Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.03.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļ
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas zemes komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Irbe, Made
Valūtas kursi
GBP: 0,8555
RUB: 73,1062
USD: 1,1358
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Īpaša statusa institūcijas / Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs  

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031,  e-pasts:  bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, aģentūrās un pašvaldības kapitālsabiedrībās.

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga LV–1539
Tālruņi: 67012032, 67105627, 67026859
Fakss: 67012033
e-pasts: bac@riga.lv

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks

Nr.
p.k.
Darbinieks Pieņemšanas diena un laiks Tālrunis Pieņemšanas vieta
1. Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vadītājs Sergejs Novikovs

Otrdiena  9.00–12.00

67012031  Rātslaukums 1, 255.kab.
2. Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vecākie eksperti

Pirmdiena
Otrdiena
Piektdiena
 9.00–12.00

Trešdiena
Ceturtdiena 
14.00-17.00

67012032, 67105627, 67026859 
Rātslaukums 1, 256.kab.

Kontaktinformācija

Reglaments

Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojums 11.05.2012. Nr.170-r "Par apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību"

Centrs veic šādus uzdevumus:

 • izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus (sūdzības) par Pašvaldības iestāžu vadītāju un amatpersonu (turpmāk – darbinieku) pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja:
  • iesniegumā (sūdzībā) ir sniegta informācija un argumenti par iespējamu birokrātiju vai korupciju Pašvaldības iestādē;
  • iesniegums (sūdzība) nav jāizskata un lēmums nav jāpieņem atbilstoši Administratīvā procesa likumam;
 • veic pasākumus korupcijas riska mazināšanas un korupcijas apkarošanas jomā;
 • veic pārbaudes Pašvaldības iestādēs, lai konstatētu trūkumus darba organizācijā, tās darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, kā arī korupcijas pazīmes;
 • savas kompetences ietvaros uztur saikni ar valsts iestādēm, t.sk. tiesībsargājošām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un plašsaziņas informācijas līdzekļiem;
 • iesniedz Rīgas domes priekšsēdētājam priekšlikumus par Pašvaldības iestāžu darba uzlabošanu un konstatēto trūkumu novēršanu;
 • sagatavo un iesniedz Rīgas domes priekšsēdētājam pārskatus par darba rezultātiem;
 • sagatavo Rīgas pilsētas pašvaldības tiesību aktu projektus jautājumos, kas ir Centra kompetencē;
 • Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši Centra kompetencei sagatavo atbildes projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām;
 • veic citus Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumus.


Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi