Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
03.04.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļ
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas zemes komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Daira, Dairis
Valūtas kursi
GBP: 0,8774
RUB: 85,8405
USD: 1,0906
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Īpaša statusa institūcijas / Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija / Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija / Ekonomikas attīstības un projektu nodaļa  

 Ekonomikas attīstības un projektu nodaļa

Pakalpojumi

  1. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās;
  2. Nedzīvojamo telpu un garāžu iznomāšana; Pašvaldības ēku un telpu tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  3. Konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma nodošanu īpašniekiem;
  4. Izziņu sagatavošana fiziskām un juridiskām personām par namīpašumu un citu būvju īpašniekiem un to apsaimniekotājiem

________________________________________________

Ielu tirdzniecības atļauju noformēšana, iesniegšana un izsniegšana:

Rūpniecības ielā 21,  9. kabinetā, tālruņi: 67026630, 67026632.

 

Pirmdienās

  8.30 – 11.30     

13.00 - 17.00

Otrdienās

  8.30 -  11.30       

 

Trešdienās

  8.30 -  11.30

 

Ceturtdienās

 

13.00 - 16.00

                                                 

Maksājuma mērķis: Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā- Ziemeļi

 

Saņēmējs:Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas Nr.90000064250
AS SEB banka
Kods : UNLALV2X

Konts : LV83UNLA0020100000005
vai
Banka Luminor BankAS
SWIFT kods:NDEALV2X
Konta nr.LV42NDEA0020100000005
 
Maksājumā jānorāda:
1. Tirdzniecības vietas adrese.
2. Tirdzniecības veicēja personas dati, ja maksājumu veic cita persona.
 
 


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi