iznomājamā platība 15,4 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 031 0030 003, nomas līgumu.
20.11.2019. Rīgas Ukraiņa vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Visvalža ielā 2 (iznomājamā platība 15,4 m²), būves kadastra apzīmējums  0100 031 0030 003,  nomas līgumu ar SIA “Krafts un Partneri”, reģistrācijas Nr.40003439828 nomas maksa  - EUR 62,50 mēnesī, ar termiņu līdz 21.11.2022.

Publicēts 09.12.2019.

*************************************************

Nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kadastra Nr.0100 535 0030, daļas iznomāšana

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. un 6.4.apakšpunktu, saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. iekšējiem noteikumiem Nr.16 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, biedrībai „Rīgas Ebreju kopiena”, reģistrācijas Nr.40008000511, turpmāk – Biedrība, uz 12 gadiem Biedrības dibinātās pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām iznomāta nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra Nr. 0100 535 0030) daļa, kas sastāv no: skolas ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) telpām 625,99 m2 platībā, t.i. pagrabstāva telpām 102,20 m² platībā, 1.stāva telpām 211,60 m² platībā un 2.stāva telpām 312,19 m² platībā, nomas maksu nosakot atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai nekustamā īpašuma  tirgus nomas maksai -  1,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī, t.i., EUR  625,99 (neieskaitot PVN) mēnesī.

Publicēts. 14.11.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Šampētera ielā 98 (iznomājamā platība 15 m2), būves kadastra apzīmējums 0100 099 0602 001, nomas līgumu

01.11.2019. Rīgas Mūzikas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Šampētera ielā 98 (iznomājamā platība 15 m2), būves kadastra apzīmējums 0100 099 0602 001, nomas līgumu ar SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa – EUR 337,12 mēnesī, ar termiņu līdz 31.10.2025.

Publicēts 21.11.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Graudu ielā 59 (iznomājamā platība 49.53 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0007 003, nomas līgumu.

06.11.2019. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Graudu ielā 59 (iznomājamā platība 49.53 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0007 003,  nomas līgumu ar Imantu Robežnieku, nomas maksa  - EUR 99.91 mēnesī, ar termiņu līdz 14.11.2025.

Publicēts 19.11.2019.

 *************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Graudu ielā 59 (iznomājamā platība 22.02 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0007 003, nomas līgumu.

06.11.2019. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Graudu ielā 59 (iznomājamā platība 22.02 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0007 003,  nomas līgumu ar SIA “Piano Rīga”, reģistrācijas Nr. 40203094424, nomas maksa  - EUR 46.21 mēnesī, ar termiņu līdz 14.11.2025.

Publicēts 19.11.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sliežu ielā 23 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0150015001, nomas līgumu.
01.11.2019.  Rīgas 28. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sliežu ielā 23, (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0150015001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas  Nr. 4003419034, nomas maksa  - EUR  57,00 mēnesī, ar termiņu līdz 01.11.2024.

Publicēts 13.11.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas ielā 11A (iznomājamā jumta platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 093 2156 001, nomas līgumu.
04.11.2019. Rīgas 69. vidusskola  noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas ielā 11A (iznomājamā platība 12 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 093 2156 001, nomas līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, reģistrācijas Nr. LV50003050931, nomas maksa  - EUR 363,05 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025.

Publicēts 07.11.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma  Rīgā, Skrindu ielā 1, skolas telpā  (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums Nr01000400120001, un sporta halles telpā (iznomājamā platība  2 m²), būves kadastra apzīmējums  Nr. 01000400120006, nomas līgumu.
15.10.2019 O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola noslēdza  nekustamā īpašuma  Rīgā, Skrindu ielā 1, skolas telpā  (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums Nr.01000400120001, un sporta halles telpā (iznomājamā platība  2 m²), būves kadastra apzīmējums  Nr. 01000400120006, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr.40003419037, nomas maksa skolas telpā- EUR 71.00 mēnesī, sporta halles telpā  – EUR 244.00 mēnesī, ar termiņu līdz 14.10.2025.

Publicēts 06.11.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Citadeles ielā 7 (iznomājamā platība 6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0151 001, nomas līgumu.
28.10.2019. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Citadeles ielā 7 (iznomājamā platība 6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0151 001,  nomas līgumu ar SIA “BITE Latvija”, nomas maksa  - EUR 467.00  mēnesī, ar termiņu līdz 30.10.2025.

Publicēts 28.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4A (iznomājamā platība 34,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005, nomas līgumu.
17.10.2019. Rīgas 71.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4A (iznomājamā platība 34,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005, nomas līgumu ar Āriju Snicarevu, nomas maksa – EUR 42,18 mēnesī, ar termiņu līdz 31.10.2024.

Publicēts 17.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009, nomas līgumu.
30.09.2019. Rīgas 92. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009,  nomas līgumu ar SIA “Lauvas zobs”, reģistrācijas Nr. 40003399099, nomas maksa  - EUR 69.99 mēnesī, ar termiņu līdz 30.09.2024.

Publicēts 10.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 12,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu.
07.10.2019. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 12,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002,  nomas līgumu ar SIA “MEDERE”, reģistrācijas Nr. 40003837534, nomas maksa  - EUR 38,17 mēnesī, ar termiņu līdz 06.10.2025.

Publicēts 09.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 11,40 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu.
07.10.2019. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 11,40 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002,  nomas līgumu ar Lanu Plociņu, nomas maksa  - EUR 37,93 mēnesī, ar termiņu līdz 06.10.2025.

Publicēts 07.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 9 (telpu iznomājamā platība 9,60 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, nomas līgumu.
07.10.2019. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 9  (iznomājamā platība 9,60 m²), būves kadastra apzīmējums  0100 107 0118 001,  nomas līgumu ar Nataļju Cimmermani, nomas maksa  - EUR 30,17 mēnesī, ar termiņu līdz 06.10.2025.

Publicēts 07.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ropažu ielā 34 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 086 2043 001, nomas līgumu.
01.10.2019. Rīgas 45.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ropažu ielā 34 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 086 2043 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 80.55 mēnesī, ar termiņu līdz 31.09.2020.

Publicēts 04.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Grēcinieku ielā 10 (iznomājamā platība 5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 001 0145 001, nomas līgumu.
27.09.2019. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Grēcinieku ielā 10 (iznomājamā platība 5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 001 0145 001,  nomas līgumu ar SIA “LATNET”, reģistrācijas Nr.50003913971, nomas maksa  - EUR 207,45 mēnesī, ar termiņu līdz 01.09.2023.

Publicēts 02.10.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kalngales ielā 1a (iznomājamā platība 57,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 1110158002, nomas līgumu.
02.09.2019. Augusta Dombrovska Mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kalngales ielā 1a (iznomājamā platība 57,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0158 002,  nomas līgumu ar SIA “ELLA L”, reģistrācijas Nr. 50003412581, nomas maksa  - EUR 80,79 mēnesī, ar termiņu līdz 01.09.2025.

Publicēts 24.09.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 12,80 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001, nomas līgumu.
05.09.2019. Rīgas 31. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 12,80 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu ar SIA “ Livas KTV”, reģistrācijas Nr. 40003637208, nomas maksa  - EUR 82,98  mēnesī bez PVN, ar termiņu līdz 17.07.2022.

Publicēts 09.09.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 192,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001, nomas līgumu.
28.08.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 192,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu ar SIA “SOLOVS”, reģistrācijas Nr. LV40003567216, nomas maksa  - EUR 598,73 mēnesī, ar termiņu līdz 31.03.2023.

Publicēts 09.09.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vietalvas ielā 15 (iznomājamā platība 48,80 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 1085 001, nomas līgumu.

13.08.2019. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vietalvas ielā 15 (iznomājamā platība 48,80 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 1085 001,  nomas līgumu ar SIA “Kassija un Ko”, reģistrācijas Nr. 40003527482, nomas maksa  - EUR 235.70 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2025.

Publicēts 04.09.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (iznomājamā platība  4 m²), būves kadastra apzīmējums 01000190004001 un 01000190004006, nomas līgumu.

02.09.2019. Rīgas 49. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (iznomājamā platība 4 m²), būves kadastra apzīmējums 01000190004001 un 01000190004006,  nomas līgumu ar SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr. 40103476661, nomas maksa  - EUR 652.00 mēnesī, ar termiņu līdz 01.09.2024.

Publicēts 02.09.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 1,0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

01.08.2019. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā,  Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 1,0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 71.20 mēnesī, ar termiņu līdz 27.02.2020.

Publicēts 30.08.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Annas ielā 2 (iznomājamā platība 26,5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 023 0080 001, nomas līgumu.
12.08.2019. Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Annas ielā 2 (iznomājamā platība 26,5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 023 0080 001,  nomas līgumu ar SIA “METALIX”, reģistrācijas Nr. 40103672017, nomas maksa  - EUR 102 mēnesī, ar termiņu līdz 01.03.2021.

Publicēts 19.08.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Baložu ielā 27, (iznomājamā platība 77,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 060 0100 001, nomas līgumu.
06.08.2019. Pāvula Jurjāna mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Baložu ielā 27, (iznomājamā platība 77,2 m²), būves kadastra apzīmējums Nr.  0100 060 0100 001, nomas līgumu ar SIA “Amors”, reģistrācijas Nr. 44103124362, nomas maksa  - EUR 308,80 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2022.
 
Publicēts 09.08.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Malienas ielā 89 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 122 0255 001, nomas līgumu.
29.07.2019.  Rīgas Juglas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Malienas ielā 89 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 122 0255 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 59,33 mēnesī, ar termiņu līdz 31.05.2021.

Publicēts 30.07.2019.

**************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Jāņa Grestes ielā 14 (iznomājamā platība 9,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1289 044, nomas līgumu.
18.06.2019. Rīgas Pļavnieku pamatskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Jāņa Grestes ielā 14 (iznomājamā platība 9,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1289 044,  nomas līgumu ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģistrācijas Nr. LV50003050931, nomas maksa  - EUR 340,00 mēnesī, ar termiņu līdz 30.06.2024.

Publicēts 27.06.2019.

*************************************************

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldības piekrītošā zemesgabala bez adreses, Vīlipa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 064 0403), nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MozelWeins”, reģistrācijas numurs 40103686110. Nomas maksa ir EUR 660,00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.

Publicēts 10.06.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 2057 001, nomas līgumu.
20.05.2019. Rīgas 96.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 2057 001,  nomas līgumu ar SIA “NIKOMAR”, reģistrācijas Nr. 40103299126, nomas maksa mēnesī - EUR 24.30, ar termiņu līdz 24.01.2022.

Publicēts 30.05.2019.

*************************************************

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 1170382001, nomas līgumu.
26.04.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382001,  nomas līgumu ar SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 233,39 mēnesī, ar termiņu līdz 26.03.2025.

Publicēts 30.05.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkabpils ielā 19a (iznomājamā platība 127 m2), būves kadastra apzīmējums 0100 039 0033 001, nomas līgumu.
23.05.2019. Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkabpils ielā 19a (iznomājamā platība 127 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 039 0033 001,  nomas līgumu ar SIA “Latvijas Velo informācijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40008025939, nomas maksa  - EUR 130,00 mēnesī, ar termiņu līdz 31.05.2024.

Publicēts 24.05.2019.

*************************************************
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kleistu ielā 14 (iznomājamā platība 2 m2) būves kadastra apzīmējums 0100 080 0369 002, nomas līgumu.

23.05.2019. Rīgas Anniņmuižas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kleistu ielā 14 (iznomājamā platība 2 m2), būves kadastra apzīmējums 0100 080 0369 002, nomas līgumu ar SIA "COFFEEMAN", reģistrācijas Nr.40103585561, nomas maksa - EUR 83.07 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2022.

Publicēts: 23.05.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0770184001, nomas līgumu.

17.04.2019. Iļģuciema vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0770184001,  nomas līgumu ar SIA  “Coffee master”, reģistrācijas Nr. 50003950501, nomas maksa  - EUR 110,50 mēnesī bez PVN, ar termiņu līdz 16.04.2024.

Publicēts: 22.05.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 0188 001, nomas līgumu.
21.05.2019. Rīgas 84.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 0188 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 94,93 mēnesī, ar termiņu līdz 31.12.2021.

Publicēts: 21.05.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skaistkalnes ielā 7 (iznomājamā platība 4 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 074 0603 001, nomas līgumu.
02.04.2019. Rīgas 47.vidusskola  noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skaistkalnes ielā 7 (iznomājamā platība 4 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 074 0603 001,  nomas līgumu ar SIA “Baltcom”, reģistrācijas Nr. 40003005264, nomas maksa  - EUR 94,0 mēnesī, ar termiņu līdz 07.04.2024.

Publicēts 16.04.2019.

**************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158, (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 0382 001, nomas līgumu.
25.03.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 0382 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 123,60 m² mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2025.

Publicēts 05.04.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 49A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0069 001, nomas līgumu.
19.03.2019. Rīgas 41.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 49A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0069 001, nomas līgumu ar SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr.40003166842, nomas maksa – EUR 85,00 mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2022.

Publicēts 04.04.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kartupeļu ielā 2 (iznomājamā platība 6,7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 073 0444 001, nomas līgumu.
25.03.2019. Rīgas Pārdaugavas pamatskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kartupeļu ielā 2 (iznomājamā platība 6,7 m²), būves kadastra apzīmējums 073 0444 001,  nomas līgumu ar SIA “Tele2 ”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 290,46 mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2025.

Publicēts 01.04.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 273 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 072 0087, nomas līgumu.
01.03.2019. Rīgas Ķengaraga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 273 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 072 0087,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 172,80 mēnesī, ar termiņu līdz 29.02.2024.

Publicēts 26.03.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Paula Lejiņa ielā 12 (iznomājamā platība 39,95 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 099 0760 001 nomas līgumu.
01.03.2019. Ziemeļvalstu ģimnāzija  noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Paula Lejiņa ielā 12 (iznomājamā platība 39,95 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 099 0760 001,  nomas līgumu ar SIA “ZOBĀRSTI”, reģistrācijas Nr.40003245381, nomas maksa  - EUR 125,00 (bez PVN) mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2024.

Publicēts 01.03.2019.

*************************************************
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes ielā 10  (iznomājamā platība 16,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100  121 1508 001, nomas līgumu.
25.02.2019. Rīgas 86.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes  ielā 10 (iznomājamā platība 16,6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100  121 1508 001,  nomas līgumu ar SIA “VERNIKS”, reģistrācijas Nr. 40003690088, nomas maksa  - EUR 112,53 mēnesī, ar termiņu līdz 24.02.2024.

Publicēts 25.02.2019.

*************************************************
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Annas ielā 2 (iznomājamā platība 19,7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0230 0800 01, nomas līgumu.
19.02.2019. Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Annas ielā 2 (iznomājamā platība 19,7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 023 0080 001,  nomas līgumu ar SIA “EIGERS VERTEX”, reģistrācijas Nr. 40103682528, nomas maksa  - EUR 105,00 mēnesī, ar termiņu līdz 01.03.2021.

Publicēts 25.02.2019.

*************************************************

Par nekustamo īpašumu Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0129 001 un Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 002,
nomas līgumu.
19.02.2019. Bērnu un  jauniešu centrs „Laimīte” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0129 001, un Rīgā, Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 002, nomas līgumu ar SIA “VENDEN”, reģistrācijas Nr. 40003325121. Nomas maksa par telpām Sarkandaugavas ielā 24 - EUR 65,00 mēnesī, nomas maksa par telpām Limbažu ielā 8  - EUR 101,00 mēnesī. Līguma termiņš līdz 12.02.2024.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001, nomas līgumu.
21.12.2018. Sporta skola "Arkādija" noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001,  nomas līgumu ar SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr. 40103476661, nomas maksa  - EUR 137,00 mēnesī, ar termiņu līdz 20.12.2023.

Publicēts 12.02.2019.

*************************************************

Par nekustāmā īpašuma Rīgā, Zvārdes ielā 1 (iznomājamā platība 2 m2), būves kadastra apzīmējums 0100 05 50039 001, nomas līgumu.
30.11.2018. Rīgas Angļu ģimnāzija noslēdza nekustāmā īpašuma Rīgā, Zvārdes ielā 1 (iznomājamā platība 2 m2), būves kadastra apzīmējums 0100 05 50039 001, nomas līgumu ar SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr.40103476661, nomas maksa – EUR 204,00 (bez PVN) mēnesī, ar termiņu līdz 30.11.2024.

Publicēts 23.01.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109, būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 077 0184, nomas līgumu.
15.01.2019. Iļģuciema vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109, (iznomājamā platība 21,7 m2), būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 077 0184, nomas līgumu ar Pilnsabiedrību "MMCA",
reģistrācijas Nr.40203161000, nomas maksa- EUR 130,42 bez PVN mēnesī, ar termiņu līdz 14.01.2024.

Publicēts 22.01.2019.

*************************************************

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001211095001, nomas līgumu.
21.01.2019. Rīgas 88.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums  0100 121 1095 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  EUR 153,60 mēnesī, ar termiņu līdz 20.01.2024.

Publicēts 21.01.2019.Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi