Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
22.01.2018
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas pilsētas zemes komisija
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Rīgas domes Medību koordinācijas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Vārda dienas svin:
Austris
Valūtas kursi
GBP: 0,8837
RUB: 69,3324
USD: 1,2255
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Īpaša statusa institūcijas / Audita un revīzijas pārvalde  

Audita un revīzijas pārvalde

Mazā Jauniela 5, LV- 1539

Kontaktinformācija

galvenā referente M.Balode, tel.67037549

direktore Aija Roziņa

Reglaments

Funkciju īss apraksts

1. Veic revīzijas, lai kontrolētu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, institūcijās, aģentūrās (turpmāk -  Kontrolējamās iestādes) un līdzekļu izlietošanu pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus (turpmāk – Pašvaldības kapitālsabiedrības) atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī lai pārbaudītu kontrolējamo iestāžu un Pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

2. veic iekšējos auditus Kontrolējamās iestādēs;

3. Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši Pārvaldes kompetencei veic tematiskās pārbaudes Kontrolējamās iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās;

4. Pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos koordinē iekšējā audita darbību Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs;

5. atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rezolūcijai un Pārvaldes kompetencei sagatavo lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jautājumos gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti pie Rīgas domes priekšsēdētāja kā pie augstākas iestādes.

RD Audita un revīzijas pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2014. – 2017.gadam (aktualizēts) izpilde 2017.gadā

Pretkorupcijas pasākumu plāns (aktualizēts) (2014.-2017.g.)

Pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam izpilde 2016.gadā

Pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam izpilde 2015.gadā

Pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam izpilde 2014.gadāRīgā atklāj Latvijas valsts simtgadei veltītu vides mākslas objektu „Goda vārti”
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi