Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
05.06.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļ
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas zemes komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Igors, Ingvars, Margots
Valūtas kursi
GBP: 0,8969
RUB: 77,8132
USD: 1,1250
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Īpaša statusa institūcijas / Audita un revīzijas pārvalde  

Audita un revīzijas pārvalde

Mazā Jauniela 5, LV- 1539

Kontaktinformācija

galvenā referente M.Balode, tel.67037549

direktore Aija Roziņa

Reglaments

Funkciju īss apraksts

1. Veic revīzijas, lai kontrolētu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, institūcijās, aģentūrās (turpmāk -  Kontrolējamās iestādes) un līdzekļu izlietošanu pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus (turpmāk – Pašvaldības kapitālsabiedrības) atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī lai pārbaudītu kontrolējamo iestāžu un Pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

2. veic iekšējos auditus Kontrolējamās iestādēs;

3. Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši Pārvaldes kompetencei veic tematiskās pārbaudes Kontrolējamās iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās;

4. Pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos koordinē iekšējā audita darbību Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs;

5. atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rezolūcijai un Pārvaldes kompetencei sagatavo lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jautājumos gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti pie Rīgas domes priekšsēdētāja kā pie augstākas iestādes.Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi