Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
03.04.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļ
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas zemes komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Daira, Dairis
Valūtas kursi
GBP: 0,8774
RUB: 85,8405
USD: 1,0906
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Īpaša statusa institūcijas / Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija / Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija / Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļa  

Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļa

Nodaļas vadītāja

Māra Balinska

tālr. 67026651
e-pasts: marite.balinska@riga.lv

Galvenie uzdevumi:

1. Nodrošināt Rīgas Ziemeļu rajona un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības pārziņā esošo saimnieciskajai darbībai  neizmantoto teritoriju uzturēšanu un labiekārtošanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem.

2.  Nodrošināt izpilddirekcijas pārziņā esošo teritoriju, kurās ir  aktīvās atpūtas zonas un peldvietas, sakopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem.

3. Koordinēt savā valdījumā esošās Rīgas Ziemeļu rajona un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem.

4. Sagatavot materiālus  zemes lietošanas tiesību jautājumos izskatīšanai un akceptēšanai Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Nekustamā īpašuma iznomāšanas darba grupai    (turpmāk Nekustamā īpašuma darba grupa) nodaļas kompetences ietvaros.

5. Pārzināt visus zemes lietotājus un īpašniekus Rīgas Ziemeļu rajonā un Rīgas Vidzemes priekšpilsētā.

6.  Sagatavot materiālus izskatīšanai Iekškvartālu  teritorijas aizsardzības komisijai.

7. Sagatavot Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu projektus  un Rīgas domes lēmumprojektus  nodaļas kompetences  jautājumos.

8. Veikt zemes pagaidu nomas līgumu projektu sagatavošanu, sekot līgumu noteikumu izpildei,  t.sk. to termiņu pagarināšanai vai izbeigšanai, atbilstoši izpilddirektora  rīkojumiem.

9. Sagatavot priekšlikumus rajona perspektīvās  attīstības jautājumos (t.sk. nodaļas kompetencē esošos  jautājumos).

10. Sagatavot materiālus investīciju pieteikumiem Rīgas domei nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.

11. Sagatavot un izsniegt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības atļaujas.

12. Veikt  piešķirto līdzekļu administrēšanu atbilstoši Rīgas domes budžeta programmām.

 

Informācija par brīvajiem sakņu dārziem (09.10.2019.)Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi