Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
19.07.2019
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Pakalpojumi
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Vārda dienas svin:
Digna, Jautrīte, Kamila, Sāra
Valūtas kursi
GBP: 0,8985
RUB: 70,6478
USD: 1,1216
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Rīgas pilsētas izpilddirektors  

Rīgas pilsētas izpilddirektors


Juris Radzevičs

Rīgas pilsētas izpilddirektors:

 • nodrošina normatīvo aktu, kā arī citu Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka rīkojumu izpildi padotībā esošajās pašvaldības iestādēs, Centrālās administrācijas struktūrvienībās;
 • nodrošina pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;
 • kontrolē un koordinē Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju darbu;
 • apstiprina Centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumus, dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību vadītājiem;
 • materiāltehniski nodrošina Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas darbību;
 • sagatavo priekšlikumus Domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
 • ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pakļautībā esošo iestāžu vadītājus, pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbiniekus;
 • iesniedz Domei priekšlikumus par pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu vai likvidēšanu;
 • saskaņā ar Domes lēmumu rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 • organizē pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību budžeta projekta priekšlikumu izstrādi un iesniedz tos Domes priekšsēdētājam; 
 • sadarbojas ar Domes pastāvīgajām komitejām, Domes pastāvīgo komiteju kontrolē esošajām iestādēm, kā arī ar Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisiju;
 • piedalās Domes prezidija sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 • slēdz darba līgumus Domes noteiktajos gadījumos;
 • kontrolē pamatbudžeta un speciālo budžetu līdzekļu izlietošanu pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
 • veic citus pienākumus, kas noteikti Domes lēmumos.

Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemšanas laiks: pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta no plkst.14.00 līdz plkst.17.00, tālr. 67105251, Rātslaukums 1, 428.kab.

Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums par apmeklētāju pieņemšanu
Kontakti


Apakšsadaļas:
Pakalpojumi

Piestiprina apliecinājuma plāksnīti pie kultūrvēsturiskas ēkas fasādes
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi