Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
03.04.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Daira, Dairis
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Noderīgas saites  

Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību, Rīgas domes komiteju, iestāžu un Rīgas domes komisiju elektroniskā pasta adrešu saraksts

Struktūrvienība Elektroniskā pasta adrese
Rīgas domes priekšsēdētājs riga@riga.lv
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes komitejas
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
 • E-pasta sūtījumiem pašvaldībai, kas nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu
 • apc@riga.lv
  Rīgas domes Sekretariāts sekretariats@riga.lv
  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ptl@riga.lv
  Rīgas domes Administratīvā inspekcija rdai@riga.lv
  Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa pikn@riga.lv
  Rīgas domes Ārlietu pārvalde na@riga.lv
  Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs tc@riga.lv
  Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa nsa@riga.lv
  Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs bac@riga.lv
  Rīgas domes Juridiskā pārvalde pj@riga.lv
  Rīgas domes Personāla nodaļa np@riga.lv
  Rīgas domes Saimniecības pārvalde ps@riga.lv
  Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs dac@riga.lv
  Rīgas domes deputāti depu@riga.lv
  Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde pip@riga.lv
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas nodaļa
 • pipnilmn@riga.lv
 • Nodokļu uzskaites nodaļa
 • pipnun@riga.lv
 • Nodokļu maksātāju apkalpošanas nodaļa
 • pipnman@riga.lv
  Rīgas domes Finanšu departaments fd@riga.lv
 • Kvalitātes vadības nodaļa
 • dfkvn@riga.lv
 • Administratīvā pārvalde
 • dfa@riga.lv
 • Pašvaldības budžeta pārvalde
 • dfb@riga.lv
 • Grāmatvedības uzskaites pārvalde
 • dfg@riga.lv
 • Resursu pārvalde
 • dfr@riga.lv
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pad@riga.lv
  Rīgas pilsētas būvvalde buvvalde@riga.lv
  Rīgas domes Īpašuma departaments di@riga.lv
 • Direktora birojs
 • dibd@riga.lv
 • Administratīvā pārvalde
 • diap@riga.lv
 • Būvniecības pārvalde
 • dibp@riga.lv
 • Būvju sakārtošanas pārvalde
 • dibs@riga.lv
 • Nekustamā īpašuma pārvalde
 • dinip@riga.lv
 • Īpašuma atsavināšanas pārvalde
 • dia@riga.lv
 • Iznomāšanas un piedziņas pārvalde
 • diip@riga.lv
 • Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde
 • dikn@riga.lv
 • Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
 • dik@riga.lv
  Rīgas domes Mājokļu un Vides departaments dmv@riga.lv
  Rīgas domes Satiksmes departaments sd@riga.lv
  Rīgas domes Labklājības departaments dl@riga.lv
 • Rīgas Sociālais dienests
 • soc@riga.lv
 • Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļa
 • soc.latgale@riga.lv
 • Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļa
 • soc.pardaugava@riga.lv
 • Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļa
 • soc.ziemeli@riga.lv
 • Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
 • bjc@riga.lv
 • Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
 • rsacgailezers@riga.lv
 • Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
 • mezciems@riga.lv
  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iksd@riga.lv
 • Administratīvā pārvalde
 • iksd.admin@riga.lv
  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās iestādes
 • Finanšu pārvalde
 • iksd.finanses@riga.lv
 • Sporta un jaunatnes pārvalde
 • iksd.sportjaun@riga.lv
 • Izglītības pārvalde
 • iksd.izglitiba@riga.lv
 • Kultūras pārvalde
 • iksd.kpp@riga.lv
 • Rīgas centrālā bibliotēka
 • rcbpersonals@riga.lv
 • Rīgas pašvaldības sporta iestāde "Rīgas Nacionālā sporta manēža"
 • rnsm@riga.lv
  Rīgas pašvaldības policija rpp@riga.lv
 • Centra rajona pārvalde
 • rpp.crp@riga.lv
 • Latgales priekšpilsētas pārvalde
 • rpp.lpp@riga.lv
 • Vidzemes priekšpilsētas pārvalde
 • rpp.vpp@riga.lv
 • Zemgales priekšpilsētas pārvalde
 • rpp.zpp@riga.lv
 • Kurzemes rajona pārvalde
 • rpp.krp@riga.lv
 • Ziemeļu rajona pārvalde
 • rpp.zrp@riga.lv
 • Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvalde
 • rpp.ovdup@riga.lv
 • Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
 • rpp.blpn@riga.lv
 • Ūdenslīdēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļa
 • rpp.ugcan@riga.lv
  Rīgas bāriņtiesa bt@riga.lv
  Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde par@riga.lv
  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa dzn@riga.lv
 • Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
 • dznp@riga.lv
 • Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
 • dznv@riga.lv
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
 • dznz@riga.lv
  Rīgas Austrumu izpilddirekcija ia@riga.lv

   

  Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ip@riga.lv
  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija iz@riga.lv
  Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija vk@riga.lv
  Rīgas domes Revīzijas komisija rk@riga.lv
  Rīgas domes Administratīvā komisija rdak@riga.lv
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija dmpk@riga.lv
  Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” rea@riga.lv
  Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” rg@riga.lv
  Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” rpa@riga.lv
  Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” rpab@riga.lv

  Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

  Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
  Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
  Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi